Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 21, 2011

SaLuSa, January 21, 2011

Det är inte alls ovanligt att perioden som leder fram till sluttiden blir kaotisk, men då det gamla går bort så uppstår en ny väg. Vid det här laget bör ni se riktningen som ni går i, och det passar ihop med planen för Upplyftningen. För varje individ innebär det också personliga erfarenheter, när som ni ser förändringarna i ert medvetande. Ni finner att ni är mer kapabla att hålla er centrerade och blir inte så lätt upprörda av yttre händelser. Sluttiderna är en stor test som avgör hur långt ni har utvecklats. NI måste kunna hantera de konstanta attackerna mot era känslor, och synen av död och förstörelse vilket konstant förefaller att sysselsätta nyhetsmedia. När ni kan ge av er kärlek och medlidande till de som är involverade utan att ni blir negativt påverkade av trycket på era innersta känslor så sätter ni er själva bortom räckhåll för en negativ reaktion. Ilskan som det genererar i vissa människor späder bara på rädslan som redan existerar, och göder bara de som försöker att göra er upprörda.

Se runt omkring er och ni bör kunna se tillräckligt med goda nyheter för att höja era förväntningar. Tecknen finns där som visar på att de mörka Tjänarna snabbt förlorar kampen om att kontrollera er. Se hur de Kinesiska ledarna gör eftergifter till Västvärlden, och att de använder sin makt för att förhindra Illuminati från att göra ytterligare intrång i Östern. De är en del av en växande rörelse för att stabilisera världen, och bortföra de inflytandena som har försökt att leda er mot ytterligare ett krigs scenario. Vi kan inte förhindra mindre konflikter och gräl, men vi kommer att förhindra all eskalering till fullt krig. Detta är inom vår auktoritet, och det är också som svar på den förhöjda medvetande nivån som söker fred för alla människor. De få kan inte längre diktera kursen för mänskligheten, och vägen öppnas upp mot de slutliga stadierna för dualitet, såsom ni känner till det.

I många liv och genom många civilisationer har ni upplevt praktiskt taget alla religioner och kulturer och idag är ni extremt avancerade själar. Er intuition har förhöjts av detta och ni har föga mer att lära er, förutom att applicera er kunskap till vardagssituationer. På det sättet bör ni kunna fatta beslut som vidmakthåller er plats i Ljuset. Era förbindelser med alla aspekter av de mörka Tjänarnas aktiviteter faller då åt sidan, då ni svarar till ert Högre Självt. Det blir det normala sättet på vilket ni för era liv, och harmoni och balans blir resultatet. Människans Lagar speglar dåligt Universal Lag, och ibland blir ni tvungna att slåss med dem för att uppnå rättvisa. Med vårt kommande sker förändringar och Konstitutionen blir återställd med små modifikationer för ett folk som snabbt inser behovet för sådana handlingar. De mörka Tjänarna har inte på något sätt fått allt såsom de skulle ha velat, skillnaden är att fram till senare tider så har de utfört sina gärningar ganska öppet. Ljuset har dock huvudsakligen arbetat bakom scenen och föredrar anonymitet av säkerhetsskäl. I själva verket så har Ljuset aldrig upphört med att arbeta för ert upplyftande.

Nu väntar ni på förändringar som sveper in ett nytt Regeringskick, Avslöjanden och Välståndsprogram under den återstående perioden av denna cykel. De gör framsteg och vid rätt tid kommer vi att sätta igång och livet kommer att dramatiskt förändras. Våra inledande uttalanden kommer att bli så viktiga för att få förtroende och stöd från folket, och vi ger denna aspekt stor uppmärksamhet. Det kommer att bli en förvirring, men sanningen om er närliggande historia kommer att i stor utsträckning klara upp all falsk och missvisande information. Ni har medvetet blivit missledda och hållits i mörker angående många händelser, vilket ni som Suveräna Varelser har all rätta att känna till. Till exempel så finns det mycket starka och otvetydiga bevis för att liv inte bara har existerat på er måne och mars, utan att det gör det till denna dag. Det är också känt att det finns en Inre Jord vilken är hem till avancerade Varelser, och vi refererar inte till baser under jord vilka härbärgerar både människor och utomjordningar. Ni har verkligen så mycket att lära er för att få det hela rätt, och en del information kommer att bli både chockerande och sensationell.

Det blir högst viktigt att vi bevisar all information som vi ger er bortom alla tvivel, och vi kan göra det på sätt som ytterst kommer att förvåna er. Ni älskar era mysterier, men ni kommer än mer att njuta av svaren och vi vill ta den stora Pyramiden som ett exempel. Den har orsakat så mycket spekulation angående när den byggdes och för vilket ändamål. En del som har undersökt den har funnit mycket i detta avseende, men de flesta av er har ingen aning alls. Låt oss säga att den härstammar från cirka 10,000 år sedan och byggdes av utomjordningar, som skapade ett nätverk av sådana jättar runt om i världen, som ni nu upptäcker. I allmänhet så är er historia om dem mycket begränsad, och felaktig vilket också gäller för mycket annat av era sista 12,000 år eller mer. Vad som är intressant är att ni var era egna förfäder. Det förklarar varför en del av er känner en så stark dragningskraft mot vissa civilisationer. Det kan än i dag påverka er smak och vad ni föredrar, och är synbart i många hem. Det kommer att bli mycket spännande för er när vi visar precis hur den Stora Pyramiden byggdes, genom att visa er det förgångna.

Mina Kära, med kunskap om vad som ligger framför er, så finn glädje och tillfredställelse i denna vetskap. De mörka kommer inte längre att ha något att säga i frågan, och kommer att ha bortförts från alla maktpositioner. Stora spirituella Varelser kommer att ha tagit deras plats och Mänskligheten kommer till sist att bli ledda ut ur mörkret och in i Ljuset och Sanningen av Förståelse. Vilka lyckliga tider som nu ligger runt hörnet för er, och vi vet för vi är en del av det. Kan ni tänka er vilken börda som kommer att lyftas från era axlar och hur snabbt som stressade situationer kommer att förändras. Att verkligen vara fri är i sig självt ett sådant stort steg framåt, men det kommer med erkännandet av Enheten av Allt Som Är.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta vi från den Galaktiska Federationen börjar bli upprymda, av närheten till att vår närvaro officiellt uttalas runtom i hela världen. Vi önskar att hjälpa för att minska lidandet som pågår i förfördelade länder, och var helst annars i världen. Vi har all den erfarenhet som behövs för att snabbt ändra på saker och ting. Vi kan i själva verket se så mycket djupare in i dem än ni kan, och vet precis vad som behövs för att genast kunna vara aktiva. Håll fast, Mina Kära, då hjälp snart kommer på ett mycket effektivt och mjukt sätt.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge