Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 16 november 2018


Mike Quinsey - 16 november 2018

Mike Quinsey

Ni väntar på det som är känt som "Händelsen" (”the Event”). I de högre världarna ser man den som om den händer nu och det är därför svårt att sätta ett datum på den. En bästa uppskattning är att det inträffar inom de kommande tio åren. Men ta det bara som en uppskattning eftersom saker och ting ständigt förändras. Det är oklokt att göra en mer exakt tidsangivelse, inte ens när det gäller en så stor kosmisk händelse. Men var beredda på att den för de flesta av er inträffar under er livstid. När vibrationerna har stigit tillräcklig kommer Ascension att äga rum och ingenting kommer att fördröja eller förhindra den. Under tiden är det därför upp till var och en av er som individer att inrikta er på uppgiften att höja era vibrationer så att ni är redo för den när den helt säkert inträffar.

Det är klokt att följa sin intuition eftersom information och nyhetsrapportering om allmänna händelser ofta bara är delvis sanna och ibland helt falska. På detta stadium behöver ni inte nödvändigtvis veta i detalj vad som verkligen händer. Bättre att du koncentrerar dig på din omedelbara uppgift, att göra dig klar för Ascension. När du nu har kommit så här långt är det inte sannolikt att du kommer att vackla eller förlora kontrollen, men se upp så att du inte blir indragen i frågor som inte ligger i ditt intresse. Mycket konstigt händer, eftersom den rensning som nu äger rum drar upp saker till ytan för att rensas ut. Det innefattar även att sätta ljuset på sanningen så att ni så småningom verkligen blir upplysta. Faktum är att ni hitintills har levt under en manipulerad era där inte mycket som presenterats är den sanna verkligheten. De mörka har under en lång tid kontrollerat "nyheterna" och gömt undan den verkliga sanningen. För att stoppa er från att få veta vad som verkligen händer har de matat er med snedvridna sanningar, ja, till och med lögner.

Ni har länge styrts av en hemlig regering som dikterat för politiker och storföretag vad de ska göra. Ett huvudsyfte har varit att hålla er ovetande i mörker. På det sättet fick ni inte reda på sanningen och samtidigt hölls ni i ett behovstillstånd. Men tingens ordning förändras och det blir allt svårare att dölja sanningen för er. Det som dolts uppenbaras tillsammans med sanningen om hur ni har lurats att tro att ni varit fria medborgare när ni i själva verket varit de mörkas fångar. När sanningen börjar bli känd kommer det att finnas ett tvivel inför att dessa hemska brott mot mänskligheten kunnat döljas så länge. Otvetydiga beviset kommer dock att presenteras, och de som är skyldiga till dessa brott måste stå till svars inför alla.

Under långa tider trodde ni att ni var Universums centrum, men den myten har sedan länge förkastats. I verkligheten är ni bara en liten planet bland miljarder. Som civilisation är ni faktiskt också relativt ny i Universum och har medvetet hållits borta från att förstå ert sanna förhållande till allt annat. Den perioden är nu förbi och ni får nu allt mer ta del av er sanna utveckling för att förbereda er inför kommande utveckling och upplyftning. Beslut om detta togs för att ni ska kunna utvecklas naturligt och i sin tur göra det möjligt för er att utvecklas andligt. Skiftet kom år 2012 och under den Nya Tidsålder som följde har ni gradvis introducerats för en större förståelse av sanningen. Det har varit nödvändigt att öppna era ögon inför vad som verkligen hänt i ert solsystem, och presentera information som gör att ni kan förstå er plats i det. Ännu viktigare är att ni behövde veta livets syfte och att varje själ har evigt liv.

Ni har utvecklats som art och fått hjälpt i varje steg för att säkerställa lämpliga framsteg. Ni känner säkert till att ni fått fri vilja och friheten att uppleva på det sätt som ni önskat. Men med den kommer ansvaret för egna handlingar, och några av er har fortfarande karmiska erfarenheter att genomleva. De är alla resultatet av negativa handlingar som måste balanseras. Det är genom dessa erfarenheter som du lär dig att vara positiv och uttrycka dig i universell kärlek. "Allt är ett" och följaktligen måste du gottgöra dina misstag mot andra själar som är dina bröder och systrar. Förstå att sett över många, många liv har du inkarnerat i skilda raser för specifika upplevelser, så att när du nu upplever andra raser inse att ni är knutna till varandra och i huvudsak samma Ljusvarelser. Även de som för närvarande upplever negativitet är fortfarande Ett med dig, och medresenärer på samma väg till de högre dimensionerna. Det kan ta dem lite längre men de kommer att få gott om tid och hjälp med att gå vidare, och det finns ingen anledning till varför de inte ska lyckas.

I en nära framtiden kommer ni att träffa de som har arbetat med er och nära följt er utveckling. Ni känner dem under namnet Blue Avians och de har sedan länge varit sammankopplade med den Mänskliga Rasen. Ni har också kopplingar till stjärnsystem som Plejaderna, Sirius och även Andromeda. Som själar från många olika stjärnsystem har många av er kommit till Jorden för att vidareutveckla er evolution som alltid fortsätter tills du återigen blir ett ljusväsen. På detta stadium kan det låta orealistiskt och ett konstigt koncept, men alla är ni helt enkelt på väg tillbaka till varifrån ni ursprungligen kom. Detta är i mycket korta drag en översikt över en själs resa. Förstår att ni bär på en mycket exceptionell historia och det är inte första gången ni inkarnerat till ett nytt universum. I takt med att du växer i medvetande blir din förståelse allt större och du kommer att nå ditt nuvarande mål som är att bli ett galaktiskt väsen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er vägen till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge