Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 20, 2009

SaLuSa, November 20, 2009

Oberoende av vilka handlingar som utförs emot er för att hålla er nere tjänar det inget till eftersom det finns ett crescendo av krävande röster som söker rättvisa och sanning. Er tro på dem som var valda att se om er och uppehålla lagen har nått ett alla tiders lägsta nivå. Ni är nu visare och kan inte luras av de falska planerna som alltid hade som avsikt att förslava er. Ni är redo att utmana det som ges er som anledning till att överskugga era rättigheter, och ändå får ni lite svar från dem som har auktoritet. Den så kallade ”influensa pandemin” är det nuvarande exemplet på när de i makt position skulle skydda er, men istället undviker de sina ansvarigheter. Det finns dock djärva själar som så att säga ”sticker ut hakan” och följer sitt samvete som driver dem i rättvisans namn. Var försäkrad att vi känner till dessa Kära, och vi följer deras framsteg och ger skydd så gott vi är tillåtna. Ni kommer att känna igen dessa själar genom deras dedikation till sin sak, och ert stöd kommer att hjälpa att stärka deras beslutsamhet att se saken till sitt slut. Det allmänna medvetandet att ni som folk inte har förlorat er rätt till fritt tal, hjälper att sprida sanningen om vad som händer i ert namn. Ert allmänna medvetande har blivit så att det orsakar mörkrets Tjänare stort bekymmer, när som de ser sina planer att accelerera sin plan förhindrad.

Härifrån och framåt kommer ni att finna att de människor som har tänkt lite på vad som har hänt runt omkring dem, kommer att erfara ett förflyttande i deras medvetande och bli mer medvetna om yttre händelser. Detta är i mångt och mycket resultatet av nya högre energier som fortsätter att stråla mot Jorden. De är subtila men kraftfulla, i och med att de lyfter upp mänskligheten i en takt som inte är alltför överväldigande. De kommer att fortsätta och ta er hela vägen till Upplyftningen, då de kommer att ha nått en nivå där de kommer att tillåta det att äga rum. För en del så är de nya energierna svåra att acceptera, eftersom de rycker i deras hjärtan och söker ett svar som de inte än är redo för. Förhoppningen är dock att många kommer att vakna till dessa energier och förena sig med dem som har som öde att upplyftas.

Det finns inget tvivel i våra sinnen att ni kommer att överkomma de begränsningar och hinder som har placerats i er väg. Att hålla sanningen ger en kraftig energi som inte kan påverkas av de mörka energierna, såvida ni inte börjar hysa tvivel och låter det krypa in. Oberoende av vad som slängts mot er, håll er till er sanning tills att ni har god anledning till att gå i en annan riktning. Ingen annan vet exakt var ni befinner er längs vägen ni har valt och de är inte berättigade att döma er. All erfarenhet väljs av ett skäl som är för er egen personliga lektion, och det har att göra med dem som är direkt involverade med er. Älska varandra oberoende av vad ni ser på utsidan, och när ni så gör kommer ni snabbt att hjälp till att höja energierna än mer på Jorden.

De av er som har funnit att er inre själ har framskridit bortom ert ego, det är inte så att egot är annat än er själva, men det är det programmerade självt som har byggts från era yttre erfarenheter. Balansen kommer när båda arbetar från ert Högre Självt, och blir som Ett. Då kommer ni säkerligen att arbeta på en nivå av Ljuset som erkänner Ljus i alla andra själar. Villkorslös kärlek är inte lätt att uppnå medan ni är på Jorden, trots allt skall det sättas som ert mål. Det kommer när ni inser att ni är En, och att det inte finns någon separation mellan er förutom den ni själva har skapat. Er utveckling är på ett spår mot ett underbart upplyftande in i de högre nivåerna av medvetande. Ta detta spår genom att leva i era högsta ideal som ni kan och bibehåll dem under alla omständigheter. Om ni förvirrar er, oroa er inte då alla själar har sina goda och dåliga dagar. Ni är inte förväntade att bli perfekta på en natt, men försök att leva upp till den högst visionen ni har av er själva.

Som vi ofta påminner er och vi nämner igen, ni är inte ensamma på er resa så om det blir tufft kalla på era Guider, eller vem ni nu tänker är med er. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur mycket som görs för er. Ibland kallar ni erfarenheter för tur eller tillfälligheter, och det är ofta resultatet av ingripande av dem som reser med er. Ställ in er till ert Högre Självt, och vid lugna ögonblick kan ni registrera svar till vilka problem som än angriper er. Dessa perioder av absolut stillhet och fred är väsentliga för ert välmående, och tid skall sättas åtsidan för detta om möjligt. Stressen som kommer med dagens levande är ohälsosam och kommer att upphöra i sinom tid, eftersom ni så småningom kommer att frigöras från trycket att behöva arbeta för att för att klara uppehället. En dag kommer då ert arbete kommer att finnas i njutbara sysselsättningar, och valda av er.

Så mycket väntar er vilket kommer att lyfta er upp och ut ur de gamla vanorna som har förslavat er, och har medvetet gjort er underdåniga till de makthavare som har kontrollerat er värld. Deras tid är nästan slut, men de vägrar fortfarande att ge upp sin ambition på att totalt kontrollera hela världsbefolkningen. Ni börjar bli visa när det kommer till vad som har hänt och era frågar skakar om deras värld och de är nu rädda. Alla imperier baserade på och underhållna med våld kollapsar så småningom, som er historia visar. De har ingenstans att ta vägen, trots att deras planer var att överge planeten och fly konsekvenserna av deras handlande. Ni kan vara försäkrade om att det inte finns någon väg att undvika rättvisan, och det gäller samtliga.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig ärad att vara talesman å vägnar av den Galaktiska Federationen. Ni ses som de mest äventyrslystna och förtjänande själar av vår hjälp. Vad ni har tagit på er och inte bara för er själva är en stor prövning och erfarenhet att komma igenom dualiteten och återkomma till Ljuset. Så många har uppnått det och nu kallar tiden, när som denna cykel kommer till sin avslutning. Den renande perioden som har börjat är upprörande, och kräver att ert sikte är klart inställt mot sluttiden. Upplyftningen är en absolut säkerhet, och bevis av dess manifestering kommer med de för alltid ökande nivåerna av medvetande och acceleration av tiden. Så många av er är nu jordade i Ljuset, och med positiva intentioner är del av den stora mekanismen som medför de fysiska förändringarna på Jorden. Vad ni nu håller inom er vision för framtiden gör dess manifestering möjlig nu och ni har många bevis av sådana förändringar. Vi älskar er för vad ni är, och våra välsignelser sändes till er alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge