Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 19, 2009

SaLuSa, October 19, 2009

Det är en glädje för oss att se hur många av er som har reagerat positivt inför de stundande uttalandena om vår existens. Vi behöver inte mycket publicitet för att nå människor. Närvaron av våra skepp och de många kontakterna som har tagits under de senaste 50 åren, har sett till att vi har en plats i era sinnen. Vad som kommer att åstadkommas är ett officiellt erkännande, som kommer att sopa bort mörkläggningar och lögnaktiga uttalanden om oss. De bland er som accepterar oss har ingen svårighet att hitta alla de bevis ni behöver. Många har dock blint följt förkastandet av oss av dem som inte har någon önskan att avancera, eller att välkomna en ny Era. Människan hamnar ofta i vanor som gör att de känner sig bekväma och de blir mycket inskränkta. Händelsernas utveckling kan inte längre vänta på att de höjer medvetande nivåerna, då vissa förändringar måste snarast påbörjas. Att förflytta er till ett nytt paradigm kräver många förändringar och det är väsentligt att de börjar, i enhet med den Gudomliga Planen.

När sanningen om våra anledningar för att kontakta er är känd, kommer det att erbjuda en livlina till dem som inte ser en framtid för Mänskligheten. Plötsligt kommer er själ att lyftas upp av löftet om en utväg ur det kaos som ni avsiktligt har försatts i. Vi tilläts att hjälpa er som era andligt utsedda handledare och eftersom dualitets cykeln kommer till sitt slut. Ni är inte ämnade att avsluta denna cykel på egen hand, och planen har alltid tillåtit att råd och inriktning ges för att se till att ni anländer till er riktiga slut destination. Upplyftning är helt enkelt förhöjning in i de högre dimensionerna i Universum, och det betyder att ni kommer vara del av detta såvida ni inte genom ett val beslutar att inte delta i det. Det låter lätt, det har dock vittgående konsekvenser, och ingenting kommer att bli det samma igen. Det är en underbar händelse, som tillåter er att förflytta er in i den skönhet och fred som existerar i de högre dimensionerna. Det kommer som er rättighet, och det är en möjlighet som inte kommer igen förrän om tusentals år.

Börja förbereda era sinnen för de förändringar som är oundvikliga när vi anländer öppet bland er. Ni kommer att bli informerade om vad som sker och med vår assistans kan ni vara förvissade om att ingen del av Jorden kommer att vara utan kontakt. Vi kan om det skulle behövas sända meddelanden via era TV apparater, utan att använda oss av de vanliga sätten att göra så. När våra planer väl är kända kommer det att finnas få om ens någon som kommer att motsätta sig upphöjningen som kommer att ske. Att återta er frihet blir i sig självt en stor framgång. Storebror kanske står och tittar över axeln, men vi kommer att stoppa deras hemliga aktiviteter och planer för att öka sin kontroll över er. När ni vet detta hoppas vi att ni tar en större vy av vad som händer, och inte låta oro och osäkerhet att inträda i era sinnen. Framförallt, reagera inte till nyheter som talar om ett behov att införa undantagstillstånd, då rädsla är som en cancer och sprids snabbt. Res er till utmaningen och omge den med ert Ljus, och så kommer ni att hjälpa till att begränsa dess förmåga att fånga människor.

Vi förväntar oss att ni seglar igen dessa kommande månader, och er tro på oss kommer att rikt belönas med kunskap om de senaste kontakter som har gjorts. De kommer att besvara mycket av det som uppstår som frågor i era sinnen när det gäller varför det har tagit så lång tid. Det har inte varit på grund av brist av vilja från vår sida, då vi har kontaktat många ledare under många år utan framgång. Vårt mål var att erbjuda våra teknologier under förutsättning att det blev slut med alla krig, och att fred istället etablerades. Istället vände sig era myndigheter till de rymdvarelser som går under benämningen de Grå, och gjorde en hemlig överenskommelse med dem som tillät dem att ha baser på Jorden i utbyte mot deras avancerade teknologi. Många av era senare framsteg har kommit från denna källa, och ni skulle till exempel inte annars ha haft er laser eller datachip. Vad som skulle ha varit direkt till er nytta genom en fredsöverenskommelse med oss blev därför istället använt till att nå global dominans över andra länder.

I den Galatiska Federationen försöker ingen civilisation att sätta sig över en annan. I själva verket finns det en policy om att dela så att alla kan dra nytta av varandra till nytta för alla. Detta är en måttstock av hur långt en civilisation har avancerat, och tyvärr så är er fullt upptagen i att tjäna sig självt. Vi finner dock att inflytandet från dem som bryr sig om andra växer. Det finns ett expanderande medvetande som accepterar att ni är Alla En. Det kräver inte så mycket för att få fram kärleken från andra, och när det kan ses att alla era problem kommer från taktik fokuserad på er separation, kommer saker och ting att förändras.

Ni är inte alla jämställda sett från ett rent materialistiskt perspektiv. Detta är inte individens fel, utan århundraden av förtryck av och slaveri i länder med urinnevånare och stammar. Det är inte en tillfällighet att de har fallit efter den västerländska världen under en så lång tid. Illuminati eliten har arbetat på sin plan om total kontroll över världen långt längre än ni kan tänka er. De har inte lyckats att få det precis som de har velat, och Ljusarbetare har också stöpt sina egna planer för att förhindra deras försöka att förslava er. Det tysta motståndet är koncentrerat på att höja ert medvetande, så att ni kunde finna sanningen själva och handla därefter. Det har också planerats att införa ett överflöd och reversera er saknad av materiellt välstånd. Det kommer att betyda att planerna för rättvis uppdelning kan instiftas, och inte längre så skall någon förbli alltför fattig för att kunna försörja sig själv och andra.

Det är inte bara den Galaktiska Federationen som kommer att visa sig på Jorden, och som vi ofta har nämnt, Mästarna kommer också att återvända för att korrigera de förvanskade läror som har lanserats som Guds ord. Vid ett mycket senare tillfälle kommer er familj från Inre Jorden att komma fram och hjälpa er med Upplyftningen. Som ni kan se, operationen att upphöja Moder Jord och alla livsformer kommer att assisteras av en blandning av Ljus Varelser som agerar utifrån kärlek till er. De har alltid varit när er, men nu är den rätta tiden för dem att framträda och förnya deras vänskap med er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag delar era förväntningar vad det gäller vad som komma skall mycket snart, vilket skall föra er mer in i Ljuset av förståelse. Ni är En Familj in ögonen på Skaparen, och ingen favoriseras framför andra. Det är ni som väljer var er framtid ligger, och med tiden förväntar vi oss att många fler kommer att söka sig på vägen mot upphöjning. Var av Ljus och Kärlek och lev livet som en som söker att sprida Ljuset varhelst ni går.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge