Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 20, 2010

SaLuSa, August 20, 2010

Ni kanske undrar ibland vad vi gör för att hålla oss sysselsatta. De flesta av våra uppgifter involverar att studera data som samlas ihop av våra datamaskiner. Till exempel så övervakar vi konstant områden där vapen står färdiga att användas. Vårt uppdrag är att se till massförstörelsevapnen inte används, till den utsträckningen att om de avfyras så kommer vi att förstöra dem. Vår intention är också att förhindra falska krig, och alla försök att höja temperaturen mellan två rivaliserande länder. Vi håller tillbaka framstegen med ytterligare försök att upprepa en utveckling av typ 9-11, eftersom ni kommer att veta att de mörka Tjänarna skapar kaos och rädsla var helst de kan. Det är inte bara den Galaktiska Federationen som är involverad, utan också vår allierade som ofta sätts i mitten av saker och ting. I allmänna ordalag så övervakar vi Moder Jord, så att vi bättre kan förutsäga var och när förändringar uppstår. Det ger oss en tidsfrist för att handla och begränsa faran, då vi inte kan ingripa mer än inom de marginaler som vi har getts. Moder Jord måste bli tillåten att gå framåt med sin Upplyftning, och det är naturligtvis väsentligt om ni nu skall gå framåt med henne.

Som vi ibland nämner till er så uppdateras våra planer kontinuerligt i enlighet med den information vi får från våra datamaskiner och jordliga källor. Vi vet var händelser kommer att utvecklas, men inte nödvändigtvis detaljerna då ett antal alternativ oftast existerar. Huvudpunkten är att slutresultatet för denna cykel är fastlagd, och kan under inga omständigheter ändras. Ni kommer att i god tid lära er om allt som är planerat, och det kommer att ge er tillbaka er frihet och förbereda er för Upplyftningen. Det finns stunder då ni känner det som att det inte finns något försvar mot de mörka Tjänarna, men då vi vet vad de planerar så är deras hot mot oss begränsat. Kom ihåg att vi måste respektera lagen om fri vilja, och de karmiska situationerna som ni är ansvariga för. Dessa kan gå tillbaka till urminnes tider, och kan spelas ut när som helst då det är lämpligt. Er anledning till att gå igenom dualitet är för att få lektioner och lärdomar och det skulle inte hjälpa er om vi förkortade dem.

Om nödvändigt så står vi redo utmed hela Universum, och har tillgång till millioner av skepp i vår flotta. Det finns också millioner av personal från de olika civilisationerna som arbetar med oss, så vi kan i själva verket sprida ut dem vitt och brett. De är alla som oss i det att de har uppnått höga spirituella nivåer, och lever i de högre dimensionerna som har utvecklats långt bortom dualitet som ni känner till. Så varför är vi här, kanske ni undrar, och svaret är att alla upplyfta Varelser agerar i tjänst till andra själar som för sig in i Ljuset. Dessutom så är ert hela Universum involverat i Upplyftningen och det är en mycket väsentlig händelse. Eftersom ni behöver hjälp för att lyftas upp, så kan vad som har getts er ses som en oproportionerligt stor assistans med tanke på er storlek. Enligt vissa mått mätt så är ni även i ert solsystem en ganska liten planet. Er plats i Upplyftningen är dock så väsentlig för ett framgångsrikt avslutande så att en mycket stark fokus är placerat på Jorden och dess invånare. Detta kommer att ske, oberoende av vad som händer under tiden, så att kommer ni att lyckas med att nå era mål.

Vårt arbete är inte organiserat på samma sätt som ni är vana att uppleva det. Vi har inget behov att begränsa oss till vissa specifika tider för att arbeta, även om vi tar vårt ansvar mycket allvarligt. Det är vårt liv, och ett nöje att tjäna andra, och inte på minsta sätt tråkigt. Vi är glada och nöjda med vårt arbete, och eftersom vi inte använder pengar har vi ingen tävlan om arbeten baserad på betalning. Alla talanger och förmågor används där de bäst kan användas på bästa sätt, och det finns inga ”fyrkantiga pinnar i runda hål”. Arbetet är inte tröttande eftersom vi inte upplever trötthet då våra kroppar är mer förfinade än era – de får kontinuerligt ny kraft från energierna runt omkring oss. Vi kan åtnjuta små förfriskningar eller lättare mat, men det är mer för ren njutning. Med tiden kommer ni också att nå sådana nivåer. Era behov är annorlunda eftersom ni har tunga fysiska kroppar att uppehålla, och att äta är både nödvändigt och ett nöje för er. Ni kommer dock att finna att då er kropp utvecklas och blir förfinad så kommer ni att äta mindre.

Som ni nu börjar förstå så kommer de förändringarna som ni skall uppleva att bli vittgående och en ny Människa kommer att uppstå. Ni kommer att gå från den illusoriska lägre dimensionen till de nivåer av spiritualitet som motsvarar Ljuset. Allt är i harmoni och balans, till skillnad mot de obalanser ni upplever på Jorden. Kontrasten är så stor att det är svårt för er att tänka er att gå från helvetet till himlen, men det är så som det kommer att slå er. Den mest imponerande erfarenhet är kanske att känna energin av kärlek som genomsyrar de högre dimensionerna, där bara sanningen kan existera.

Med tanke på vad ni lär er om er framtid så vill vi nämna behovet av att ni behåller fokuseringen på det och inte tillåter jordliga ting att distrahera er. Vad som tillhör det förgångna har gjort sitt, och det nya väntar på att introduceras. Först måste renandet komma, och återuppförandet av era rättmätiga rättigheter till allt som ges för er disponering, utav Skaparen. Vid den tiden då ni når slutet av cykeln så kommer ni redan vara en god bit på vägen mot Upplyftningen och redo att gå vidare. Vad som ofta betonas är att sluttiden är endast slutet på dualitet och livet går vidare och in i nästa stadium. För nuvarande är ni en dålig reflektion av vad ert öde säger att ni skall bli.

När ni lider av era krämpor och värkar, era besvikelser och rädslor, kan ni tänka er att vara fria från dem, för det är vad som lovats er. Dualitet har varit en hård lektion att gå igenom på de nivåerna där ni är, men era framsteg uppåt på den spirituella stegen har varit fenomenala. Ni kunde inte ha uppnått sådana resultat någon annanstans. Som tur är, på många sätt, så kan ni inte komma ihåg era förgångna liv och hur svårt det var att göra framsteg. Det är dock inte viktigt, då det är vad ni tar med er från dem som avgör hur långt och snabbt som ni utvecklas. De bland er som har vaknat upp har förmågan att attrahera Ljuset till er, och så vida ni inte har ett enastående tillbaka fall så kan ni vara förvissad om upplyftning.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill hylla er där det är välförtjänt. Ni är underbara själar som står vid dörren för frisläppandet från alla bindningar till de lägre dimensionerna. De kan i alla fall inte existera i de högre, och allt görs för att hjälpa er att göra så.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge