Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 16 juni 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 16 juni 2017

Mike Quinsey

Uppstigningen är säkrad och tidslinjen är stark nog för att bära den hela vägen fram. Året 2024 fortsätter att vara det år som den planeras äga rum, fastän om orsaker uppstår som kräver en förändring kan man gå in i 2025. Jag nämner det bara för att förbereda er inför en sådan möjlighet. En större händelse är fortfarande sannolik innan det nuvarande året är tillända och den kommer nästan säkert att hänga ihop med de kommande förändringarna. Allteftersom tiden går förlorar det mörka sin förmåga att diktera hur avslutningsperioden kommer att utvecklas och det mörka kommer att vara ur vägen långt innan de större förändringarna äger rum. Tills vidare kommer den mesta aktiviteten att ske utanför er åsyn, men när det är säkert att göra det kommer händelser att börja komma ut till offentligheten. Ni kommer då att njuta av firandena och den lyckokänsla som kommer att sprida sig över Jorden vid dessa tidpunkter.

Er jords vibrationer är de lägsta i ert solsystem, vilket är anledningen till att de känns tunga och obehagliga för dem av er som höjer era till en högre nivå. Saker och ting fortsätter dock att förändras, vibrationerna ökar, och du kommer att upptäcka att när du använder dina energier för att höja dig, kommer de gradvis att ge upphov till subtila förändringar inom dig. En del är emellertid det direkta resultatet av ett naturligt framåtskridande, och ett kvantsprång framåt inträffar när den fria energin verkligen tar över. Av nödvändighet kommer den att ges till de mest behövande innan den släpps ut på ett mer allmänt sätt. Den kommer att innebära det största framsteg som ni någonsin har fått, och den kommer att förändra alla de sätt som livet fungerar på. I stor utsträckning kommer den också att lindra fattigdom och rädda Jordens värdefulla resurser från ytterligare skada och uttömning.

Mycket av den hemliga aktiviteten på Jorden genomförs fortfarande utanför er åsyn. Blickar vi framåt ser man att allteftersom ni utvecklas kommer det att bli en allt större tendens att gå under jord, där det generellt sett kommer att vara säkrare än på ytan. Jordskorpan sträcker sig ner flera hundra kilometer och bebos på de lägre nivåerna av icke-mänskliga Varelser. En del har varit på Jorden under hundratals år, men kom ihåg att de mer utvecklade sannolikt lever i flera hundra år. Människans livslängd ökar gradvis såsom den gjort under en tid nu och när vibrationerna höjer sig ännu mer kommer åldringsprocessen att komma till en punkt, där den dramatiskt kommer att sakta ner och till slut stanna upp och ni kommer att förbli vid en mogen men ungdomlig ålder. Tankens kraft blir då det hjälpmedel, med vilken du presenterar dig på det sätt du önskar.

Detta är de tider då ni måste behålla ett öppet sinne, eftersom så mycket snart kommer att avslöjas, vilket visar att ni blivit vilseledda och lurade under många, många år. Det är inte långt ifrån sanningen att säga att ingenting verkligen är på det sätt som ni har blivit ledda till att tro. Emellertid beror det på vilken källa som är ansvarig för er tro. En del befinner sig närmare sanningen än andra och tar allting i beaktande. Buddhismen bär mer av sanningen än de flesta källor. Men de som har utvecklat sin intuition bör komma närmare sanningen än de flesta andra. Om det känns rätt, är det förmodligen rätt, men sök alltid bekräftelse från andra tillförlitliga källor om ni kan.

Helt klart är vissa trosuppfattningar mer vilseledande än andra och det måste sägas att det inom kristendomen finns två uppfattningar som helt håller tillbaka evolutionen. För det första finns det den, där du får höra att när du dör, faller du i "sömn" tills den ”yttersta dagen”. Men ingenting kan vara längre från sanningen, eftersom du vid döden går ut ur din fysiska kropp och omedelbart går in i din eteriska kropp som är en exakt version av din fysiska kropp. Den är perfekt och är fri från alla de skador eller defekter som din gamla kropp kan ha haft och svarar på kraften från dina tankar. Om du var gammal vid döden kan du "tänka" dig själv in i en yngre version om du vill. Säkert bär du karma med dig och om nödvändigt kommer det med tiden att bli förändringar.

Den andra vilseledande trosuppfattningen ??är att du föddes i synd och bär den med dig hela livet. Men du kan rensa din karma när som helst och förflytta dig in i en period med harmoni och balans. Du är verkligen inte ansvarig för dina förfäders synder. Om du ärvt någon obalans finns den på grund av genetik eller gammal karma. Det är möjligt att du har valt att leva med de "problem" som du föddes med helt enkelt som ett sätt att förbättra dina egna erfarenheter, för att få din utveckling att gå framåt.

Kom ihåg att all erfarenhet har ett värde och var noga med att lära dig de läxor som kan komma i din väg, eftersom de är till för din utveckling. Om du första gången inte lyckas klara av dina karmiska läxor, får du alltid ytterligare möjligheter att göra det. Det viktiga för varje själ att förstå är att ingenting händer utan en god anledning, men ibland är det din roll att vara en person som deltar i erfarenheter till gagn för andra själar. Alla själar befinner sig på en inlärningskurva, och i den här, den sista tiden är det viktigt att du noterar vad som kommer i din väg och agerar på det. Det kanske låter alltför komplicerat, men du är inte lämnad ensam för att möta utmaningarna och dina Guider finns alltid "till din tjänst". De känner dig bättre än du känner dig själv, så de är mest lämpliga för att ge dig råd.

Året 2024 är fortfarande den förväntade tidpunkten för Ascension, och även om det kan låta långt bort så går tiden snabbt och kommer inte alls att verka länge. Så det är bäst att se fram mot det du anser som din mest troliga väg till Ascension, och planera hur du ska förbereda dig inför förändringarna. Allteftersom vibrationerna höjer saker och ting på Jorden blir det mycket lättare att ta itu med den typ av problem som ni har nu. Freden blir allt mer tydlig allteftersom många länder vänder ryggen mot krigsaktiviteter till förmån för rörelser mot total fred. Den kommer att komma och måste komma, eftersom det mycket snart inte finns plats för sådana negativa energier som leder till krigsliknande handlingar. Redan har en rörelse satt igång för att få en världsfred till stånd och många länder har gått med i den rörelse som detta har fört med sig. Vilken stor lättnad det kommer att bli för alla människor i er värld, när de vet att de kan röra sig fritt och säkert i kunskap om att freden har kommit för att stanna.

Som ni redan har fått veta, kom ihåg att när saker och ting befinner sig i turbulens är de vanligtvis ett hjälpmedel till ett avslut, och ett tecken på att det gamla sättet inte längre är acceptabelt och måste försvinna. Många saker står redo för att underlätta ert dagliga liv och kan inte hållas tillbaka mycket längre. Positiva steg vidtas för att förflytta saker och ting framåt så snabbt som möjligt, men många hinder måste först avlägsnas. Mycket hänger på att få rätt människor till makten och de nödvändiga förändringarna sker nu och kommer att fortsätta att göra det. De kommer att följas upp av tillkännagivandet och inledningen av den nya kongressen som nu väntar i kulisserna på rätt tidpunkt att träda till. Naturligtvis arbetar många utvecklade själar redan hårt för att få saker och ting till ett avslut, och som med mycket av den här typen av arbete kommer ni inte att höra mycket om det förrän omständigheterna är mer gynnsamma.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge