Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 21, 2010

SaLuSa, June 21, 2010

Sommarsolståndet tillsammans med många andra speciella tillfällen är ett som för med sig ett kraftigt utflöde av energi. Det är särskilt viktigt vid denna tidpunkt när ni förbereds för Upplyftningen, eftersom om ni kan integrera det inom er själva kommer det att lyfta upp era vibrationsnivåer. Med varje inflöde av denna typ ökar ni er nivå av medvetande, och skär av era band med de lägre vibrationerna. Med varje steg så kommer er önskan allt närmare uppfyllelse om att nå punkten från vilken ni kan lyftas upp. De själar som ser förändringar runt omkring dem kämpar för att förstå varför det händer. De inkommande energierna från många källor kramar deras hjärtan, men ofta så resulterar det i mer förvirring. Inget utanför er kan dock tvinga er att föra er i någon särskild riktning, och det är helt och hållet ert val. En del föredrar att förbli där de är trots negativiteten runt omkring dem, och finner komfort i det som är dem bekanta. Om en gnista av kärlek når dem djupt kanske det trots allt vaknar upp till den sovande jätten inom dem.

Varje själ har ett Högre Självt som försöker att föra sanningen till er, och det är vad ni ibland kallar den lilla inre rösten som är ert samvete. När ni väl inser er potential kan ni dock få tillgång till er egen källa av kunskap och förståelse. Det kan också uttryckas som att vägen kommer att öppnas för er att expandera ert medvetande, och helt plötsligt kommer ert tankesätt att förändras. Människor letar ofta efter råd från utanför sig själva, och det är lämpligt att ni först öppnar era sinnen. Det är dock ett gått råd att först se till ert Högre Självt när det gäller en behövlig förståelse, och gör så när ni har möjlighet att finna lugna och fredliga tillfällen. Till sist så är det ert öde att återigen bli en del av ert Högre Självt, vilket är det högsta uttrycket för den vackra själ ni verkligen är.

Allt ni har upplevt förblir med er och det reflekteras i ert trossystem och er förståelse av livet. Vid olika tillfällen har ni valt att leva ett liv inom de kulturer och religioner som skulle ge er de upplevelser som är nödvändiga för att expandera er utveckling. Ni har varit svarta, vita eller vilken färg som helst, och det har också varit en viktig del av era erfarenheter. Tycker ni inte att det är underligt att ni skulle kunna ha kommit in i detta liv, med en förutfattad mening om en annan varelse på grund av färg eller religion? Låt oss föreslå att ni kanske har haft otrevliga upplevelser i tidigare liv. Det är sådana upplevelser som är etsade i ert undermedvetna, och de behöver falla bort så att ni kan gå framåt. Om ni ser er själva ha sådana problem för vilka det inte finns några uppenbara anledningar så försök att analysera era känslor och ta i beaktning att ni kanske tittar på en reflektion av er själva. Ofta i livet så förefaller era begränsningar att bli förstorade när ni ser dem i någon annan och ni kan då lätt bli en hård kritiker. Ibland är det nyttigt att inom er se hur ni förefaller i någon annans ögon.

Livet är en upplärning där ni söker att finna er väg tillbaka till den upplysta Varelsen som ni var, innan ni sänkte era vibrationer till de lägre nivåerna för att uppleva dualitet. Separationen från ert Högre Självt har gjort att ni är exponerade mot de lägre dimensionerna, och som ett resultat så har en del av er gått vilse. Hjälp är dock alltid tillgängligt för att avslöja ert sanna självt, och väcka upp er till kärleken och Ljuset inom er. Under den nuvarande perioden så har hjälpen ökat tio gånger om, och ni kommer att resa er upp igen om det är vad ni önskar och har som målsättning.

Saker och ting på Jorden går framåt även om det går sakta, men det finns nu en känsla av stor brådska när det gäller oljeutsläppet i Mexikanska Bukten. Det representerar ett hot mot hela världen, och om det inte kontrolleras och stoppas så skulle de medföra konsekvenser under många år framöver. Som tur är så kommer det inte att bli er erfarenhet, då andra frågor tar överhanden, så som Upplyftningen. Ni kan därför förvänta en del åtaganden som kommer att sätta ett stopp på utsläppet, så att planen för er slutliga upphöjning kan sätta igång. Ha inga tvivel när det gäller slutresultatet, då inget kommer att kunna stå i vägen. Vi är en integral del av det hela, och ni har vårt stöd för att se till avslöjandena sker och allt som behöver följa detta händer såsom planerat.

Såsom förväntat är folket mer medvetna än någonsin om hur ni har blivit grundlurade. Ni är nu klokare och har förmåga att lättare bedöma när ni presenteras med sanningen och när så inte är fallet. Resultatet blir att de mörka Tjänarna blir insnärjda i sina egna lögner och kan ses för vilka de verkligen är. De globala finansiella problemen utgör också ett slag mot deras planer, och det vet att en slutlig kollaps medför att de förlorar makten på marknaden. Kontrollen som de har haft över många aspekter av ert liv går nu mot sitt slut, och deras framtid ser mycket dyster ut. Vi ser att tiden kommer då vårt tillfälle att avsätta dem är mycket sannolikt, och var förvissade att vi tar tillfället i akt. De mörka kan avgå när de vill, och de är medvetna om villkoren, vilka ger dem ett visst skydd från ilskan som människorna kommer att känna. Vi inom den Galaktiska Federationen är inte här för att lyncha, och vi erbjuder fortfarande kärlek och medlidande mot dem som har dragits in i gyttjan av ondska och negativitet. Vår åsikt är det alltid finns alltid hopp där gnistan av själens Ljus fortfarande lyser, även om det bara är en skymt av dess sanna potential.

Vi har gång på gång visat att vi har gått bortom att vara dömande, och det finns ingen känsla över huvud taget att söka hämnd mot dem som har kontrollerat er och Moder Jord under en så lång tid. Dualitet tillåter i själva verket uttryckandet av både mörkret och Ljuset, och det har skapat er utmaning för att övervinnas i de lägre vibrationerna. Många har framgångsrikt gjort så och de leder vägen för andra att följa genom sina exempel. Se till era spirituella ledare, både nuvarande och i det förgångna, och där ni finner de som predikar kärlek för allt liv så hittar ni perfekta exempel. Är det inte alltid sant ”att ni kommer att känna igen dem i det arbetet de gör”. Det har inte förändrats under tusentals år, och ni behöver bara se till lärare som Jesus och Buddha för att se vad vi menar.

Jag är SaLuSa från Sirius och motiverad av kärlek och en stor önskan att se hur ni alla lyfts upp, men ni måste alla tillåtas ert val med fri vilja, men det finns ingen brådska då ni alla är i Nuet. Under perioden som återstår innan Upplyftningen finns det dock mycket som skall uppnås. Era problem kommer att distrahera er från er fokus om ni engagerar er med dem alltför mycket känslomässigt. Så försök att släppa dem och ha förtröstan att allt kommer att gå såsom utlovat.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge