Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 23, 2010

SaLuSa, April 23, 2010

Det finns gått om händelser i världen som tar upp era tankar, och om ni följer nyheterna håller ni säkert med om att det finns många oroligheter. Detta är på grund av de högre energierna som för människor ut ur sina gamla uppfattningar och söker ett nytt sätt att leva. Många har ingen aning om vad det är de söker, men låt oss bara säga att de är medvetna om att ett nytt tillvägagångssätt måste hittas. De gamla sätten har inte längre förmåga att utlova något som kommer att etablera ett nytt paradigm, som tar hand om folks behov. Ledare kommer och går och löften är brutna och de mörka krafterna har kunnat förhindra alla förändringar som de inte först har godkänt. Under många är så har deras tentakler nått ut och infiltrerat platser av högre auktoritet, och deras skrämseltaktik har hållit i schack all opposition mot dem. Mutor och utpressning har varit deras igenkänningsmärke och det har varit framgångsrikt under många år. De räknade dock inte med uppvaknandet som nu har ägt rum, och Ljuset har fått ett fast grepp om Jorden. Helt plötsligt så har det kollektiva medvetandet förhöjts och folket har återtagit makten.

Ni står nu vid rodret och för ert skepp mot Upphöjningen, och er fokus är stadig på ert mål. Inget kan nu förhindra dess framåtskridande, och när det så gör, så samlas mer själar som vaknar upp till Ljuset. En ny dag kommer då allt kommer att drivas av det, och problemen in det förgångna kommer att utrotas. Energierna för er redan mot fullbordan, och de länge förväntade förmånerna som skall lyfta er upp är redo att bli införda. Var medvetna om att mycket arbete har utförts för att se till att denna period verkligen ser införandet av de många förmåner som har förnekats er. Medan det är sant att ni har skapat er egen verklighet, så var förhoppningen i alla fall att ni vid det har laget skulle ha förändrat det genom era egna ansträngningar. Så blev det inte, utan ni övertogs av mörkret som uppslukade er värld. Med en gemensam ansträngning då vi har arbetat tillsammans har vi dock på en kort tid jordat Ljuset på Jorden och satt upp ett kraftfullt energi nät. Det är tilltagit i styrka på bara ett par år, och agerar genom kraftfulla fyrar av Ljus vid dess noder.

Ni har, Mina Kära, uppnått vad som en gång troddes vara omöjligt, och framgångsrikt försvarat er själva mot de mörka Tjänarna. Då ni skulle kunna ha lidigt samma öde som de fabel omsprungna civilisationerna Atlantis och Lemuria, så har ni istället höjt er precis i tid för att avvärja en till stor katastrof. Medan det fortfarande kommer att finnas incidenter som orsakar skada och förlust av liv, så kommer det inte tillåtas att överväldiga er. Rening är nödvändigt i vilket fall som helst, men det kommer att utföras på ett planerat sätt som tar i beaktning ert välbefinnande. När vi väl förenar våra krafter kommer ni att bli informerade om våra handlingar som vi dirigerar och bli underrättade om vad som exakt skall hända. Er säkerhet kommer främst i vårt tänkande, och vi har ett antal möjligheter om det blir nödvändigt att förflytta er.

Ni väntar tålmodigt på uttalanden som officiellt erkänner vår närvaro, och vi driver på detta, eftersom vi vill starta uppdraget som vi har kommit för att utföra. Det närmar sig ett sådant tillfälle och vi har många vänner som har mycket inflytande och som kan få det genomfört. De som fortfarande försöker att förhindra det kommer inte att lyckas, och det är i själva verket helt meningslöst eftersom vi har den högsta auktoriteten bakom oss. Vi vet att det är något slags spel som ni alla spelar i dualitet, men det har fortfarande värde som ett sätt att bli erfarna att hantera de mörka Tjänarna. Erfarenheten har testat er hårt, men här är ni nu uppvaknande till sanningen om vilka ni verkligen är.

Ridån går sakta ned för att sätta ett slut på en lång period av mörker, vilket har kraftigt utmanat er förmåga att övervinna det. Ni kommer att dra er framåt ännu ett tag, men till slut så kommer er suveränitet att ha återställts och ni kommer stolt att ha anpassat ert Ljus till kommandet av Upphöjningen och föra er in i de högre dimensionerna. Det låter lätt och det är inte alls svårt, och vi fortsätter att råda er till att fokusera er på Ljuset. Lev enligt er nya förståelse av vad ni är, och ge av er själva när ni kan. Andra kommer att följa ert exempel och ni kommer att hjälpa dem att lyftas upp. Ljusarbetare är kända för sin fredliga uppsyn och deras tjänst till andra, och många har redan uppnått denna nivå. Ni är pionjärerna av den Nya Världen och er närvaro bereder vägen för vår ankomst.

Ni kanske undrar vad vi har gjort alla dessa år sedan vi har kommit er nära. Svaret är att vi aldrig har gett oss iväg igen and den Galaktiska Federationen har permanent varit stationerad runt Jorden, med våra större skepp i den yttre ringen. Vi har haft mycket att göra med att observera er Jord och att säkerställa hennes stabilitet, eftersom som hon ”vinglar” då och då. Dessutom så registrerar vi jordskalv och justeringar görs för att minska sannolikheten för kraftiga jordbävningar. Vi har också mycket noggrant infört teknologi för att hålla föroreningar till lägre nivåer, och vi har varit särskilt oroade för effekten på er atmosfär. Genom att göra så är vi ständigt medvetna om i vilket tillstånd Jorden befinner sig, och vi kan förespå alla förändringar. Dessa har dock blivit påverkade genom de mörkas förmåga att kontrollera ert väder. För dem så är det ett vapen som inte lämnar några spår av deras inblandning, men vi känner till deras planer och agerar i enlighet med detta. Ni kanske undrar varför vi inte stoppar det helt och hållet, och vi måste säga er att vi inte är tillåtna att blanda oss i er karma och er frihet att skapa för er själva. Om ni fattar fel beslut så är det ni som får ta hand om resultatet, och det är Lagen om Orsak och Verkan som ni inkallar.

I skaparens rike finns det naturligtvis många lagar som vidmakthåller harmoni och balans, och det är genom att uppleva dem som ni blir ansvariga medborgare i Galaxen. Det är till exempel bara på senare tid som ni har börjat förstå Lagen om Intention, och det har hjälpt er med Upplyftningen. Som vi ofta är noga med att säga till er; det är där ni placerar er fokus som resultat uppnås. Ni är i allmänhet mycket lätt distraherade men ni har naturligtvis mycket som pågår runt omkring er, och det ger er än större anledning att fokusera er på vad ni vill.

Jag är SaLuSa från Sirius, och har märkt hur mycket ni längtar efter att bli våra vänner. Dessa önskningar skall snart uppfyllas, då det inte dröjer länge innan vi kommer att hålla varandras händer i vänskap.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per

Kära Läsare,

Mike Quinceys är frånvarande till anledning av en familjesammankomst och på grund av detta kommer SaLuSas nästa meddelande att publiceras måndagen 3 maj.

I Kärlek och Ljus

Maria
Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge