Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 3, 2010

SaLuSa, May 3, 2010

Ni kan inte ha undvikit att lägga märke till att på senare tiden har trycket på myndigheterna att föra fram sanningen ökat. När fler och fler av er gör era egna förfrågningar blir frågorna alltmer frekventa, och de kan inte ignoreras. Modiga individer står nu upp och pratar om vad de har funnit, och det bidrar till kunskapen som redan finns. Försiktighet är dock nödvändigt eftersom de mörka Tjänarna har många undersåtar som sprider falsk information för att skapa förvirring. Era intuitiva krafter bör kunna hjälpa er att veta när ni står inför sådana personer, och ni kan då förkasta deras försök att vilseleda er. Vi är inte ensamma i kampen att föra fram sanningen till er, och vi vet att många av er har identifierat ett antal källor som sanningsenligt kanaliserar i Ljuset. Det är i själva verket för sent för den sista kabalen att stoppa det inkommande tidvattnet som kommer att svepa bort all drägel och lögner, vilket har åstadkommit era problem. Under många år har ni respekterat de som ni har utnämnt till att se om er. Lyckligtvis har ni sedan dess sett igenom deras plan för att förslava er, genom att skapa kaos och att ta bort era suveräna rättigheter.

När vi väl öppet kan visa oss kommer mycket mer att adderas till er förståelse, och alla försök i sista minuten att leda bort er uppmärksamhet från sanningen kommer att bli ganska futila. Tro på oss Mina Kära, våra allierade gör snabba framsteg för att införa avslöjandena, och ni kommer inte att behöva vänta mycket längre på detta. Det finns absolut inget sätt på vilket detta kan förhindras och vi råder er att helt enkelt vänta tills att det händer. Ljusets krafter är alltför mäktiga för att hållas tillbaka, och er hjälp att behålla fokuseringen på dem kommer att vara av stor hjälp. Alla era problem kommer till slut att övervinnas via de förändringar som är planerade, och ni kommer att finna det vara värt ansträngningen. Undermedvetet visste var och en av er att denna cykel skulle leda till en seger för Ljuset. Det har betytt att ni inom er har accepterat löftet om ett slut på dualitet. Det är Skaparens plan att det skall vara så och vem skulle våga föreslå något annat. Alla kommer så småningom tillbaka till Ljuset, och det är nu er stund att växla spår till ett som ger er tillfredsställelse. Namnet är Upplyftning, och energierna som strålar mot Jorden ser till att ni tar detta underbara tillfälle att ta ett kvantum steg framåt.

Det finns många onaturliga incidenter som avsiktligt har orsakats för att skapa osämja och oroligheter. Nu är det dock en tid för starka nerver och att motstå att göra något som skulle orsaka gengäld. Behåll lugnet och var beslutsamma att komma ut ur dessa testande tider med en fredlig respons oberoende av vad som händer. Snart kommer Ljuset fram som en sann kraft, vilken kommer att förändra ert nuvarande öde, även om det förefaller att bli alltmer kaotiskt. Var förvissade om att vi inte är inaktiva när ni är under hot, och vi kommer att minimera dess effekter så mycket som möjligt. Även om vi skulle vilja göra så kan vi inte bara kliva in varje gång som ni har svårigheter. Ibland måste händelserna få gå sin gilla gång.

Det är helt klart att en del rädsla kommer att uppstå när vi introduceras till er eftersom under en lång tid så har vi framställts som marodörer från yttre rymden. Om vi hade planer på att ta över er Jord så kunde vi naturligtvis ha gjort så närhelst vi ville. De bland er som är bekanta med våra meddelanden vet bättre, och att vår positiva energi kommer med varje ord när ni läser dem. Låt er intuition bli er guide och vi är säkra på att ni accepterar sanningen som orden bär fram.

Det finns av förståeliga skäl en känsla av depression som omger er, då det är klart att mycket av vad ni har förlitat er på håller på att brytas sönder. Godartade förändringar börjar strax införas, så vi uppmanar er att sprida informationen när ni får en möjlighet. Det gamla paradigmet innehåller inte längre energier som är passande för nya cykeln som kommer att lyfta er upp er i de högre dimensionerna. Det måste därför till monumentala förändringar, och vi väntar redo att införa planen som skall föra er framåt. Genom att bevittna nedgången och kollapsen av de gamla systemen ser ni hur otillräckliga de har varit och hur de har använts mot ert bästa intresse. Avslöjandena i dessa avseenden har knappt påbörjats, men den chockerande sanningen kommer fram. Ni kommer att bli helt häpna att se att ni gav upp er frihet så lätt, men de mörkas taktik har varit mycket förrädisk. De har manipulerat både folk och Konstitutionen för att gå vidare med sina ambitioner att ta global kontroll. Det har gradvis spridits som en cancer runt världen, men på senare tid så har deras tentakler blivit avskurna och deras inflytande är på tillbaka gång.

Människor har växt upp och lärts sig att göra som de är tillsagda, i tron att deras ledare i sanningen representerar dem. Nu inser ni att makten finns hos er, om bara ni använde den. Folkmakt är en verklighet och behöver inte aggressionsföreställningar, eftersom detta bara försämrar situationen. Demonstrera fredligt i högsta grad för att sända ut ert meddelande, och ni kommer att finna att det ringer gällt i maktens korridorer.

Hitintills så har ni hållits i mörkret angående vad som verkligen händer, men med många kära själar som har kommit till Jorden för att föra in Ljus så förändras det snabbt. Ni finner att genom sina exempel så uppmuntrar de er att tala sanningen, och när tillräckligt många gör så kommer en vacker energi att lägga sig runt Jorden och lyfta upp folk. Ni är mäktiga bortom er nuvarande förståelse, så tro på vad ni gör och såsom vi så ofta ber er, håll er fokus på den framtid som ni önskar.

Vi säger inte att ni är suveräna varelser utan anledning. Ni är inte ämnade att vara undersåtar till någon, när ni förflyttar er in i de högre vibrationerna kommer ni att finna att alla behandlas som jämlikar. Såsom Varelser av Ljuset kommer ni att leva i harmoni med varandra, och än viktigare ni kommer att sätta andra i första rummet. Det skapar därför en perfekt miljö där alla era behov är tillfredsställda och ingen har brist på något överhuvudtaget. Er första erfarenhet av en sådan underbar existens kommer innan Upplyftningen, och ni arbetar redan på ett nytt paradigm som kommer att leverera alla förändringar och som leder till stora förbättringar. NI är lyckliga och kärleksfulla själar om ni får tillfället, och vi skall se till att det kommer med vår Första Kontakt. NI kommer att bli informerade om vad som väntar er, och det kommer att ger er stabilitet och varaktig fred.

Jag är SaLuSa från Sirius, och å vägnar från den Galaktiska Federationen sänder vår kärlek och välsignelse för er snabba återgång till Ljuset.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge