Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 21, 2010

SaLuSa, April 21, 2010

Under en viss tid har ni nu insett att vad som pågår på Jorden inte gagnar er nya förståelse, och absolut inte de högre nivåerna av spiritualitet som nu manifesteras. Det är helt klart en kamp om överhöghet. Medan de mörka Tjänarna använder alla tänkbara knep för att försena det oundvikliga så svarar Ljusarbetarna pålitligt med åtgärder för att transmutera de lägre energierna och samtidigt se till att det inte påverkar deras egen höga standard. Ju kraftigare utmaningarna är desto kraftigare är svaret som kommer med Kärlek och Ljus. Ljuset är byggnadsstenen för Universum, och dess kraft ligger i renhet och högre vibrationer. Håll er i energin av Kärlek och då kan ni inte stoppas genom attacker från de mörka Tjänarna med avsikt att förhindra er från att lyftas upp. Under förutsättning att ni kan kontrollera era känslomässiga reaktioner, så finns det ingen anledning varför ni inte skulle kunna parera sådana attacker mot er. I enlighet med detta, så ju högre ni höjer er desto lättare blir det att hålla er position eftersom Ljuset ger er skydd.

Det finns goda skäl för att oroa sig för vad som händer på Jorden, men om ni är medvetna om anledningarna bakom förändringarna så utgör de inget problem. Ni kanske inte än kan se slutresultatet - renandet kommer att bli en olägenhet under en tid, men det kommer snart att ordna sig då ni ser hur det gamla förbyts mot det nya ganska snabbt. Allt är redo för en hel serie av förändringar, som kommer att rätta till effekterna av de många katastroferna som har slagit till på senare tid. Inom en närma framtid kommer det att introduceras en hel mängd of nya idéer som noga har tänkts igenom på förhand. De skall sluta gapet i er utveckling, vilken skulle ha varit långt längre kommen än vad den är nu. De men en annan agenda kommer inte längre att kunna blanda sig i vad som är ert och har förnekats er på grund av girighet och önskan om makt. De mörka Tjänarna vet att det nu är dags att packa ihop och låta Ljuset återvända till Jorden samt att sätt i gång de sista akterna av Upplyftningen.

Det var alltid tänkt så att sluttiden skulle medföra ett stop av aktiviteter på Jorden, och den tiden har nu kommit. Livets cykler är förutbestämda, och Människan kan inte besluta att stoppa dem. De sista dagarna i er nuvarande cykel är nära, och ni skall tas bort från de lägre energierna och sätta era fötter på vägen mot Upplyftningen. Inget, utom en order från Skaparen, kommer att förändra slutresultatet, och ni kan vara säkra på att er upphöjning kommer att äga rum. Alla själars önskningar kommer att påverka sättet på vilket de slutliga dagarna spelas ut, eftersom ni fortfarande skapar och er kombinerade energier bestämmer på vilket sätt de till slut inträffar. Var försiktiga så att ni fokuserar er på allt som är Kärlek, och sänk inte garden. Ni vill inte främja de som motsätter sig er, och felrikta era energier till deras gagn.

Var dag tar er närmare till början av slutet på de mörkas aktiviteter. De kommer att bli avklädda och deras makt bortagen, och placerade där de inte längre kan blanda sig i era och våra ansträngningar att återställa Jorden. Vi väntar helt enkelt på en indikation att allt är på plats för att till slut handla och få bollen i rullning. En snöboll kanske skulle vara en bättre liknelse, då när den väl har startat att rulla kommer den snabbt att växa och inte längre kunna stoppas. Motstånd till vad som är planerat kommer snabbt att svepas åt sidan, och inte därför att vi påtvingar vårt uppdrag, utan därför att det är redan överenskommet. Vad vi föreslår är det bästa för alla och det kommer att frigöra er från förtrycket orsakat av dualitet. En ny Människa är på väg att uppstå på Jorden, spirituellt begåvad med en remarkabel förståelse av vad som nu behövs för att gå vidare. En del av dem är de tidiga Indigo barnen eller Stjärnfrön, som har växt upp och är redo att tjäna er alla. De har en stor vishet och förståelse och de vet precis varför de är på Jorden vid detta minnesvärda tillfälle.

Denna speciella period var planerad för en lång tid sedan, och Himlen har skickat sina Ljusbefäl för att assistera er. Många Större Varelser är nära er och ger av sina energier för att öka mängden Ljus på Jorden. Ett misslyckande är inte ens att beakta eller ens möjligt, då Universum förskjuts in i en ny vibration och ni och er Jord är en integral del av det. Storleken av en sådan förändring är ganska omöjligt att uttrycka i ord, och det påverkar allt liv, varje Sol, planet, månar och satelliter. Även om ni är en liten del av vad som händer, så är ni speciellt viktiga för det hela. Som individer så är ni högst älskade, och eftersom ni behöver hjälp har millioner av själar från hela Universum ett finger med i er Upplyftning. Ni kanske känner er försummade vid olika tillfällen, men tro oss när vi säger att ni är i våra hjärtan, och är vördade för vad ni har tagit på er och uppnått genom att höja er igen.

Det finns tillfällen då vi har förundrats över hur envetna ni kan vara, och er beslutsamhet att lyckas har drivet er till att uppnå er nuvarande framgång. Det verkar som att ju mer de mörka Tjänarna tvingar sig på er desto mer så kämpar ni tillbaka och de får inte sin vilja igenom lättvindigt. Nu är de på väg att förlora sin makt och ni blir djärvare och ni motsätter er dem till och med öppet. Vi stöder er i högsta grad och vi gör allt för att främja er framgång. Det blir naturligtvis mycket lättare att föra in Ljuset i era dagliga liv, när vi har blivit introducerade och motståndet mot oss är avvärjt. Vi kommer att uppmuntra folk att komma samman och dela er kunskap, så att sanningen kan bli etablerad så snart som möjligt. Rädsla måste övervinnas och vårt meddelande är att vi kommer i fred och kärlek för Mänskligheten. Våra handlingar kommer att säga mer än våra ord, och vi ser framemot att hjälpa er under de sista åren av denna cykel av dualitet.

Det kommer helt klart att bli en stor lättnad för er när vi kan visa oss öppet, och ni kommer att se att vi liknar er till en så stor grad, att det inte kommer att finnas några tvivel att vi är alla En. Vi kan naturligtvis visa er sanningen bakom det påståendet och bekanta er med våra tidigare kontakter med er. Dessa har ägt rum under hundratals år, även om det enbart är under de senare åren som vi har visat oss så ofta för er. Det kommer att bli tillfredställande för oss att träffa er och veta att vi är välkomna, och att bara vara i vår närvaro kommer att övertyga er om våra ärliga avsikter mot er. I sanningen så älskar vi er alla och ser er för vad ni verkligen är, mäktiga Varelser av Ljuset som kämpar i det mörka spindelnätet som de mörka Tjänarna har vävt. Ni håller dock på att bryta er ur deras grepp och finna er själva som de underbara Varelser av Ljuset, som i urminnes tider startade en resa in i mörkret av de lägre vibrationerna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge