Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 22 december 2017


Mike Quinsey - 22 december 2017

Mike Quinsey

Jag tyckte det känns bra att avsluta året med ett eget meddelande. Min åsikt är att det är mycket viktigt att en själ som vet att den är väl på väg att bli redo för Ascension bör känna till några av de förändringar som nu är på plats eller förväntas komma på plats inom en snar framtid.

Efter den 21 december 2012 kände sig de flesta besvikna över en till synes utebliven händelse där något stort och väl förannonserat skulle hända, vilket medfört höga förväntningar på en sannolik jordomstörtande händelse. Enligt vad jag känner till förväntade sig de flesta att de antingen skulle få uppleva eller bli medvetna om någon anmärkningsvärd förändring, men blev besvikna över att inte åtminstone få känna att något faktiskt hade ägt rum. Vad de inte visste var att de befann sig vid en vägkorsning, och beroende på om ljusvibrationernas styrka var tillräckligt starka skulle det avgöras huruvida mänskligheten var avsedd att stanna kvar på sin inslagna väg eller inte. Om de stannade kvar skulle de troligen vara dömda till förintelse och till och med Jorden skulle troligen förintas. Men mycket mot förväntan fanns de 0,5 % som behövdes för att skapa fred på jorden, och det procenttalet uppnåddes av folket själva. Framtidsutsikterna visade att den alternativa vägen med högre vibrationer skulle leda direkt till Ascension (Uppstigningen), och samma nya energi har såtts i Mellersta Östern för fred bland människorna i regionen. Så bra gjort av de av er som varit uthålliga och fast beslutade att framgångsrikt höja era vibrationer och genomfört detta.

Frågan som omedelbart uppstår är varför de olika ljuskällorna inte förklarade exakt vad som var viktigt i slutet av cykeln och vad som sannolikt skulle hända. Även om vissa källor förväntade sig Harmagedon, jordens undergång, i enlighet med de gamla profetiorna, kände andra att någon form av upplyftning skulle kunna äga rum och att till och med Ascention skulle inträffa. Svaret verkar vara att vi ensamma var tvungna att skapa vår egen väg, utan någon påverkan eller hjälp från yttre källor. Det betyder att med lite vägledning, men utan direkt hjälp, uppnådde Mänskligheten vid sitt femte försök vad det hade misslyckats med att göra i sina tidigare solcykler. Nu när vi har passerat 2012-markören måste vi skapa vår väg utan någon som helst anknytning till de gamla energierna som inte längre är relevanta. Vi har gått in i en helt ny period som kommer att bära ljusets väsen framåt och vidare mot det slutliga målet som Galaktiska Varelser.

Genom ”Kryon of the Magnetic Service” har vi sedan lärt oss att den nya cykeln inte har några kopplingar till de gamla energierna, och att vi bör lämna dem och helt koncentrera oss på att använda de nya energierna för att skapa vår väg till Ascension. Förväntningarna från olika källor tyder på att det finns en spridning på 8 till 16 år för att det ska hända, så det kommer under alla omständigheter att ske under nuvarande livstid för de flesta av oss. Tänk på att det finns mycket att göra för att förbereda mänskligheten för Ascension. En Stjärn-Akash tillfördes det här systemet, och den nya mallen letar efter Gud och söker fred. Ni kommer att vara de nya människorna på den här planeten. Många uppfinningar som helt kommer att förändra er livsstil väntar på att släppas, och planeten kommer i snabb takt att städa sig själv. Rent hav, inga föroreningar varken till havs eller på land, överflöd i naturen, varje system och enhet självförsörjande, troligen fri energi och glädjen att kunna resa fritt vart som helst i världen. Förändringarna är på gång och de ligger helt klart inte långt borta, och med en tid som verkar gå allt snabbare kommer det att verka som om de införs mycket snabbt.

Vissa själar frågar hur de ska veta att de är redo att ta vägen till Ascension och vara framgångsrika. Det ligger självklart i deras egna händer men när de har kommit så här långt finns det ingen anledning att tro att det inte skulle gå hela vägen. Det handlar om att hålla fokus på målet och inte låta sig ledas på villovägar av andra händelser. Som nämnts i tidigare meddelanden är ett enkelt svar att leva ditt liv som en som har funnit förmågan att möta alla livsformer med Universell Kärlek. Det är förmodligen något som är svårt att leva upp till, men som i allt annat kan du bara försöka att göra ditt bästa hela tiden och därmed kan du nästan vara säker på att du kommer att lyckas. Tänk på att när du har beslutat dig för att gå hela vägen till Ascension försätter du dina guider i beredskap och de kommer sedan att hjälpa och stödja dig på din väg. Var säker på att många önskar att du ska lyckas och ingen vill att du ska misslyckas, och med beslutsamhet är du garanterad att lyckas.

Det är uppenbart att du fortfarande har ganska lång väg att vandra, men i takt med att vibrationerna höjs förlorar de negativa vibrationerna kraften att påverka dig och distraherar dig från din väg. Så småningom kommer vibrationerna att vara så höga att de negativa inte alls kommer att ha någon kraft att störa dina framsteg. Faktum är att de inte kommer att kunna fortsätta att vara kvar i de höga vibrationerna utan kommer att befinna sig på en annan tidslinje vilken är mer anpassad till deras aktivitetsnivå. Så det är bara en tidsfråga innan ett antal större förändringar äger rum, vilka gynnar alla ljusets och kärlekens förespråkare.

Det Medfödda (Innate) (en högre nivå av ackumulerad medvetenhet), är en del av det mänskliga medvetandet, en osynlig kraft som är ansvarig för din Medfött Intelligenta Kropp (Smart Body Innate) och som håller dig vid liv. Den kommunicerar hela tiden och vet vad du vill göra. Den är helt klart den esoteriska kontrollcentralen och kommunicerar hela tiden. Det är härifrån som huvuddirektivet kommer som tillåter att ett uppvaknande äger rum, direktivet för andlig överlevnad och andlig medvetenhet. Det Medfödda är smart och intelligent och styr informationen i dina stamceller. Inget enskilt organ är ansvarigt för Det Medfödda, det styr i hela kroppen. Det svarar på akupunktur. I framtiden kommer ni med största sannolikhet att lära er mer om betydelsen av Det Medfödda, det är normalt programmerat för det Andliga Jaget och för överlevnad och måste avprogrammeras under dödsprocessen. Ditt system kräver "död" - korta livstider, men du har nu passerat markören och det är dags för dig att kalibrera om Ditt Medfödda. Du kan sätta stopp för åldrandet genom att berätta för Det Medfödda att du inte behöver dö. Så avprogrammera instruktionerna för Ditt Medfödda och prata med det regelbundet på samma sätt som du skulle göra med en vän. Det Medfödda kommer att göra som du säger om det ser att det är andligt logiskt. Det Medfödda vet allt om dina tidigare liv. Du måste omprogrammera Det Medfödda nu när det gamla paradigmet är klart, så släpp din karma. Det finns ingen anledning varför du nu inte ska gå hela vägen till Ascension utan att behöva återfödas. Det Medfödda har kontroll över din biologi och vet allt om dina tidigare liv. Det är det som styr och bestämmer vad du behöver, och är uppkopplad till ditt Högre Jag och till Akasha-krönikorna.

Mycket av det jag här återgivit är från Kryon´s meddelanden, och jag är mycket tacksam för möjligheten att vidarebefordra denna information till er. Du kan säkert hitta mer information om dessa ämnen från ett flertal videos på Internet, och jag kan ge dig namnet på några av dem för din information om du behöver det.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År och mycket lycka. Jag riktar ett speciellt tack till vårt storslagna team av Ljusarbetare som outtröttligt distribuerar dessa meddelanden.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Mitt nästa meddelande kommer den 5 januari 2018.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge