Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 20, 2011

SaLuSa, July 20, 2011

Var än ni är så gläd er, då förändringarna inom kort skall öka till en annan nivå. Ni kan redan känna vad som håller på att hända, och för de mörka Tjänarna så händer det otänkbara. De trodde de var oövervinnliga, men finner nu att de faller isär framför ögonen av sig själva, och så kommer det att fortsätta tills att deras aktiviteter helt och fullt har kommit ut i ljuset. Vi känner redan till hela historian och om nödvändigt så har vi bevis på vad som har pågått under en lång, lång tid. Frukten av deras åtagande kommer nu tillbaka och spökar för dem och det finns inget sätt på vilket de kan ta sig ur sitt ansvar. För ögonblicket så är inte rättvisan vår huvudfokus, även om den är oundviklig. Vi vill se hur vägen blir tillräckligt rensad för att kunna byta ut det gamla systemet mot allt det som felaktigt har förnekats er. Det är förberett och ingen tid kommer att gå förlorad när vi väl sätter igång.

Folk som inte har känt till förändringarna kanske störs av dem. Förutom kaoset så är det förlusten av allt som har blivit bekant för dem som orsakar oro. Vi skall naturligtvis se till att våra aktiviteter är väl utannonserade, och snart kommer det att kunna ses att allt är till det bästa för alla. För folk som är på marsch mot Upplyftningen så blir det helt klart viktigt att det får försäkran om att det kommer att kunna lyftas upp, och veta att vi är här för att hjälpa den processen och inte lägga hinder i vägen. Er framgångsrika Upplyftning är i själva verket målet för den Galaktiska Federationen, och ni kommer att få vårt skydd under hela vägen.

Då vi själva har upplevt de lägre vibrationerna, så beundrar vi er förmåga att hålla er fast vid era uppgifter när ni ofta är trötta och utsjasade. Er bestämdhet har inget motstycke, och det är något ni har lärt er under många liv för att se till att ni överlever. Detta samma kraftiga fokuserande skall nu se er igenom de sista utmaningarna som dualitet har kvar för er. Vilka som blir involverade beror delvis på var ni bor, då vissa delar av världen kommer att vara mer aktiva än andra då det gäller var fysiska förändringar skall äga rum. Vi övervakar fortfarande sådana händelser och vårt mål är att hjälp med att lindra dessa effekter. Moder Jord måste tillåtas att följa sina egna diktat och hon vet bäst vad som måste förändras.

Negativa energier hänger över Jorden och vi skall hjälp med att bryta de vidfästningar som göder de lägre vibrationerna. De själar som är involverade måste bli renade för att kunna lyftas upp, om de skall ha en chans att vara redo för upplyftningen. Ni kan helt enkelt inte uppgå i de högre vibrationerna om ni inte släpper vidfästningarna. Det är inte så att ni ivrigt har försökt att anskaffa er dem, men de har ackumulerats under många år och ni har inte kunnat kasta av dem. I den nuvarande perioden när så mycket Ljus riktas mot Jorden, så kommer ni aldrig att ha ett sådant underbart tillfälle för att göra er av med dem. Om ni ställer in ert hjärta på att göra så kommer ni omedelbart attrahera hjälp från många Ljusarbetare. Var säkra på att Gud vill se att så många som möjligt av er återgår till Ljuset innan sluttiderna kommer.

Ert ego kan vara er bästa vän om det kontrolleras, men annars så agerar det som er storebror och kräver er uppmärksamhet för att se till att ni kommer först. Vi uppmuntrar absolut tanken om självpreservering, och självkärlek men inte på andras bekostnad. För länge sedan såg ert ego till att ni överlevde, men det är inte längre nödvändigt då det är ert Ljus som nu skyddar er. Desto mer ni tänker och agerar i Kärlek och Ljus desto mer attraherar ni, och placerar era själva bortom de mörka Tjänarnas uppmärksamhet. Kanske att ni kan se hur er civilisation är uppdelad i två faktioner, och ni är vid en tid då de dras ytterligare isär. Även ert sätt att tänka blir helt annorlunda när ni tillåter Ljuset att ta över. Helt plötsligt är ni En med allt liv trots att skillnaderna blir överdrivna, och då det gäller människor så kan ni se bortom det yttre skalet.

Behåll lugnet och lita på de som har er framtid i era händer, då er slutliga period i dualitet kommer att ta slut mycket snart och ni kommer att gå framåt i enlighet med er tidigare överenskomna livsplan. Ni har inte än en medvetandenivå som gör det möjligt för er att ha full kunskap av sådana saker, men normalt så känner ni er komfortabla med vad ni undermedvetet känner, då all kunskap är inom er. Det kan liknas till de som kom till Jorden för att arbeta för Ljuset, men inte har hittat vad det är precis. Vi skulle säga att var medvetna om vad som händer runt omkring er, och när ni får tillfällen att göra så, så acceptera dem även om det inte var precis vad ni hade tänkt er. En öppning kan leda till en annan som ni tycker bättre om, och vad än det är så var säkra på att även det minsta hjälper.

Inom en nära framtid så kommer organisatoriska färdigheter att vara eftersökta, då mer agerande kommer från människorna för att hjälpa deras samhällen att fungera och adaptera sig till förändringarna. Vi känner till era färdigheter och ni kan vara säkra på att de kommer att användas där de behövs. Vi kommer att ha reguljär kontakt med er, särskilt då vi arbetar tillsammans. Ni har redan en del briljanta huvuden på Jorden, och de finns där för vi behöver de som snabbt kan förstå avancerade teknologier. Vi har till exempel kunnat påverka sådana sinnen, och som ett resultat tänker de på ett sätt så att de redan kan förstå de nya enheterna som skall vara tillgängliga för er. En del, som till exempel de för fri energi, har redan blivit designade och patenterade, och vi kommer att se till att de snabbt kommer ut på marknaden. Vi vet att det kommer att glädja er då ni nu upplever ökande energikostnader. Universum överflödar av fri energi och ni skall få tillgång till det.

De närmaste tre eller fyra månaderna är ödesbestämda att bli extraordinära, och ni kommer med säkerhet att veta att stora förändringar är på väg. När allt kommer omkring så rullar året på och innan ni vet av så blir det det magiska året 2012. Så gör er redo och sätt på säkerhetsbältena och njut av turen. Det kan bli så bra eller dåligt enligt vad ni önskar er, så se målet som siktas på och inte sättet på vilket det skall nås. Allt ni behöver veta är att det kommer att resultera i allt som ni har utlovats. Det kommer att bli en otrolig tid, med en överraskning efter en annan, firanden kommer att äga rum.

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger er att våra skepp kommer nu samman för det stora uttalandet som kommer att tillåta oss att landa på Jorden via en inbjudan.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge