Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 20, 2011

SaLuSa, June 20, 2011

Vad ni gör som Ljusarbetare kräver en hög grad av förlitan, då ni inte har fått se den hela stora bilden. Som en del av massmedvetandet så känner ni vad som händer, och ni vet att allt är väl. Ert Ljus är en del av det större Ljuset på Jorden och det hjälper att höja vibrationerna, och så kommer det att fortsätta till det slutliga upplyftandet. Hastigheten med vilket det äger rum kommer snabbt att föra er till den slutliga upplevelsen. Det kommer nu att ta fart på ett sätt som snart kommer att få uppmärksamhet från folk över hela världen. Det kommer att göra det nödvändigt för Ljusarbetare att vara än mer aktiva än de nu är. Det kommer att finnas så många frågor som skall besvaras, och i det avseendet kommer vi också att spela vår roll. Så snart som det är praktiskt möjligt efter att vi har blivit officiellt introducerade till er så kan vi organisera sammankomster där folk kan finna svaren. Mycket kommer naturligtvis att uppstå ganska naturligt, då existerande grupper träder fram med detta ändamål.

Många själar är på Jorden vid denna tid för att speciellt se till att den kommande perioden är instruktiv och att lämplig kunskap är tillgänglig för de som söker. Det kommer att bli en världsomspännande publicitet genom olika nivåer i media, vilken kommer att ha frigjorts från de restriktioner som nu finns på plats för att förhindra fritt tal. Alla dessa kommande förändringar är planerade och ni kan vara säkra på att vi har tillräckligt väl täckt era behov. I själva verket började planerna för mycket länge sedan, då denna cykel hela tiden var ämnad att framgångsrikt avslutas med Upplyftning.

Mardrömmen som dualitet utgör vänds till en drömvärld där allt är i perfekt balans och harmoni. Var och en bidrar till dessa förändringar på sitt eget sätt, och ni skall gratuleras till att ni håller fast vid er vision för sluttiderna. Er del i allt detta är så väsentlig och underskatta inte kraften som ni har. Det var ni som ändrade balansen mellan mörkret och Ljuset, och kallade på hjälp från andra utanför er planet. Konsekvens till detta blev att ni gavs hjälp till den grad att ni nu har legioner av Ljus bakom er. Kom ihåg detta och låt inte upplösningen av er civilisation föra rädsla in i era liv. Förändringar måste komma, och för er som är i en sådan låg vibration så kan det ha otrevliga effekter på ert liv. Dessa kommer dock inte att pågå värst mycket längre, och kunskapen om detta bör hjälpa er att övervinna alla tänkbara negativa reaktioner mot vad som händer.

Meddelandena strömmar till Jorden från många olika källor, och ni ser att de är fulla av uppmuntran och löften om framgångar. Det har aldrig funnits en tid då vi inte har varit närvarande, och observerat era framsteg. Den Galaktiska Federationen har sedan länge fått som uppgift att se till att ni är trygga från inblandning utifrån. Detta har gjorts och fortsätter upp till denna dag, och i det förgångna var det ni som bestämde vilka besökare som tilläts att besöka er. Inom tidigare civilisationer har vi i själva verket haft perioder av kontakt då vi var mycket närstående er, och spenderade tid med att arbeta med er på Jorden. Det var när ni nådde högre spirituella nivåer och utövande och förståelse, och vi hade en speciell relation med er. Er civilisation har inte nått de nivåer som ni tidigare hade uppnått, då ni var redo att möta oss. Dualitet har dock en karaktär då den alltid för sig i olika riktningar, och de lägre energierna kommer ofta tillbaka efter en period av stor spirituell upplärning.

Skillnaden denna gång är det är slutet på en solcykel, och en ny början har gudomligt förkunnats. Alla möjligheter sätts därför framför er, så att varje själ kan göra sin slutliga val såvida den vill lyftas upp. Många av er har beslutat redan innan ni kom in i denna inkarnation, men många andra var osäkra och föredrog att göra ett senare beslut. Såsom vi ser det, med vårt kommande och när processen för Upplyftning förklaras så blir det lättare för de som har tvivel om vad de skall göra. I slutändan så fattas beslutet åt dem som fortfarande undrar vad de skall göra, i och med att ni inte kan lyftas upp om era vibrationer inte är passande.

Under senare tid har ni sett mer och mer av våra skepp i ert luftrum, som är en del av vår plan för att låta er bli vana vid oss. Vad ni ser är dock bara en liten bråkdel av de som aktivt rör sig runt Jorden. Våra skepp görs osynliga för era ögon för att inte överväldiga er, eller att få folk att bli rädda. Snart kommer det dock att vara ofarligt för oss att arbeta öppet bland er och det kommer att knytas till avslöjandena. De mörka Tjänarna vägrar hela tiden att samarbeta med oss. Normalt skulle vi vänta tills att de inser det lönlösa med sina handlingar. De är dock medvetna om att vi inte kommer att vänta en obegränsad tid, och vid en viss tidpunkt kommer vi att tillåtas att genomföra deras bortförande och sätta ett stopp på deras inblandning. Då tiden går allt snabbare, så blir det uppenbart för oss hur viktigt det är att vi går vidare med vår plan. Ni kan därför vara försäkrade om att handling är redo att påbörjas.

På vissa sätt så är det kanske bättre från er synvinkel att när väl förändringarna påbörjas att de då snabbt genomförs. Efter att tålmodigt ha väntat en ganska lång tid så kommer det att bli mycket tillfredsställande att se hur det hela snabbt genomförs. På det sättet minimeras olägenheterna för er, och fördelarna kommer snabbt till er. Att övervinna fattigdom och brist är vår första prioritet, och vi vill se hur folk lyfts upp ur förtvivlan och desperation. Lyckliga människor blir mer samarbetsvilliga och vet att våra intentioner är för det bästa för er alla. Att förändra förhållandena från vad ni har varit vana vid och lyfta upp er en nivå är ingen lätt uppgift, men vi har alla resurserna förberedda. Glädjen och lyckan i era ansikten kommer att betyda mer för oss än någon annan reaktion. Ni är underbara själar som förtjänar allt som inom kort skall lyfta er upp, ut ur den dysterhet och slit som finns i er dimension. Ni kommer att behålla kära minnen från tider när era liv var förbättrade och relationerna var lyckliga. Ni har dock under många liv upplevt svåra tider och sorg som bäst lämnas bakom er. Till slut kommer de att falla från minnesbanken, och vid det laget kommer ni att förhöjts till de höger nivåerna och leva i friden av Kärlek och Ljus.

Jag är SaLuSa från Sirius, och hoppas att ni håller huvudet högt och ser hur mycket era liv kommer att förändras till det bättre. Ni har vår försäkran om detta, och det förgångna kommer snabbt att blekna bort då ni stiger in i Ljuset.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge