Home > > Mike Quinsey - 15 maj 2020

Mike Quinsey - 15 maj 2020

Mike Quinsey

Ni börjar återhämta er från Coronaviruset och de flesta länder upplever en positiv förändring som medger en lättnad i restriktionerna som ni varit med om. Det har varit en dyrköpt erfarenhet på många sätt, inte minst utslagningseffekten på så många verksamheter som är nära att stänga. Ni har konfronterats med bristerna som affärsmodellen visar upp, och hur den har kontrollerat livet för så många människor. De har redan insett hur världsekonomin i stort sett har drivits och manipulerats av bankerna och avslöjar hur, för deras vinning, ert monetära system avsiktligt har varit föremål för upp- och nedgångar.

Utan tvivel kommer ni att behöva göra en hel del självanalys, om ni ska starta om i säkerhet om att papperspengar kommer att försvinna. Guldstandarden återkommer och bli måttstocken för den nya ekonomin som drivs med riktiga pengar som har ett verkligt värde. Ni har gott om tid att göra de nödvändiga förändringarna som ska se till att det inte finns någon möjlighet att återta det gamla uttjänta sättet att driva era länder. Det är redan rörelse igång för att se till att det inte kan gå tillbaka till det gamla sättet villket inte längre kan föra er framåt.

Med den fortsatta upplyftningen av vibrationerna och gradvisa ökningen av er medvetandenivå, har ni mindre och mindre att göra med negativiteten som hör ihop med den gamla Tiden. Ni är i en kurva som pekar uppåt och rör er in i en ny nivå som gradvis blir fri från negativitet. Ignorera de som vägrar lyfta sig själva eftersom de skapar sin egen stig mot framtiden. Välsigna dem ochfortsätt framåt eftersom de inte har något användbart att erbjuda er, då deras väg inte är er. Ni tar era steg på en väg som är av Ljus och som inom en inte alltför avlägsen framtid leder er till Uppstigning.

Bekymra er inte om deras öde som envisas med att genomdriva negativa handlingar, eftersom de också följer en noggrannt utformad livsplan som ger dem den upplevelse de behöver för att övervinna sina svagheter. Vid en sådan viktig tidpunkt i er evolution borde ni hålla fokus på ert eget mål. Var säker på att varje själ har en jämlik möjlighet att stiga upp, men helt klart är att många av dem fortfarande är fast i kämpandet för individuell överlägsenhet. De har ingen eller liten förståelse för Mänskligheten som Ett eller Evigt Liv. Det kommer emellertid en tid när de vaknar till Ljuset och blir medvetna om sina GudsJag.

Ni har en mångfald av varelser från hela Universum som har kommit till Jorden för att inte bara bevittna Uppstigningen, utan också vara beredda att välkomna er in i det Galaktiska Samhället. En del är från Plejaderna och andra områden i rymden för att ”ta hand om sina egna” och hjälpa dem att anpassa sig till det nya livet framför dem. Det dimensionella skiftet lämnar er gamla värld bakom sig, så att ni kan ta er plats på en underbar ny Jord, helt fri från de Mörkas inblandning.

Det är dock en lång väg kvar att gå innan de högre vibrationerna har uppnåtts men ni är på rätt spår och hjälp finns till hands för att säkra er framgång. Tvivla inte eftersom ni är försäkrad Uppstigning förutsatt att ni bibehåller de nuvarande vibrationerna och höjer dem då möjligheter uppstår. Ni har färdats så långt för att ha kommit till denna punkt i er evolution så försäkra er om att ni inte faller tillbaka. Med så många av er som rensat ur er karma borde resten av er resa gå i medvind. Ändå finns det distraktioner överallt omkring er, så omsorg behövs för att se till att ni alltid har målet i sikte.

Slutetiderna är möjligheter för er att hjälpa andra som också färdas längs vägen som kanske inte är lika avancerade som ni själva är. Ett vänligt ord eller en hjälpande hand kan välkomnas eftersom er erfarenhet gör att ni kan tala förtroendeingivande. Det är helt normalt att de som kommit långt i sin utveckling hjälper andra, och i det större perspektivet är de som lagt ut spåret ansvariga för att se till att de som följer i deras fotspår också blir vägledda till att nå framgång.

Förstå att ni är alla Ett och ju förr ni kan acceptera det, desto tidigare kan ni avancera och kunna behandla andra med samma respekt som ni själva önskar er. Detta gäller också när det kommer till andra livsformer, därför att alla har en själ som fortgående förändras allt eftersom de går igenom olika livsformer. Livet handlar om att skaffa erfarenhet och ni kommer dit ni bäst lär er om det och kan vidga ert medvetande. Ert Universum är fullt av olika vibrationsnivåer och det är enbart i de lägre som ni kan uppleva materia och solid fysisk form. Vad ni än kan föreställa er finns redan någonstans i ert Universum.

I en inte alltför avlägsen framtid kommer många av er att stiga upp i de högre vibrationerna, se tillbaka och inse att ni levt många liv i de lägre nivåerna. Genom dessa förvärvade ni en större medvetenhet och lärde er att kontrollera era känslor. Det var nödvändigt att övervinna det som endast kan kallas lågt stående känslor. Dessa finns inte längre i en utvecklad själ som har full kontroll över sina känslor och kan hålla sig kvar i ett läge där de hela tiden är opåverkade oavsett vad som försiggår omkring dem. Det tar tid att uppnå en sådan nivå och det blir efterhand ens nya tillstånd.

Ord kan knappast ge uttryck för den underbara framtid som väntar er, en som är så olik den nuvarande existensen att det inte går att jämföra. Det kommer att vara er väl förtjänt eftersom ni har sonderat djupen och upplevt många förskräckelser, krig och depravering, ändå har ni tagit er igenom och behållit er värdighet och fattning för att sedan visa upp ett strålande exempel på Ljus och Kärlek. Ni skall få erkännande för dessa strålande förebilder som visar någon som har funnit sitt GudsJag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag och alla själar har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?