Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 20, 2010

SaLuSa, January 20, 2010

Er fortsatta magnifika respons till tragedin i Haiti betonar vad som vi har sagt angående ert remarkabla ökande av utav medvetande nivåer. Istället för att förlita er på myndigheter och välgörenhets grupper, har ni handlat och bidragit direkt till räddningsfonderna. Det visar er nivå av omtanke och medlidande för de själar som lider. Det är också noterat att er generositet har framkommit på grund av sann omtanke, för ni ser dem som lika mycket en del av den mänskliga rasen som ni är. Vi behöver knappt nämna att det finns andra har mindre förståelse och medvetande. De bedömmer värde utifrån andra värden, som ofta är baserade på färg och trosbekännelse.

När som ni förflyttar er mot ett Kristet medvetande är det nödvändigt att ni följer er intuition och andliga impulser från inombords. Det tar ingen tid att göra så, och när era beslut framkommer omedelbart vet ni att ni har kommit en lång väg mot ert upplyftande. Det blir bara svårt när ert ego söker att rättfärdiga era handlingar på ett eller annat sätt. Var sanna mot er själva och tillåt andra att göra detsamma så kan ni inte göra fel. Människan har under en alltför lång tid levt enligt en standard som skapats av andra, och skulle i stället ha följt sin egen uppfattning. När allt kommer omkring så är det ni som är ansvariga för era egna tankar och handlingar.

När som ni blir mer medvetna om världs händelser, så börjar det större perspektivet att växa fram och visa i vilket tillstånd den är i. Olika ekonomier är fortfarande osäkra inför framtiden, och effekterna av den finansiella kollapsen är långt ifrån över. Trots allt detta så finns det ett ljus vid slutet av tunneln, för det betyder att det måste till ett något helt nytt för att finna svaren. Detta kan naturligtvis summeras som skapandet av en rättvis politik som sätter människorna först. Kraften att uppnå detta finns hos er, och ni måste oförtröttligt driva på med era krav på förändringar.

Vi kan knappt hålla på vår otålighet att träffa er, och nå den punkten där vi kan dela med oss av vår kunskap till er. När som er historia är viktig, er framtid kommer att bli helt och fullt förklarad så att ni kan förbereda er för livet i de högre dimensionerna. Som ni börjar förstå så kommer det att bli helt annorlunda från hur det är idag och mycket mer tillfredställande. Många utav er har en bra uppfattning om vad det innefattar, men ni kommer att finna att det kommer att överstiga alla era förväntningar. Att gå från en mänsklig varelse till en galaktisk är ett stort hopp i er utveckling, och på alla sätt och vis medför det ett överlägset sätt att leva. Slitandet och förhindrandet att följa era önskningar kommer inte längre att finnas, och ni kommer att bli fria som fåglar att leva lyckligt och tillfredställt. Ja, Mina Kära, det finns mycket att berätta för er, men vi försöker att inte överhopa er med detaljer alltför snabbt. Det räcker med att säga att istället för att vara bundna till Jorden kommer ni att bli rymd varelser, fria att erfara alla dess under och myriader av livsformer.

Alla kommer inte att behöva upphöjas och en del av er kommer att introduceras till era rymdfamiljer och resa hem med dem. Många frivilliga har ofta kommit till Jorden för att assistera med förberedandet för Upplyftningen. För närvarande finns det tusen och åter tusen som arbetar som våra allierade, och de känner inte nödvändigtvis till deras ursprung. Om ni känner er attraherade till rymdvarelser så är det mer troligt att ni är förbundna med dem. Sådana personer känner sig ofta malplacerade på Jorden, och känner att det inte är deras sanna hem. Det finns ibland en otillfredsställd längtan att finna vad som saknas i deras liv. Vet att allt kommer att återfinnas under den kommande perioden, vilket kommer att bli mycket uppiggande när det väl sätter igång.

Fatig och trötthet genomlevs i er dimension, då de lägre vibrationerna tar på energin och kroppen blir lätt trött. Mot slutet av denna cykel kommer ni att finna att förändringarna i era kroppar kommer att överkomma sådana tendenser. Till sist kommer ni att ladda upp er kropp på ett naturligt sätt från energin runt omkring er, och inte bli så beroende av intaget av föda. Med en kropp av finare ämne kommer ni också att bli mindre benägna att bli sjuka, och gradvis bli helt fria från sjukdom.

En del av er har redan nått ett tillstånd av nästan perfekt hälsa, och det är diet, motion och fred i sinnet som spelar en stor roll i detta. Ät väl, håll er i form, och ha ständigt ett fredligt synsätt. Negativa känslor är kroppens förstörare och inför sjukdomar. Till sist, positiva tankar är ert skydd mot de lägre energierna, som annars kan attraheras av er. Alla dess råd är med Upplyftningen i tankarna eftersom ni skapar er egen väg, och harmoni och balans är nödvändiga om ni skall bli framgångsrika.

Naturligtvis lämnas ni aldrig helt på egen hand med ert tänkande, och era Guider är med er för att få er att handla på ett sätt som är i ert eget bästa. Hitta ett lugnt ställe för att gå inom er själva när ni behöver finna lösningar till era problem. Det är i vilket fall som helst en underbart avslappnande erfarenhet som kommer att reducera arbetsdagens stress. Stress är er stora mördare, och er livsstil har mycket med saken att göra. Det är därför så viktigt att ni tar en paus från omgivningar och miljön som orsakar den. Vi vet att en del av er hoppar över era helgdagar som ni har rätt till, och det är inte förenligt med god hälsa.

Mina Kära, ni är tåliga varelser och dualiteten har gjort er ganska motståndskraftiga, utan detta skulle ni inte ha överlevt. På många olika sätt har ni drivet kroppen och psyket till det extrema, och Människan har utmärkt sig med att acceptera de utmaningarna som ett fysiskt liv har placerat på henne. Ni har lärt er så mycket under denna cykel att ni har blivit Varelser med stor viljekraft och styrka. All denna erfarenhet kommer att följa med er in i framtiden, och tjäna er väl när det gäller nya utmaningar.

Jag är SaLuSa från Sirius och förundras över era framsteg inför så många svårigheter. Det verkar som att Människan visar sitt bästa när utmaningarna är som hårdast, som nu i Haiti. Det frambringar under alla omständigheter en känsla av Enhet, och en önskan att överkomma problemen som ett bevis på hennes uthållighet. När ni kan vända en sådan katastrof till en framgång för Mänskligheten så är ni segrare, och vi älskar er för det. Framtiden kommer kanske att ringla framåt på vägen, men den kommer att nå sitt slutmål av Upphöjningen såsom planerat.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge