Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 21, 2009

SaLuSa, December 21, 2009

Mina Kära, återigen så har ett lovande arrangemang blivit till intet, på grund av ett opassande frisläppande av datumet vid vilket Avslöjandet skulle ha gjorts av President Obaman. Vår besvikelse mer än mäter sig med er egen, då uttalandena var överenskomna och detaljerna fullbordade för många veckor sedan. Det kan inte lika lätt bli ombokat, men det finns en känsla av brådska att börja om igen och inte förlora mer tid. Att hålla detaljer hemliga är extremt svårt när det hela väl har kommit ut. Vi har dock andra jippon som kommer att fortsätta att betona vår närvaro, och vi ber att återigen hålla ögonen mot skyn. Detta är dagarna då tecknen blivit samtalsämnen som kommer att väcka folks medvetande om inte bara vår närvaro utan också våra metoder för att kontakta er. Under många år har vi gjort ”sädescirklar” som ett sätt att få er uppmärksamhet. Som ni har lagt märke till under senare tid så har de blivit mer sofistikerade. Meddelandena de sänder har blivit tolkade och dess symbolism väl förstådd. De har medfört energi, och även om inte alla har förstått dem har det nått dem undermedvetet.

Vi är fascinerade av era många tolkningar av den blå strålen över Norge. Det har absolut blivit något att prata om och er uppfattningsförmåga är tillräckligt öppen för att kunna tänka att den kom från rymden och den har strålats ned till er. Sambandet med President Obama är också intressant och visar att ni ser det som en indikation på våra försök att kontakta er. Millioner människor accepterar existens av rymdvarelser, och nu tror många fler att de har en plats i Mänsklighetens liv. Med en plötslig våg av intresse av oss, och en önskan om att lära känna oss har ni skapat en möjlighet för kontakt att manifesteras. Det finns många faktorer involverade, inte minst vår roll för att se till att planen för upphöjning av ert medvetande och Upplyftning genomförs som förordnat av Skaparen.

Som ni kan förstå, det finns många anledningar för att skynda på med en officiell kontakt. Vi vill att det kommer fram på ett naturligt sätt och inte så att det chockar de själar som inte tror på vår existens. Många har satt upp hinder trots bevisen som stöder oss, och den bakomliggande anledningen är rädsla. Vår uppgift är grundad i kärlek och önskan om att förbereda er för Upplyftningen, genom att frigöra er från kontroll och dominering av de mörka krafterna. Deras maktstruktur faller isär och deras försök att förlänga deras välde kommer att misslyckas. De vill absolut inte att ni kommer att lära känna oss eller att placera er tillit med oss, då det medför slutet på deras inflytande och möjlighet att hålla fast vid sina maktpositioner. De utnyttjar sina enorma rikedomar som används för att muta människor, och genomför hemliga operationer som används för att stödja deras maktpositioner. Att dominera världen är deras mål, men de kommer inte att tillåtas att gå längre än vad de redan har gjort. Vi observerar alla deras handlingar och de är dömda att misslyckas.

Vi säger återigen att ni är mäktiga Varelser av Ljuset, men ni tror inte nödvändigtvis på er själva. Kraften i era tankar skapar hela tiden er framtid, med antagande om att ni är fokuserade på vad som är bra för alla; kommer ni att påskynda er upplyftning i de högre dimensionerna. Det finns ett antal olika förväntningar när det gäller sluttiden, och kraften i era tankar kommer återigen att ge er den erfarenhet ni önskar. Så ni kanske undrar hur det kan det finnas mer än ett slut, och vi svarar att de alla infaller på olika nivåer. Från perspektivet av en individ skulle det förefalla att alla är involverade i en och samma, och det finns inget medvetande om de andra. Vi skulle vilja säga att se upp med vad ni fokuserar er på genom att vara förvissade om att det är vad ni vill ge er energi till.

Guds plan för sluttiden kallas Upplyftningen, men det är er sak om ni tar vara på möjligheten. Ni kan inte bara önska att vara del av det och lyckas, eftersom det behövs en ansträngning från er för att lyfta upp era vibrationer. Lagen om attraktion tillåter bara de själar som har nått en viss nivå att upphöjas. Processen är att leva i Ljuset och Kärleken, så att alla era förbindelser med de lägre energierna är brutna. Detta gör de möjligt för er att fokusera på uppgiften att lyfta upp era vibrationer än mer, och resultatet blir framgångsrikt. Det finns mycket hjälp runt omkring er och ni behöver bara be om det så kommer det. Använd namn om ni önskar såsom er favorit Ängel eller Mästare, och ni kan vara försäkrade om att de kommer att motta er förfrågan. Tillåt svaret att fritt manifesteras och insistera inte på att det händer på ett visst sätt. Ni vet inte nödvändigtvis vad som är bäst för er.

Ni lär er mycket om livet och ni har aldrig varit så välinformerade om livet som ni är nu på mycket, mycket länge. Under ett helt århundrade har andliga grupper uppstått med kunskap och lärdom som har förklarat de många olika missförstånden som har gets ut som sanningar via ortodoxa religioner. Som ni ofta informeras så är det sanningen som kommer att frigöra er, och stora ansträngningar har gjorts för att sätta den framför er. Den påtvingas er inte, och den kommer inte med skrämmande konsekvenser om ni inte följer den. Riktiga lärare respekterar er fria vilja, och på det sättet är ni fria att ta emot vad ni kan och gå vidare. Varje själ är unik och vad som passar en är därför inte nödvändigtvis passande för en annans väg. On ni inte kan förstå eller uppskatta nödvändigheten av Upplyftningen då är ni med stor sannolikhet dåligt förberedda eller otillräckligt upplysta för att acceptera det i ert liv. Var inte rädda för att göra ett sådant beslut då ni inte kommer att överges eller hållas i lägre aktning. Ni kommer att utvecklas exakt enligt er egen fart och en dag kommer ni också att ta ett stort steg framåt efter att ha avslutat er utbildning i dualiteten.

Jag är SaLuSa från Sirius and medlem in den Galaktiska Federationen. Jag älskar dessa möjligheter att erbjuda råd, och det är väsentligt att så många som möjligt av er fullbordar er livs plan genom upphöjning, om det är ert mål. Kom ihåg att dessa ”tillfälligheter” som hjälper er är mer planerade än ni inser. Era guider skapar små mirakel för att få er att vara där ni behöver vara för de erfarenheter ni har valt. Till exempel, ni kanske tycker att ni träffade er partner utav en tillfällighet, Kära Ni ett sådant viktigt steg i ert liv är helt och hållet organiserat. Mycket kärlek känns för er och stor vikt är lagd vid ert livs plan, och det är helt enkelt följden av era val av erfarenheter.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge