Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 18, 2009

SaLuSa, December 18, 2009

När ni går igenom dualitetscykeln finns det i stort en balans som förhindrar extrema energier. Ni är nu emellertid i en tid som tillåter Ljuset att bli en dominerande kraft när som ni kommer till slutet. Det är både nödvändigt och lämpligt med dess seger, att Varelser av Ljuset ses lämna denna cykel. Det är tidpunkten för slutförande och de högre energierna har nu större kontroll, och framtiden för de som skall upphöjas är säkrad. Under tiden kan inte de mörka krafterna hålla fast vid makten mycket längre, då deras planer faller samman. De avsätts genom uppkomsten av de nya tänkarna som skapar ett nytt paradigm. Det kommer att infria visionen som många håller om en fredlig och lycklig existens, fri från inblandning av dem som lever med svärdet av död och förintelse.

Det kommer fortfarande att finnas försök att skapa rädsla, men om ni förblir alerta kan ni undvika det, som många har gjort angående skrämseln av svininfluensan. Det är en fråga om grad hur vida ni blir skrämda av sådant, och influensa finns alltid men inte på en pandemi skala som ni har blivit tillsagda. Förbli informerad om sådana saker och vet att organisationer som Världshälsoorganisationen påverkas av åsikter från Läkemedelsföretagen. Ert internet är fullt med information, men ni kommer snart lära er vilka källor som ni kan lita på. Er nyhetsmedia har mycket lite neutral information och kontrolleras av pressmoguler som mestadels kontrolleras av regeringar, och inte den fria pressen som ni har blivit tillsagda.

Ni har nu kommit tillräckligt långt och är urskiljande när det gäller information. Många av er är nu klart tillräckligt andligt avancerade för att veta vad som har en klang av sanning. Hitta de lärarna som talar i ord som resonerar med er och gå Inom er själva och då kommer ni att veta vad som skall accepteras och vad som skall sättas åt sidan. De mörka tillåts också att ta fram sina egna sorters lärare, och det är tänkt att ni testar er makt av förståelse. Kom ihåg att andliga lärare aldrig pådriver sina åsikter på er, eller kräver att ni accepterar deras lärdom. Det är snarare tvärtom, då äkta lärare som talar med kärlek, säger till er att bara ta vad som passar väl in med er förståelse och kan intuitivt accepteras.

De föränderliga tiderna kommer ofta att föra fram aggressionen i en del människor, och det kommer från att vara omedvetna om de är nödvändiga av renandet av Jorden. Vi ser demonstrationerna som ofta startar fredligt och med goda intentioner. Tyvärr söker en del demonstranter konfrontation, och det ger myndigheterna en ursäkt att slå tillbaka. Uttrycksfrihet är er guds givna rättighet, men under labila tider är det ofta svårt att utöva total frihet. Det finns dock en plats för pacifister och de som är mer högljudda, men var noga med att inte ge de mörka anledning att ytterligare begränsa er frihet. Kontroll är vapnet som används för att följa varje steg ni tar, och vilken ursäkt som helst kan ges för att begränsa era lagliga aktiviteter.

Mina Kära, vi uppmuntrar er att söka förändringar, men önskar att ni separerar er från alla rörelser som pratar om våldslika handlingar. Detta är inte vägen för dem som går vägen mot Kärlek och Ljus. Deras sätt är att visa exempel och att prata om fred och den Gyllene Tiden, som kommer att infria all dessa löften som har gjorts till er under tusentals år. Kommandet av Upplyftningen var planerat från den tiden då ni först gick med på att försjunka in i de lägre dimensionerna för att erfara dualitet. Under hela den tiden har sättet för sluttiden aldrig varit under tvivel, och hela Himmeln har samlats för att se till att ni upphöjs om det är er önskan och intention.

Framtiden kommer att leda er till den riktiga Himmeln på Jorden, vilket aldrig var sannolik att manifestera i de lägre dimensionerna. Jovisst, då och då kan ni ha haft lyckliga och tillfredställande liv, men vi talar om den upphöjda Människan i riken där allt är permanent i ett fredstillstånd och med balans bortom er nuvarande förståelse. Allt är delat och det finns ingen brist på något sätt över huvudtaget, och överflöd finns överallt. Himmeln är inte enbart för de få utvalda, utan där för varje själ som har som aspiration att lyfta upp sig själva. Ni kommer att återigen bli de Mästare och Änglavarelser som ni egentligen är, och ert medvetande kommer att ha expanderat exponentiellt till Kosmiska nivåer.

Ni kanske undrar varför om ni alla har så underbart utvecklade själar ser ni så många som förefaller att ha så lite Ljus. Mina Kära, anledningen är att ni accepterade separation från er självt, för att erfara liv som tillbringas med att försöka hitta vägen tillbaka till Ljus och Gud. Där många av er nu är indikerar framgång med att göra så, och ni har igen skapat länken med de högre energierna. För närvarande har ni en fot i både de högre och de lägre dimensionerna och skall snart överge de lägre genom Upplyftningen.

Livet är en allvarlig affär, men om ni kan behandla det som ett spel som har en mållinje som nu är inom synfältet kommer det att släppa sitt grepp om er. Med adekvat förståelse om nödvändigheten av förändringar, kommer de återstående åren att gå så snabbt och lätt. Det finns inget att frukta och ingen anledning att tvivla på slutresultatet. Ert kollektiva medvetande drar de högre energierna till Jorden, och era visioner manifesteras snabbare. Snart är ett ord vi ofta har använt, men det är er uppfattning om tiden och stora händelser kommer snart att producera de länge väntade förändringarna. Programmen för Avslöjanden och Välstånd är redo och färdiga att öppnas upp och påbörja en hel rad händelser som kommer att fortsätta fram till Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och så glad att vår hjälp uppskattas, och det bästa har inte ännu kommit. Vår fortsatta färdighet och justeringar till förändringar i scenariot, betyder att vi helt förberedda att gå i aktion inom en minuts varsel. Vilket stort uppvaknande som nu vntar er och den mänskliga rasen kommer snart att bortföra alla hinder mot andra. Tillit och godtanke återkommer och erkännandet att ni i själva verket är En. Om det inte hade varit för de mörka Tjänarna som skapar en ”fiende” där det tidigare inte fanns någon skulle ni ha blivit mer förenade och redan har upphöjts. Tiden för ert andliga avancemang har anlänt och ni kommer att gå framåt med stora steg. Vi välsignar er och älskar er för att ni är exakt vad ni är.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge