Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 23, 2009

SaLuSa, December 23, 2009

Mina Kära vi ser er som Ett i en fysisk dimension och också en av energi. De båda förändras mycket snabbt när som de närmar sig varandra, och skapar en balans som medför harmoni och fred på Jorden. Det når en kritisk massa och medföljande är den slutliga förändringen som resulterar i Upplyftningen. Ni är nu så avancerade att ingenting kan stoppa processen, vilken obönhörligen kommer att lyckas. Vi ser att fler av er förflyttar sig ut ur osäkerhet och in i ett tillstånd av insikt om att sluttiden är här för ert upplyftande. Det spelar ingen roll om ni förstår anledningarna till förändringarna, så länge som er perception är att de är godartade för alla. Klart är att det finns många av er som ser så mycket runt omkring er vilket icke är önskvärt, eller inte är i ert bästa intresse. Kallelsen till ett slut på konflikter och ledare som arbetar mot världsfred växer varje dag och det är en energi för förändring som inte kan ignoreras. Det är ett exempel på folkets makt på en nivå som skapar en ny realitet.

När man blickar tillbaka över detta år och inser hur långt ni har kommit under en så kort tid, visar det hur mycket ni har besvarat Ljuset. Även om många av er har funnit att ert liv på Jorden har blivit svårare, har ni samlat kraft i kunskapen att domineringen av de mörka Tjänarna går mot ett slut. Ni har också intuitivt förstått att förändringarna inte kommer att medföra katastrof, utan är del av det nödvändiga renandet innan den nya Jorden kan manifesteras. Genom att hålla fast vid er förståelse kommer ni att hjälpa er igenom den närliggande tiden, tills att vissa händelser av global vikt avslöjar att en ny riktning kommer att tas. När detta väl är uppenbart kommer det att galvanisera många av er att agera, då detta är tiden som ni har väntat på. Vi erkänner att så många av er är måna om att ta del i handlingar för att återställa Jorden till sin forna fager. Tiden är knapp, men er hjälp kommer att accepteras enligt vad ni har att erbjuda. Naturligtvis är vi redan medvetna om ert värde för oss, och vi kommer att med glädje ta emot er hjälp.

Det gläder våra hjärtan att se så mycket Ljus som dras till Jorden, och det är en förtjänst av er som stadigt har gett av er tid för att delta i ett av de många sätten som detta kan uppnås. Även nu så vaknar fler själar upp till uppgifterna som de kom till Jorden för att utföra. Detta var naturligtvis del av planen för upplyftandet av mänskligheten, beslutat av den Andliga Hierarkin. Själar var utvalda för att inkarnera under denna speciella period i dualitet på grund av deras bevisade förmågor som Ljusarbetare. En del lyckas inte inse sitt livs plan, men all ansträngning görs för att väcka dem till sina intentioner. Om ni känner att ni har något att utföra men kan inte identifiera vad det är, vänta bara för tecken att komma fram i era liv. Var förberedd och alert, då är det osannolikt att ni kommer att missa en möjlighet att få en roll i ert liv. Ert arbete behöver inte nödvändigtvis vara på en hög spirituell nivå, då det finns en mängd olika behov som kan tjänas av de med goda intentioner. Att tjäna andra är ofelbart roten till något handlande som kommer sig av en önskan att ge av sig själv.

Den goda energin som skapas av tillfällen som Jul har en ihållande effekt och kärleken som fritt ges till andra upphöjer vibrationerna på Jorden. Vi skulle vilja se att det fortsätter långt in på det nya Året, och vi tror att det kommer att öka när som insikten om er stundande frigörelse från de mörka Tjänarna höjer era förväntningar. Ni har ett år framför er som kommer att överstiga alla andra tidigare år ni har genomlevt, och det kommer att se ett flödande av stor lycka och glädje. Lättnaden av att kunna bryta era band med de gamla sätten av kontroll och dominering kommer att skapa en våg av lyckorus runt hela planeten. Vi kommer att vara del av detta firande och ni skall se den Galaktiska Federationen i en demonstrerad enighet med er. Vi skall därefter kunna färdigställa denna resa i dualitet tillsammans hela vägen mot Upplyftning.

NI har inte än uppskattat hur magnifikt det är vad ni har uppnått, då er resa började innan tiden såsom ni förstår den. Det är på sätt och vis onödigt för er att komma ihåg de många olika liven ni har haft, då varje har kompletterat de föregående. Idag står ni som en som nästan har fullbordat resan, och ni uttrycker er själva som en total Varelse utav expanderat medvetande. Allt ni har lärt er behålls på en undermedveten nivå, och bidrar till er storhet. Ett än större hopp i er utveckling stundar, och det kommer att föra er närmare till nivån ni var vid just innan ni föll in i dualitet.

Kom ihåg Mina Kära; er hela målsättning med att lämna gudom var att genomleva utmaningarna med att vara separerad från er Källa. Vid tillfällen har ni tappat kontakten med den, och famlat då ni har sökt meningen med livet. Ni har slagit till utav rädsla på grund av er känsla av osäkerhet, och misslyckats med att inse Enheten med Allt som Är. Nu har denna period av tvivel och missuppfattningar passerat för dem som har funnit sanningen, och inser sin eviga och omutliga förbindelse med Gud.

Alla era lyckliga erfarenheter kommer att överskridas utav vad som kommer att komma i de högre dimensionerna. De kommer att helt manifesteras i Ljuset till en grad av fulländning sällan vittnat på Jorden. Förändringen kommer att bli så plötslig att det kommer att bli som att ta ett steg ut ur Den Mörka Tiden och finna sig själv i en helt ny dimension av Ljus. Det måste bli ett glädjefullt slut till en stor utmaning som har sett er resa sig upp med alla oddsen emot er. Om ni genomlever svåra tider nu kom bara ihåg vad som ligger i er nära framtid, och se det som en belöning för er ihållighet och er aldrig sviktande beslutsamhet att upphöja er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius och om ni frågar om vi firar som ni gör så är svaret ja. Emellertid så är var dag i våra liv en tribut till gudomlighet och stor tacksamhet inför allt vi har tagit emot från den outtömliga Källan av Allt som Är.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge