Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 21, 2009

SaLuSa, October 21, 2009

Mina Kära, slaget om era sinnen börjar bli hett, då de mörka krafterna tar sin tillflykt till sina gamla vanor att försöka föra in er i stämning av rädsla. De visste för en tid sedan att de inte kunde vinna, men med deras tvekan att erkänna sin förlust, försöker de fortfarande att föra bort er uppmärksamhet från de mera väsentliga frågorna i livet. Ni har fått ”Independence Day” och den har följts av ”2012” och de har totalt missvisat målsättningen med våra rymdskepp och betydelsen av 2012. Vi behöver knappast informera de bland er som är mer vakna om vår fredsamma närvaro inom ert solsystem. Dessutom, att den främsta anledningen att vi är här är att se till att ni har de bästa chanserna till upplyftning, och 2012 är början av en stor förflyttning upp till de högre dimensionerna. Förstörelse såsom planerad med Armaggedon är inte längre del av er framtid, och perioden med den potentialen försvann i och med början av 21:a århundradet. Det var då som cykeln förlängdes för att göra det möjligt för mer själar att höja medvetande graden. Så idag har ni redan kommit långt på vägen mot Upplyftning, och mer av er vaknar till möjligheten.

Snälla ni bli inte rädda för det som kunde ha blivit verklighet, eftersom den möjligheten försvann i och med er nya inriktning mot en högre väg. Kom ihåg att ni hela tiden skapar er egen verklighet, och ni gagnas nu av den dedikation från Ljusarbetare som har stegvis lätt mänskligheten mot Ljuset. Död och förstörelse är de mörka tjänarnas redskap och används mot er, för att omge er av rädsla för era liv, medan er framtid är garanterad via den gudomliga planen från er Skapare. Tänk fred och kärlek och hjälp till att lyfta vibrationerna vid en tid när en del blir tokiga av oro, och är mer sårbara av skrämsel propagandan. I den inte alltför avlägsna framtiden kommer sanningen att utlysas så att alla har möjligheten att få känna den under åren som leder upp till 2012. Det blir spännande och tillfredställande som ger lycka och glädje vid tanken på att ta ett kvantum steg framåt, ut ur mörkret och in i det underbara Ljus som redan har tagit plats på Jorden.

Naturligtvis blir det vissa olägenheter med alla förändringar som är uppradade för att införas. Det blir dock med ett minimalt avbrott i era liv, för att sätta till rätta för er projicering in i de högre dimensionerna. Då skall ni erfara den fulla nyttan av er upphöjning, och den senaste cykeln i dualitet kommer att blekna som den dålig dröm det var. Ni kommer att ha så mycket att se framemot att ni kommer att ha föga anledning att se tillbaka. Ni kommer att vara fullt upptagna med aktiviteterna att etablera en ny Jord, och en som passar den nya Galatiska Människan, vilken växer fram. Era andliga behov kommer lätt att bli tillgodosedda, och många Mästare och högt utvecklade Varelser kommer att blanda sig med er. Ni kommer bokstavligen att inte önska något, eftersom alla era behov är tillgodosedda oberoende av på vilken nivå de finns. Vi skulle kunna säga att ni inte har levt i närheten av den himmelska existens som väntar er. Fred, hälsa och överflöd kommer till er, och ingen förpliktelse att återvända till de lägre dimensionerna, så vida ni inte väljer att göra så.

Vi tala inte om något drömmarnas land, utan något som på sitt eget vis är solid men än formbart eftersom ni kommer att bi medskapare tillsammans med oss. Ni börjar att inse den makt som finns i tankar och i era nya kristallinska kroppar kan ni inte sargas längre av de lägre vibrationerna som har åstadkommit sjukdomar, handikapp och åldrande. Ja, ni förtjänar verkligen upphöjningen, som ni har arbetat hårt för, och vilka uppoffringar ni än har gjort för att komma dit, kommer de att bli mer än återbetalda. Det är i själva verket en sorts belöning, med det ligger i ert intresse att lägga ert hjärta och själ i att nå Upplyftningen. Vad ni genomlever nu och vad som ligger i er framtid kan inte jämföras. Språnget framåt i ert medvetande är möjligt, eftersom så många mäktiga Varelser från de högre dimensionerna övervakar intensivt era framsteg. De riktar kraftfulla strålar mot Jorden som jordas av dem som är kapabla att ta emot dem. Deras närvaro kommer att bli mer uppenbar med tiden då och när de väljer att besöka den nya Jorden. Det finns inte ett ögonblick då ni är ensamma, eftersom ni alltid är omgivna av dedikerade och kära själar. De tjänar er alla oberoende var ni är på den andliga stegen, och svarar på alla era behov av hjälp, trots att ni är omedvetna om deras närvaro.

Den stora planen för Människan är perfekt i sin konception och oberoende av vilken väg ni tar, för den er alltid till ert slutmål. Det finns ett konstant uppmanande att uppväcka er till er verkliga själva och anledning till er närvaro på Jorden. När som ert medvetande expanderar så kommer också er förståelse av livets mysterier, och er förknippning till Källan av Allt som Är. Ni kommer att för alltid att förbli En, och om ni applicerar detta resonemang på ert förhållande med andra själar, behandlar ni dem så som ni skulle er själva. Därför är allt planerat för det goda för Alla, och inga undantag görs. När ni höjer er kommer er förståelse av dessa uttalanden att växa, men med er finita sinnen finns det begränsningar. Förvänta er därför att sätta viss information åt sidan, till dess att ert medvetande har avancerat tillräckligt för att förstå dess innebörd. Ni har all information inom er, men den är gömd på grund av århundraden av vilseledande av dem som har satt sig upp som era lärare. De har ofta arbetat med ärlig uppsikt, men saknat den andliga förståelsen som behövdes. Likväl har ni också blivit förvirrade av det avsiktliga vilseledandet från dem som önskade att kontrollera er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen kan bli ert hem om ni önskar att tjäna andra civilisationer med oss. Valet är naturligtvis ert, fastän ni inte än kan förbinda er till ett beslut ni nu skulle göra. Ni har ett livs kontrakt som vilket väldigt få är medvetna om, och har sett in i framtiden och planerad därefter. En del av er kommer så småningom att returnera till era hemplaneter, vilket kan till och med vara utanför ert solsystem och kanske i vissa fall i ett annat Universum. Oroa er inte för att lämna er kärvänliga Jord, då ert sanna hem kommer att dra er som en magnet. Undertiden har ni vissa saker att ta hand om på Jorden, och fullfölja denna cykel. Alla Ljusarbetare kallas att osjälviskt ge av sitt Ljus och Kärlek till Mänskligheten. De förmanas att hjälpa till att snabbt avsluta till de mörka Tjänarnas makt, med kunskapen om att vår odödliga kärlek följer med er var än ni är. Vi är En alltid och så skall det förbli.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge