Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 14 juli 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 14 juli 2017

Mike Quinsey

Detta är den tid då många avslöjanden snart ska göras för att öka er medvetenhet till en nivå där sanningen ger sig tillkänna. Alltför länge har ni hållits okunniga om viktiga frågor som har haft stor betydelse för era liv. Så småningom kommer ni att uppnå en nivå där endast sanningen kan existera, och ni måste börja förbereda er inför detta. Till exempel har er sanna historia som mänsklig ras hemlighållits för er av dem som för egen vinning har hållit kontroll på era framsteg. Genom att hålla er i okunnighet om sanningen har de kunnat utöva kontroll över er, en kontroll som tills nyligen har varit nästan total. Illuminaterna har varit den kontrollande kraften tillsammans med dem som också tror på att använda massorna till egen fördel, och detta har lett er att tro att ni inte är mästare över ert eget öde.

Ett öppet sinne är viktigare än någonsin tidigare, särskilt eftersom sanningen under en längre tid har förvrängts genom falska påståenden. När de större sanningarna avslöjas är det viktigt att ni är beredda att ge upp långvariga övertygelser, eftersom sanningarna ges till er för att ni ska vara välinformerade när ni närmar er Uppstigningen (Ascension). Kom ihåg att den är en händelse som kommer att frigöra er från de övertygelser som hållit er fängslade under lång tid. Släpp också taget om dualitetens lägre vibrationer och förvrängningar där det ibland har varit svårt att identifiera sanningen. Men det har alltid funnits de, som har presenterat sanningen för er så att saker och ting kunde övervägas på ett rättvist sätt. Sanningen bär en "känsla" inom sig som känns sann för många människor och får dem att göra framsteg.

Varje Tidsålder har slutat ganska dramatiskt och på ett sådant sätt att en ny Tidsålder kan börja. Det gamla måste rensas bort medan en ny Tidsålder skapas, eftersom den gamla inte har någon plats i de högre vibrationerna. Tydligen måste de gamla vibrationerna släppas eller också måste de höjas om de ska kunna bli kvar. Såsom det beskrivs i ett meddelande nyligen gäller detta även för den Mänskliga Rasen, och även om ni inte gör uppstigningen den här gången kommer ni gradvis att uppnå den punkt där ni är redo att göra det. I verkligheten finns det ingen brådska med att göra uppstigningen, men ni uppmuntras i alla skeden att göra framsteg, och ni får all hjälp utan att förneka er era fria val.

Efter avslutad livstid har du en genomgång av den tillsammans med din Guide för att identifiera vilka aspekter av den som behöver upplevas ytterligare. Tillsammans kommer ni att ta beslut i sådana frågor som vilket land som erbjuder de bästa förutsättningarna för din utveckling. Så kommer den tid när omständigheterna är gynnsamma för ditt nästa liv, och de finare detaljerna sorteras ut. En fråga kommer att bli vilka mål du sätter upp för dig själv och hur du bäst ska uppnå dem. Du kommer att vara inblandad i valet av dina kommande föräldrar, och de kommer att uppfostra dig enligt de erfarenheter som du behöver. Om du är man eller kvinna beror i viss utsträckning på vilken typ av liv du valt, och var övertygad om att mycket tankar och många samtal ingick i planeringen av det här livet och att det helt och hållet täcker de karmiska problem som behöver din uppmärksamhet.

Självklart är en annan viktig faktor huruvida du ska ha bröder och systrar, och hur dessa kommer att påverka dina tidiga år. Ibland skapas mycket nära band och kärleksfulla relationer, vilka sträcker sig bortom din barndom. Faktum är att du sannolikt reinkarnerar med de själar som du haft tidigare liv tillsammans med. Era relationer kan skifta och bestäms av dina behov av vissa typer av erfarenheter för att du ska fortsätta att utvecklas. Fattig eller rik, det beror på din livsplan men var så säker, du kommer att befinna dig under exakt de omständigheter som ger dig alla de möjligheter du behöver. Under hela livet har du fortfarande din fria vilja, men en själ som har planerat att ta till vara varje tillfälle för att utvecklas kommer att genomgå det enligt överenskommelse.

Utan att ha ett syfte med livet skulle möjligheter slösas bort, eftersom mänskligheten såsom helhet kollektivt drar nytta av de insatser och framsteg som görs i varje liv. Som du utan tvivel inser finns det ofta många spelare i varje karmisk situation som tar tillfället i akt att göra erfarenheter tillsammans. Den kan till exempel täcka båda sidor i en konflikt eller opposition, så att alla inblandade får en användbar upplevelse. Det är värt att notera att eftersom ni befinner er i ”the end times” har vissa av er kanske tagit på er ett krävande och rastlöst liv som betyder att det kan vara ganska hektiskt. Men som vi sagt många gånger, du har inte tagit på dig mer än du kan klara av.

Som många av er utan tvekan vet har ni var och en en aura med många färger som kan förändras beroende på vilket humör du befinner dig. Alltefter som du utvecklas andligen och är vid god hälsa är de ljusa och klara. Men om man saknar andlig tillväxt och är involverad i negativa aktiviteter blir färgerna dunkla och mörka. Det är kanske lika bra att mycket få av er kan se dem, och det är bäst att acceptera människor utifrån deras yttre utseende. De energier som ges ut kan uppfattas av andra och kan locka till sig likadana själar, vilket förklarar varför vissa människor kommer samman i ömsesidig sympati för varandra.

Ert Internet har visat sig vara ovärderligt i att ge sökare alla möjligheter att hitta information om praktiskt taget vilket ämne som helst. Det finns många bra länkar till dem som delar med sig av sin andliga kunskap till andra. Men det finns också de som medvetet skapar förvirring och skickar ut falsk information. Men de själar som arbetar via Internet har förvärvat en god mängd sann kunskap, och delar den villigt med andra och gör enormt gott för att hjälpa dem att hitta sanningen och fortsätta att utvecklas. Naturligtvis finns det också utmärkta böcker att tillgå och författarna är redan välkända. Man kan hitta dem via era bibliotek och på Internet.

Ljusets Styrkor jobbar hårt med att ringa in dem som stöder de Mörka krafterna för att avväpna dem och avlägsna deras förmåga att orsaka problem, vilka försenar de stora händelser som kommer att frigöra er från deras grepp och kontroll. Många av deras aktiviteter kontrolleras från underjordiska baser som har lokaliserats. Där äinvånarna vägrar överlämna sig har dessa baser förstörts. Det är en ”lätt match”, eftersom Ljusets Krafter nu överstiger de mörkas. Så sakta men säkert men ändå med en känsla av brådska görs ständiga framsteg. Det är fortfarande omöjligt att exakt ange när den tid kommer som möjliggör en öppen kontakt med Ljusets Väsen, men den ligger nu mycket närmare.

Din hjälp är oerhört viktig just nu, för som Ljusarbetare kan du hjälpa till att lysa ditt ljus var du än går. Gradvis sprider det sig vitt och brett medan det omvandlar de lägre energierna. Dina ansträngningar uppskattas mycket och du är över måttan älskad.

Det här budskap kommer genom mitt Högre Jag och bär Ljusets och Kärlekens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge