Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 19, 2010

SaLuSa, May 19, 2010

Var helst ni letar efter kanaliserade meddelanden på webben så finner ni med få undantag att de är mycket lika i det att de betonar den viktiga tid ni nu befinner er i. Det ges upprepade påminnelser om att fokusera er på er framtid, och försäkringar om att slut tiden för dualitet nästan är här. Oberoende om de skiljer sig i vissa detaljer så består fakta att de som följer dem kommer att gå framåt och uppleva gynnsamma förändringar. Många vägar leder till fullbordan och alla ansträngningar görs för att väcka så många själar som möjligt till deras möjlighet att Upplyfta. Ni måste tro på att betoningen är bekräftelsen på hur kritisk denna period är för er.

Att förflytta er in i de högre dimensionerna är det mest naturliga steget ni kan ta, då ni är stora Varelser som redan börjar vakna upp från er självpåtagna sömn som har varit nödvändig för er att fullt uppleva dualitet. Er tid i denna cykel är så gott som avslutad och det återstår bara för er att erkänna ert verkliga Sälvt, som en som har potentialen att bli en gud. Om det låter som en omöjlig idé så inse först att ni redan var guds gnistor när ni först valde att förflytta er in i de lägre dimensionerna från Ljusets rike.

Man kan i sanning säga att inget utlägg har sparats för väcka er till sanningen. Alla de som stöder er på er resa är Högre Varelser, som tjänar er från ren kärlek och söker ingen belöning eller ens erkännande för sitt arbete. När ni når en viss expanderad nivå av medvetande så är det ren glädje att tjäna andra, och om det finns en belöning så ligger den i tillfredsställelsen att hjälpa själar på deras resa. På Jorden har ni i stort förlorat kontakten med ert Högre Själv, men när ni återigen etablerar den förbindelsen kommer ni att förstå er sanna potential.

Genom många liv har ni byggt upp ett ego som har varit er guide, men det har varit baserat på Själv och nästan helt och hållet era egna behov. Er utmaning har varit att öppna ert medvetande till Enheten av allt, och den oföränderliga förbindelsen det har med er. Som en del av Enheten så lär ni er att vad än ni gör så påverkar det allt annat, och att ni har ett ansvar att föra er själva in i harmoni och förenlighet med allt liv. När tillräckligt många av er gör så hjälper ni att lyfta upp varandra. Era högre energier hjälper också till med att öka kraften i nätverken av Ljus energi runt Jorden, och det är ytterligare ett sätt på vilket ni kan tjäna.

Som ni helt klart kan förstå, så är ni alla här för att lära genom upplevelser och inget sker med er av ren slump. Planer för ert liv är överenskomna innan ni intar er jordliga kropp, och era Guider gör allt i deras makt för att se till att ni framgångsrikt avslutar er inkarnation. Fri vilja är naturligtvis fortfarande er rättighet, men skulle ni verkligen vilja ta ett steg tillbaka i er utveckling om ni visste hur viktig den var för er framtid? Naturligtvis så är era planer sammanbundna med andra själar, och tillsammans så spelar ni era roller för att hjälpa varandra att göra framsteg. Under sådana förhållanden kanske ni drar slutsatsen att ingen enskild person är ansvarig för sina upplevelser, och helt riktigt så är det ett kollektivt åtagande av er alla. Kan ni nu se varför de spirituella råden betonar så starkt att ni inte skall döma andra? Det är sant att Människans lagar gör precis det motsatta, men vid er nuvarande nivå av erfarenhet i dualitet så förstås det att folk måste skydda sig själva på detta sätt.

När ni återvänder till Ande ses era ”gärningar” på annat sätt och det är ert bidrag som är av vikt för er upplevelse, även om ni förstår anledningarna bakom agerandet av andra själar. Ni komplicerar levet genom era egoistiska krav på andra, och detta är ofta orsaken till skillnader er i mellan. Ingen är större eller mindre än någon annan i Guds ögon, men det skulle vara väl mycket att begära från er att nå denna förståelsenivå nu. Om ni dock bara kan börja acceptera denna sanning och vara mer välvilligt inställda mot andra själar oberoende av deras yttre och deras handlingar, så bidrar ni till förändringarna som höjer alla. Det är seendet av andra människor i ett annat ”Ljus” som väcker er till den stora pjäsen som nu utspelar sig på Jorden. Kom ihåg att ni med all sannolikhet hade hundratals liv i alla sorters roller och situationer. Dessa har noga planerats för att ge er lämpliga erfarenheter som främjar er utveckling. Det finns ingen erfarenhet som helt och hållet är en slumpartad händelse, och var och en är ett viktigt steg på er väg.

Sitt ner vid tillfälle och slappna av in i ett meditativt tillstånd, och tillåt ert sinne att spekulera om möjliga tidigare liv, och det är troligt att ni kommer att få ett starkt intryck av ett som är relaterat till ert nuvarande liv. Ni kan få reella minnesbilder under ett kort ögonblick och under ett ögonblick är ni tillbaka i det förgångna. En del, som är erfarna i detta, kan också lämna sina kroppar och bli observatörer av ett tidigare liv. Ni har en naturlig nyfikenhet när det gäller ert förgångna, men det är i allmänhet dolt så att ni inte distraheras från ert nuvarande liv, och är det inte ett mirakel att ni alla beblandar er med varandra och ändå så spelar ni era roller framgångsrikt? Ju mer ni kan acceptera livet på detta sätt så känner vi att det blir lättare för er kliva åt sidan från all turbulens och kaos, med vetskap om att det hela är bara en tillfällig fas.

Vi vet att så många av er är trötta på de gamla sätten, och det höga tryck ni utsätts för enbart för att överleva. Det är därför skönt för oss att kunna informera er att sådana erfarenheter går mot ett slut. Hjälpen som vi erbjuder er behövs alltmer brådskande eftersom så många problem tonar upp sig. Oljeutsläppet i Mexikanska Bukten visar sig vara en monumental katastrof, och det är bara ett brådskande problem som hotar miljön. Väder förändringar blir nu ett årligt problem, och livsmedelskedjan tar konsekvenserna. Finansiella förändringar behövs för att övervinna möjligheten av en storskalig kollaps, och i alla dessa situationer kan vi ge er vägledning för att hitta lösningarna.

Jag är SaLuSa från Sirius and den Galaktiska Federationen är utrustad för att ge er all hjälp ni behöver, och inte bara problemen vi har diskuterat. Det finns en plan på plats sedan länge att återställa er och Jorden i förberedelse för Upplyftningen. Vi inväntar vårt officiella accepterande och inbjudan för att träffa er, och det kan inte försinkas mycket längre då vi alla behöver sätta igång.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge