Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 19, 2010

SaLuSa, April 19, 2010

Vi informerar er så ofta att allt fortskrider väl och vi menar det verkligen, då ni inte kan veta den fulla utsträckningen till vilken våra allierade och vi bereder en väg för de kommande förändringarna. Det finns en pågående drive för tvinga ett antal frågor att bli lösta, så att de som är anförtrodda att göra viktiga uttalanden känner sig säkra att göra så. Det finns i högsta grad möjligheter som närmar sig som kommer att stärka sitsen för våra allierade, och energin som kommer med det är extremt kraftig och det kommer att leda till den förväntade och nödvändiga handlingen. För varje vecka som går ser vi ytterligare ett steg framåt, och uttalandena som förväntas kommer allt närmare. Det är dags att föra fram sanningen om era många Rymdvänner och deras förbindelser med Jorden, och det kommer att sätta igång många relaterade frågor som nu är gömda för er. Det kommer också att vare behjälpliga för att avslöja vilka som ligger bakom försöken att förhindra er från att lära känna sanningen, och deras anledningar att göra så. Kampen om kontroll över er har pågått under en lång tid, och mörkret var vid ett tillfälle nästan framgångsrika. Som tur är har händelser utnyttjats för att begränsa Illuminati gruppernas förmåga att göra vidare framsteg mot sina mål. De kämpar nu för att hålla fast vid vad de har, men de smider ändå planer för att skapa kaotiska förhållanden för er. De kommer dock inte att uppnå så mycket som de ämnade, då vi alltid begränsar de troliga effekterna av deras hemliga handlingar.

Våra allierade är spridda runt om i världen, vilket är mycket passande för våra ansträngningar att framföra vår egen agenda. Vi har ett antal möjligheter när det gäller uttalandena, och det kan till slut komma från en källa som är minst förväntad. Vad som är helt klart är att det har varit mycket nära att sändas, och det är ett av de viktigaste stegen som kommer att tas å era vägnar. Det har aldrig varit vår önskan att sanningen påtvingas er, men vi vill ge er information som kommer att lindra den oundvikliga chocken som en del kommer att uppleva. Inte alla är redo att få sina trossystem skingrade genom att lära sig för mycket alltför fort.

Under senare år har vi kunnat påverka er media och TV. Vi har framgångsrikt kunnat ha vår närvaro framställd på ett sådant sätt att det reflekterar mer sanningsenligt vad det är vi utgör och vår fredliga inställning mot er. Vi har ett uppdrag som, oberoende av någon inblandning som görs, kommer att gå framåt som planerat, och vi är motiverade av vår kärlek och tjänande av Mänskligheten. Ni är för tillfället såsom våra barn, men ni kommer att växa upp i en mycket hög fart. Ju mer ni förflyttar er in i Ljuset desto mer kommer ni att nå nivåerna som vi kommer ifrån. Det å ligger oss att se till att ni färdas på vägen mot Upplyftningen, och alla förberedelser är fullbordade i tid för att inkludera Moder Jord.

Var vecka som går är också en ny möjlighet för er att höja era vibrationer, då strålar av högre energi riktas mot er från utanför Jorden. Det är en pågående process och ni kan så att säga flyta med, och gradvis bli upphöjd så att ni är redo när Upplyftningen äger rum. Ni låter helt enkelt inte er själva att bli aktivt involverade i negativiteten runt omkring er, utan sänd det istället ert Ljus och Kärlek. Ni blir mer mäktiga på detta sätt, och ni har kanske inte än uppnått er sanna potential. Det gäller till exempel läkandet av Själv och andra, och om ni känner er kompetenta varför inte testa er förmåga. Bli en kanal för Ljuset, och låt det flöda från er då ni riktar det in i auran av personen i fråga. Det är ett mycket enkelt sätt för att överföra läkande energi till en annan, eller till och med ett djur om ni så önskar. Inkludera ert läkande med ett mantra eller en bön till en Mästare eller en Ängel och så kommer de att hjälpa er.

Ni har otaliga krafter som kommer till er då ni närmar er slut tiden, och ni tar dessa med er och avancerar till än högre nivåer. Till exempel så kommer botandet att bli gjort i ett ögonblick genom kraften av tankar. Er kreativa kapacitet kommer att tillåta er att manifestera exakt vad det är ni behöver, genom ren tanke. Det blir det samma när ni behöver förflytta er någonstans, då det också kommer sig genom användandet av tankar. Ni använder er redan nu av sådana förmågor, men ni har förmodligen ringa eller ingen aning om vad ni egentligen gör. Tänk på det på detta sätt, att vad helst som ni fokuserar tankarna på kommer att reagera, och det kan naturligtvis bli av både negativa och positiva skäl. Det är därför som ni måste vara försiktiga att inte önska skada mot en annan person, eftersom om ni är ansvariga för något åt det hållet så kommer det med alla säkerhet slå tillbaka mot er vid ett annat tillfälle. Framförallt så är detta sant då ni har att göra med sådana som är tillräckligt avancerade för att sätta upp ett skydd runt om sig själva. Den personen kan bli ni om ni kommer ihåg att hålla er omgivna med Ljus och visualisera det som en kokong i vilken er kropp är säker.

Er spirituella resa under många liv når ett slut när det gäller dualiteten. Den kommer dock att fortsätta med Upplyftningen, och ni kommer aldrig att sluta att lära er när ni går igenom de högre dimensionerna. Det kommer att föra er framåt på er utvecklingsväg, tills att ni når Källan. Ni har nästan avslutat den svåra biten genom att hitta vägen igenom dualitet, och det har varit en högst utmanande tid för att nå upp mot Ljuset. Att förstå meningen med livet är högst väsentligt, och ett steg framåt som i högsta grad sätter er på er spirituella väg. Att acceptera Enheten av allt liv kommer också att lyfta er upp till en punkt av högre medvetande. Ni kan sedan uttrycka det genom att dela er kärlek och Ljus med alla andra livsformer. Ni kommer att se saker och ting i ett nytt ljus och separation kommer inte längre att vara något som ni bidrar till, och det blir onödigt för ert tänkande.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag måste säga till er; Mina Kära, att när ni kan sätta andra framför er Själva så har ni i sanning kommit långt på stigen mot Upplyftning. När ni också kan tillåta andra sina erfarenheter utan dömande och att acceptera att de kommer från val av fri vilja så har ni kommit förbi ytterligare ett hinder. Vi från den Galaktiska Federationen ser ner på Jorden, och ser negativiteten som äger rum, men vi dömer inte och vet att till slut kommer det hela att gå över och ni kommer alla att bli starkare som ett resultat av det. Under detta liv har ni förmodligen lärt er mer än vid något annat tillfälle, eftersom vibrationerna har nyligen börjat lyfta er alla upp till ett högre tillstånd av medvetande. När Ljuset växer sig alltmer mäktigt så accelererar det er personliga tillväxt, och det är en underbar syn att se Ljuset som skiner ut från Jorden där så mycket tidigare var inom mörkret.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge