Home > > Mike Quinsey - 14 februari 2020

Mike Quinsey - 14 februari 2020

Mike Quinsey

Allteftersom tiden går och vibrationerna fortsätter att lyfta, så kommer graden av negativitet på Jorden att minska. Faktum är att det kommer till ett läge där det existerar enbart positiva energier och det betyder slutet för de Mörka, eftersom de inte kan existera på de högre nivåerna. Vid en sådan tidpunkt har ”Händelsen” (the Event) högst troligen skett och de själar, vars vibrationer har lyfts upp tillräckligt, har stigit upp. Redan nu känner många själar att de förändringar som de går igenom indikerar att något ”stort” håller på att hända.

Många vet att slutetiden varit förutsagd men det fanns ingen visshet om den, utom att året 2012 betraktades som en tidsnyckel då något speciellt kunde väntas hända. Sedan det året har många profetior blivit sammankopplade med detta och de många förändringar som skett på Jorden har ansetts som ett tecken på att några riktigt stora är på väg. En del är oroliga att det gäller världens undergång men det är inte bara ett slut, utan en förändring som visar den nuvarande tredje dimensionen som ger vika för den fjärde dimensionen. Det är orsaken till varför bara de som har förberett sig för detta kommer att röra sig upp till denna nivå.

Varje själ kommer att gå vidare och komma till på en nivå som motsvarar deras egna vibrationer. Det blir början på en Ny Tid av skönhet och fred som ni inte tidigare upplevt. Varje själ kommer att fortsätta sin utveckling så att de kan komma vidare, och till slut nå en annan sluttid där de återigen får en möjlighet till uppstigning. Som tidigare blir de hjälpta i sina framsteg, och i stället för att börja om från början igen fortsätter de, med de fördelar som de förvärvat från tidigare liv.

Många själar vaknar upp på grund av de högre vibrationerna och börjar förstå den sanna meningen med livet. De inser också att varje själ är sammankopplad med alla andra och börja förstå konceptet med att allt liv är Ett. Det kommer från förståelsen av att alla intelligenta livsformer har Skaparens Gnista inom sig. Det är därför som i tingens ordning man regelbundet återkommer till Gudomen, bara för att skickas ut igen för vidare erfarenheter. Det är ett enklare sätt att formulera saken för er förståelse, eftersom ni är i ett tidigt skede av evolutionen. Ändå har ni tillräckliga erfarenheter för att ha utvecklats till läget för uppstigning.

Med de nuvarande svårigheter som existerar på Jorden är det inte lätt att bana sig fram, då det är ett test för hur ni löser att hålla er fredlig och kärleksfull mot alla själar. Om ni har den rätta inställningen blir det inte svårt att klara av, och det är då till hjälp att betrakta alla själar som jämlika er själva och med på samma resa. Genom ditt eget exempel kan du hjälpa andra själar att förstå vad de behöver göra för att fortsätta utvecklas. Det är förståeligt att många har önskan om uppstigning eftersom de inte längre känner sig ”hemma” i de lägre vibrationerna med all negativt som händer. Detta är er utmaning, och om ni kan bibehålla en lugn, fredlig och kärleksfull inställning när det gäller andra människor så kommer ni att lyckas.

Ni har färdats en lång väg för att nå detta läge i er utveckling, och det är därför som ni får mycket hjälp för att säkra er möjlighet till uppstigning. Om ni kunde se en glimt av vad som ligger framför de som har nått framgång skulle ni inte tveka om att genast satsa allt i ert liv. Om ni känner att ni misslyckats så misströsta inte utan fokusera på ert mål eftersom ni kanske ändå inte skapat ett så stort problem som ni kanske tror. Ge aldrig upp då varje erfarenhet är värdefull i er strävan att stiga uppåt.

Det är också bra att så långt som möjligt förbereda er för de förändringar som är på väg, även om de kan verka långt borta just nu. Många förbättringar bara väntar på att bli introducerade men som alltid måste det vara i rätt tid. Som ni redan vet, så har Illuminati gjort sitt bästa för att hålla er tillbaka och varit ganska framgångsrika. Hursomhelst så har några framsteg introducerats som har hjälpt er att gå in i den Nya Tiden. Vissa framtida förändringar blir så genomgripande att så som ni lever nu kommer att verka mycket föråldrat.

Samhället kommer att förändras bortom allt ni för närvarande kan föreställa er. Så det är mycket att se fram emot då ni åtminstone ska få fördelar av fantastiska framsteg som kommer att befria era liv från hel del slit. Håll fast vid er framtidsvision då ni delvis är ansvariga för vilka förändringar som kommer att manifesteras. I bakgrunden hägrar ”Händelsen” men oavsett det så kommer livet att fortgå som vanligt. När allt kommer omkring växer ni fortfarande med era erfarenheter och många av er har en roll att spela i dessa. Alla ni kommer till slut att hitta sin rätta plats, så att förändringarna leder till att alla själar rör sig in på en nivå som speglar deras utvecklingsstadie för denna tid.

Det behövs mycket hjälp nu för många människor som ännu lider av krigens härjningar och som i vissa fall betytt att de aldrig haft ett stadigvarande hem. Det hänger förstås ihop med utarbetandet av karma, medan det samtidigt erbjuder andra människor möjligheter att visa sin vänlighet och empati för andra i nöd. Ett sort antal människor har blivit förflyttade på grund av krig eller hot om krig, och deras behov låter andra visa sympati och hjälpa i deras stund av nöd. Människor vänder sig till sina ledare för vägledning och uppmuntran, men de är inte alltid vakna för, eller villiga att agera på grund av sin brist på omtanke eller förståelse för sina plikter. Självklart kommer den största hjälpen från ET:s som tålmodigt har väntat på att mänskligheten ska sätta igång att få Jorden i ett återupprättat tillstånd som omintetgör den skada och förstörelse som har gett er förorenade och förgiftade marker och hav. De vänder sig till er för att ni ska komma igång och visa en god avsikt att rätta till felen som gjorts.

Vi lämnar er med kärlek och välsignelser, och må era dagar och er väg mot fulländning lysas upp av Ljuset. Detta meddelande kommer genom mitt högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har den samma inre kontakten med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger Axbrink







En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!




Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?