Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 14 februari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 14 februari 2014

Vi förstår er oro över de uppenbart långsamma framsteg som görs när det gäller att kringskära Kabalens aktiviteter. Vi har faktiskt hindrat dem från att orsaka stora olyckor, inklusive ytterligare ett krig, och vi skall fortsätta med att begränsa deras möjligheter att orsaka allvarliga problem. Var så säkra på att vi har allt under kontroll men ändå måste vi utöva icke-inblandning när det är nödvändigt. Vi syftar naturligtvis till karmiska situationer där det finns vissa lektioner kvar att lära sig av. Dock, den period ni nyligen gick in i är den som kommer att medföra stora förändringar som i slutändan leder fram till fred. Vi ber er därför att tänka positivt och förställa er den kärlek och den frid som just nu faller ned över Jorden.

Tänk på att vi är mycket avancerade i våra ansträngningar att begränsa de Mörka tjänarnas aktiviteter och gradvis har de accepterat att de inte längre kan göra precis vad de själva vill. I själva verket har de svårigheter med att hejda den förändring som sker med deras förmögenheter, och de är oförmögna att agera enligt den frihet de en gång hade. Detta beror delvis på antalet människor som nu vaknar upp till Ljuset och lämnar bakom sig varje bindning till de Mörka. Även om ni är omedvetna om det så är Ljuset nu den dominerande kraften på Jorden. Det kommer att fortsätta att vara så och fortsätta att expandera tills Ljuset är i total kontroll. Vid den tidpunkten kommer en Ny Tidsålder verkligen att finnas där för er, och ni kommer att ha blivit förberedda för att kunna förutse den.

Vi vägleder och ger hela tiden uppmuntran till Ljusarbetare så att de kan gå vidare med sina åtaganden, i vetskap om att ingenting nu kan stoppa deras fortsatta framteg. Ni har naturligtvis varit medvetna om potentialen för succé innan ni inkarnerade på Jorden. Varje Ljusarbetare som valdes ut för att arbeta för Ljuset vid denna tid visste att det skulle bli en speciell tid och något att känna sig privilegierad för. Var säker på att du valdes ut på grund av din erfarenhet och förmåga att ge av dig själv efter behov. Samtidigt så främjas er evolution genom dina nya erfarenheter och möjligheter att rensa karman. Ibland är de svåraste utmaningarna accepterade av dig vid sådana tillfällen, för med tron på dina egna förmågor och med assistans som ges dig nu vet du att det inte finns någon anledning till varför du skulle uppleva något annat än framgång.

Jorden är något av ett mönsterexempel, en huvudattraktion, vid denna tid, och många andra civilisationer dras till att närmare observera den period ni befinner er i just nu. Orsaken är att ni kommer att få en upplevelse som aldrig någonsin inträffat under någon tidigare cykel. Du har åtagit dig att stiga upp med din fysiska kropp, och den kommer att anpassa sig till de högre energierna. Din upplevelse kommer att vara unik, och allteftersom du höjer dig finner du att din medvetandenivå ökar mycket snabbt. När du går in i de högre energierna kommer du att få sällskap av Varelser som redan har stigit upp, och de kommer att hjälpa dig. Du sammanförs med de Uppstignas Brödraskap och du får också möjligheten att välja den väg du själv föredrar att gå vidare på.

Just nu finns många representanter på Jorden från andra planeter i ert solsystem, och även bortom det. Det är som ni brukar säga ”alle man på däck” som gäller, eftersom orsaken kräver de mest erfarna varelserna här för att garantera en fullständig framgång och succé. Ni kommer alla att få se att när ni upplever andra nivåer av varande och andra civilisationer, så är det normalt för Högre varelser att hjälpa dem som är under dem. Ni Är Ett och hjälp ges alltid till dem som också är resande på er väg. Faktum är ju att alla vägar leder tillbaka till Gudomen, och ni är fria att uppleva det ni önskar få uppleva, oaktat ni i viss grad glatt och villigt handlar enligt Guds vilja.

Er värld fortsätter att uppleva förlossningssmärtor när det gamla måst sopas bort för att ge plats för det nya, och som ni ser kan det resultera i mycket påfrestande tider. Dock kommer detta endast att vara under en kort period som följs av en som ni kommer att se som att allting blir lugnare. Vi, och varelser från andra planeter, kommer att helt öppet komma till Jorden och blanda oss med er. Vi har mycket att delge er och mycket att ge er som kommer att snabba upp er Uppstigning till de högre nivåerna. Var säkra på att ni aldrig är utan hjälp, och vi är aktiva hela tiden, även om ni inte är fullt medvetna om vår närvaro.

Vi förbereder oss nu för att ta itu med de frågor som blir viktiga för er att få svar på inom en nära framtid. Det är mycket ni behöver ha ett öppet sinne för, för under en lång tid har ni avsiktligen blivit vilseledda och felinformerade, allt för att hålla er under kontroll. Faktum är att vi nu gör vårt bästa för att försiktigt väcka er för sanningen, men för många kommer det att bli obegripligt och för mycket att kunna ta in. Allt vi kan säga just nu är att det är klokt av varje själ att vara öppen för nya idéer och att inte bli alltför fast i ert tänkande.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag försäkrar er om vår hjälp hela tiden. Det verkar för många av er som att världen vänds upp och ner, men så är inte fallet. Det är helt enkelt ett resultat av nödvändiga förändringar som kommer att gradvis föra Jorden in i en period av lugn och frid. Det är inte bara de fysiska aspekterna som involveras här, utan också de energier som ständigt rör sig runt om dem.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge