Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 19, 2011

SaLuSa, January 19, 2011

Allt kommer till den som väntar, och ni har synnerligen behövt mycket tålamod under de senaste åren. Trots all frustrering och väntande så har processen av Upplyftning fortskridit obehindrat. Vi tider har det förefallit att framsteg hölls tillbaka, men trots alla förseningar så är det ursprungliga målet fortfarande inom räckhåll. Vad som är mest väsentligt är att de av Ljuset har fortsatt att hålla sig fokuserade på Upplyftningen, och hjälpt att höja medvetandenivåerna på Jorden. De viktiga förändringarna som ni har väntat er har nu blivit komprimerade till under en kortare tidsperiod, men blir trots detta effektiva. De kommer att infria era förväntningar och har redan fått många beslutsamma till att handla. Ni ser hur resultaten börjar komma fram runt omkring er, då världen reagerar på energierna som skapar förändringar. Det orsakar uppror, demonstrationer och även våld, vilket är beklagligt, men det är ett tecken på att folk är otåliga och kräver förändringar. Vi önskar att alla var informerade om Upplyftningen, då det skulle omvända behovet för våld av alla slag. Då skulle energierna förbli positiva och användas för det goda.

Vi från den Galaktiska Federationen är mer aktiva än någonsin, inte för att vi skulle förvänta oss att ni nödvändigtvis är medvetna om vad vi gör. Med vad som i princip utgör det sista stora slaget mellan de mörka Tjänarna och Ljuset så stödjer vi våra allierade för att se till att det inte spårar ur. Där det finns minsta antydning till att använda kärnvapen så förhindrar vi en sådan händelse. Så vi kan försäkra er att oberoende av vad ni kanske hör eller läser i pressen så kommer det inte att bli något kärnvapenkrig. Det var länge sedan som sådana gudomliga instruktioner gavs till oss, då så mycket skada och föroreningar redan har orsakats av deras tester. Människan har lärt sig föga sedan den första atombomben släpptes över Japan, och även den handlingen var onödig för att uppnå ett fredligt slut.

Vilken skillnad ni kommer att finna när ni anländer i de högre dimensionerna där det finns harmoni och frid, en sådan ljuv energi att ni kan tjäna hur den helt omger er. Varje själ som ni träffar på omger er i deras kärlek, och ni kunde knappt tänka er en sådan vacker fridfull känsla. NI kommer att känna det som om ni flyter omkring på ett moln av sommartråd. Det finns inte det ringaste av osämja eller negativitet, och glädjen av att vara där är en extatisk erfarenhet. Då Jorden har blivit ert levande Helvete så blir de högre dimensionerna Himmeln för er. Vad ni kan vara säkra på är att varje själ som ni träffar på är där genom att ha höjt vibrationerna till dessa högre nivåer. NI kan därför inte träffa Varelser av en lägre vibration, vilka har funnit deras egna nivåer på annat håll.

Jorden har varit en storslagen mötesplats och ett sorteringshus för själar från alla olika nivåer, och från många olika civilisationer. Av denna anledning så dras en del av er till vissa, vilka med stor sannolikhet kommer att visa sig vara er stjärnfamilj. Många av er ställde frivilligt upp för att ta en inkarnation på Jorden för att hjälp mänskligheten att gå igenom denna period. Det har betytt att ni har sänkt era vibrationer för att kunna göra så, och förlorat minnet av er bakgrund. Ni har undantagslöst fört med er en viss kunskap och färdigheter, som är väsentliga för att hjälpa de som vaknar upp och väljer Upplyftningen. För en del av er så ligger ert finaste arbete framför er, och ni kommer fram efter avslöjandena. Efter den tidpunkten kommer saker och ting att röra sig framåt med stora steg.

Förtvivla inte om ni är angelägna att hjälpa i dessa sluttider, om ni inte än förefaller att ha blivit kallade på. Om det är en del av er plan att bli involverade så blir ni det med säkerhet, då ni alla är välkända då det gäller era färdigheter och erfarenhet. Det är inte så att vi saknar lämpad personal, men vi vill att Människan blir en integral del av de projekt som kommer att påbörjas inom en närma framtid. Vi ser det som att det är er planet, ni är dess vårdare och ansvariga för det nuvarande tillståndet. Genom karma så är ni alltså förväntade att spela er roll att hjälpa Moder Jord att friskna till. Det blir en lycklig uppgift, då så mycket är henne skyldigt, och hon har så att säga också varit Modern till the Mänskliga Rasen. Hon har inte alltid fått er respekt eller blivit behandlad som hon borde ha blivit, men har aldrig begärt att ni skulle bortföras från henne. Nu förbereder ni båda er för den unika Upplyftningen som skall bli ett storslaget och härligt tillfälle, välkomnat överallt i Universum. Ja, Mina Kära, som vi tidigare har nämnt, så har ni kanske varit isolerade på Moder Jord och tidvis förefallit att vara ensamma, men i själva verket så är er storslagna tjänst att uppleva dualitet mycket välkänd.

Lyfts upp genom att erkänna er egen plats i sakernas ordning, då var och en av er är lika mycket älskad. Ovillkorlig kärlek har inte sina favoriter eller gör utväljanden; ni är alla Guds barn. Vi ser den verkliga ni bakom den yttre kroppen och vet att ni är alla gnistor från Gud, precis som vi. När ni till slut kan förena er med oss så kommer ni att finna att våra energier är föga annorlunda från era, förutom att vi har helt fullt aktiverat våra chakra och de strålar ut mycket vidare än era. Ni kommer också att återgå till en grad av utstrålning med ett fullt aktiverat Kronchakra. I slutändan kommer ni att finna att allt är energi i dess olika ljusformer, och att allt har olika medvetandenivåer. Denna kunskap är kanske vad som har saknats på Jorden, och resulterat i en så stor brist på omsorg då det gäller andra livsformer. Det är inte lätt för er att förstå att en del djur i själva verket är mer spirituella än människor.

Med en förståelse så blir målsättningen med livet klarare, och när som ni utvecklas blir er plats att tjäna andra som följer Ljusets väg. Ni gör så då ni är En, och ni kan inte gå vidare framåt till att den sista av er förenar sig med er. Ni kommer att förskjuta er till gruppmedvetande, vilket förklarar varför en del kanaler i själva verket talar med en röst för deras grupp. Vi skyndar att lägga till att ni fortfarande har kvar er individualitet, och inte är bundna att förbli med en grupp för evigt. Evolution handlar om val och att välja er väg tillbaka till Källan. I själva verket så är allt som ni gör en fråga om era val, och inget läggs på er så vida ni inte först har gått med på det.

Jag är SaLuSa från Sirius, önskar er all framgång med era utvalda uppgifter, då ni utför era personliga plan vilket fullbordar er tid i dualitet.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge