Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 december 2019


Mike Quinsey - 20 december 2019

Mike Quinsey

Inom kort har vi ytterligare ett år bakom oss, ett år som snabbt passerat. Det mönstret har vi vant oss under senare åren, ett bevis på att tiden fortsätter att accelerera. Om även övriga profetior för denna period visar sig korrekta kommer vi att fortsätta uppleva många förändringar. Vissa är utan tvekan resultatet av mänskliga handlingar och alla är långt ifrån gynnsamma. Men stora rörelser är på gång och de kan knappast hållas tillbaka längre. Jag tror att år 2020 äntligen kommer att se ett flertal positiva förändringar som flyttar oss bort från stridigheter och kämpande till en mer fredlig tillvaro. De stora förändringar som på allvar gynnar mänskligheten måste sätta igång snart, eftersom det är allt svårare att hålla dem tillbaka. Uppenbarligen vill de mörka inte att ni ska veta hur tekniskt avancerade de är, men så småningom tvingas de träda fram och avslöja sina avsikter och även avslöja sanningen om de stora förändringar som är möjliga och som de redan åtnjuter.

Den uppenbara ökningstakten vad gäller klimatförändringarna och dess negativa påverkan måste förhindras, annars kommer mänskligheten att drabbas under många år framöver. I hemlighet har många tekniska framsteg gjorts som helt klart kan hjälpa till att underlätta de problem som föreligger. Det råder ingen tvekan om att vi i många fall har fel människor som leder vår värld. De erkänner att stora förändringar äger rum, men riktar inte in sitt engagemang på att hjälpa folket förberedda sig för ytterligheterna i de kraftiga klimatyttringar som redan börjar härja. På den positiva sidan ser vi många människor som går samman för att försöka hantera förändringarna innan det är för sent och inte ger någon verklig effekt. Förändringar pågår runt om och vissa hotar helt klart samhällets struktur. Åtgärder måste sättas in, ju snabbare desto bättre.

Jag känner att vi kan se fram mot ett mycket händelserikt nytt år och att 2020 kommer visa sig bli en vändpunkt då många av de "rätta" personerna kommer att dyka upp i det offentliga livet, människor som vet hur de ska hantera de kommande förändringarna. Man ser redan att de yngre generationerna träder fram för att ta hand om många frågor där de har bättre förståelse för vad som krävs för att hantera dem. Jag tror att om vissa människor försöker hindra dem från att träda fram kommer de att avlägsnas av större krafter än de på jorden. Sedan den Nya Tidsålderns inträde är vi inte längre bundna av edikt som hindrade att hjälp ges till oss. Hjälp har aldrig helt förnekats och när den gavs berott på omständigheterna. Om resultatet skulle kunna hindra mänskligheten från att följa den väg som utstakats för henne.

Jag vill tacka vårt team för deras hängivna arbete för saken, vilken jag tror är att mänsklighetens själar ska få tillbaka sin frihet. Så blir det men först efter att inflytandet från de mörka helt avlägsnats. Det är vårt öde och den Högsta Skaparens ord som inte kan ifrågasättas.

Jag slutar med att önska er alla en underbar julperiod och ett spännande och uppfyllande nytt år.

Vänliga nyårshälsningar till er alla, och tack för ert oändliga stöd.

Mike Quinsey.

Jag skickar ut det första meddelandet på det nya året fredagen den 10 januari 2020.

Meddelande från mitt Högre Jag:

Om ni bara kunde se de vackra energier ni ger ut under instundande festligheter. De klara vackra färgerna strömmar ut och lyfter er. Årets slut är ett härligt exempel på vad er kärlek kan åstadkomma. Familjeproblem kan läggas åt sidan ochförena er vid detta speciella tillfälle, oavsett vilket namn ni sätter på tillfället. Det är en bra tid att övervinna skillnader och börja om igen. Helt klart stöttar era guider er att lägga motsättningar åt sidan och uppmuntrar er att agera i frid och välvilja. Ibland är stora frågor involverade men den här högtiden är så god som någon att övervinna dem. Förlåtelse kan sitta hårt inne, men med god vilja och beslutsamhet kan allt uppnås.

Att gå och älta negativa frågor sänker dina vibrationer och kan i slutändan leda till sjukdom. Förlåtelse är som att stå i ett ljus av kärlek och hjälper alla inblandade. Glädje och lycka ersätter snabbt dysterhet och förtvivlan. Vissa själar känner sig så skadade av sina erfarenheter att de har svårt att förlåta, men ni kan inte fortsätta att leva på lägre än er sanna potential. Var säker på att så snart du bestämmer dig för att möta dina problem kommer du att få all uppmuntran och hjälp för att lyckas. Inse att om du håller fast vid de lägre vibrationerna kommer du troligtvis att uppleva någon form av sjukdom eftersom de lägre vibrationerna tenderar att förgifta kroppen. Vid tillfällen med ”god vilja”, känn hur bra du mår när du sprider kärlek och vänlighet.

Som ni nu helt klart är medvetna om fortsätter vibrationerna att stiga och ge styrka till dem som försöker göra gott i kärlekens namn för sina bröder och systrar som också upplever livet i ert materiella Universum. Se på alla omkring er som att ni följer i varandras fotspår och lär av varandras exempel eftersom ni alla har något att erbjuda som kommer att förbättra en medmänniskas upplevelse. Du har en mängd erfarenheter från alla dina liv på jorden, och även om du har lite eller inget minne av dem påverkar de ändå dina tankar och handlingar. Du är summan av alla dina liv och det påverkar dina tankar och handlingar, så ha förståelse för andra själar när de kan ha en helt annan uppfattning och annat svar på livet än du. Ni säger att "variation är livets krydda" och det kan inte vara sannare.

Jag lämnar er med välsignelser av kärlek och välvilja som för evigt strömmar ut från Gudomen. Må ni uppnå era livs önskemål och uppfylla er plan för fortsatt utveckling.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge