Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 december 2019


Mike Quinsey - 13 december 2019

Mike Quinsey

Vi närmar oss snabbt det nya året och trycket på myndigheterna att officiellt meddela närvaron av ET´s på jorden ökar, att informera om att utomjordingar har underjordiska baser på jorden. De har funnits här i många år och deras rymdskepp har regelbundet kunnat observeras runt jorden. Första kontakten gjordes i slutet av 1940-talet. Det var då dessa ET´s fick tillstånd att ostört ha en underjordisk bas på jorden. Mängder av observationer har registrerats under åren och många, många kontakter har skett. Man kan inte längre motivera att hålla ET-närvaron hemlig med motiveringen att inte skrämma eller göra folket upprört. Hela ämnet har varit på tapeten många gånger och de flesta är beredda att acceptera att ET inte utgör någon fara. I själva verket försöker de hålla sig borta från allmänheten, men det är inte helt lätt. Deras närvaro i skyn kan vara förvirrande eftersom era egna militära styrkor länge haft tillgång till teknologin och har utvecklat egna farkoster som inte är lätta att skilja från andra. Det är mest troligt att de triangulära skepp som regelbundet ses på himlen är era egna.

Ett officiellt tillkännagivande har övervägts många gånger men har avvisats med skilda motiveringar. Det är uppenbart att det borde gjorts för länge sen, och mänskligheten bör och har rätt att få veta vad som äger rum just nu. Även om ni genom åren har gynnats av de tekniska framsteg som gjorts finns det mängder av hemlighållen teknologi som snabbt skulle föra er in i den nya tidsåldern. Till exempel fri energi som snabbt skulle undanröja behovet av fossila bränslen. Elbilen gör snabba framsteg och är en del av de akut nödvändiga förändringarna för att eliminera problemen med luftföroreningar som ökat till farliga proportioner. Det är en utveckling i rätt riktning men mycket mer behövs om problemet ska hanteras på allvar. De galaktiska styrkorna har tekniken som kan hjälper er, men först måste ni själva visa beslutsamhet och engagemang att lösa problemet. Folket har vaknat inför vad som behövs men i de flesta fall saknas tillräckligt officiellt stöd. Många frågar sig varför ni inte kan få hjälp redan nu, omedvetna om hur mycket som redan görs utan publicitet. Ha klart för er att utan hjälp från era ET-vänner skulle ni redan stött på mycket allvarligare problem.

Ni kan fråga er att med vår medkänsla och kärlek för er, varför hjälper vi inte mer nu? Men ni måste först visa ett seriöst engagemang vad gäller de problem som, om de förblir olösta, kan leda till aldrig tidigare skådad massdöd. Vi tror att ni kommer att reagera tillräckligt på de faror som hotar, men tiden är kort och ju fortare ni seriöst engagerar er i människors behov desto snabbare kommer problemen att vara under kontroll. Vi har noterat att behovet plötsligt har hamnat högt på dagordningen, men behovet har funnits där ganska länge. Ni kunde redan nu ha skapat tillräckliga resurser för att ta itu med de framförliggande problemen. Inget mindre än ett världsövergripande avtal räcker för att hindra det oundvikliga från att ske. Ni har helt klart folkets stöd, de förstår tveklöst hur brådskande situationen är. Vi kan för närvarande inte hjälpa mer, men om ett världskrig hotade er planet skulle ni snabbt gå samman för att lösa situationen. Det är ett sådant engagemang som krävs nu.

Vi önskar inte att vår varning ska orsaka panik bland folket, men det är bara genom att lyfta fram och räta till de olika myndigheternas problem som det går att räta till och hantera jordens problem på ett adekvat sätt. De yngre generationerna har kommit in i livet med en större medvetenhet om farorna för planeten och mänskligheten. Deras röster hörs allt starkare och de kräver att lämpliga åtgärder vidtas nu, eftersom deras framtid står på spel mer än för de äldre generationerna. Tänk på att själar som fötts på senare tid har mer förståelse för problemen och hur de ska hanteras för att fördröja och förhindra jordens snabba undergång. Problemen kan övervinnas men tidsfaktorn är väsentlig. Handling måste till, ju snabbare desto bättre.

Ni har vandrat långt för att komma till dagens punkt i er utveckling och står nu inför att göra ett rejält kliv. I en mening är det väldigt lite tid kvar att förbereda och göra er redo, men varje tillfälle tas för att höja er medvetenhetsnivå. När er evolutionära förändring närmar sig bör ni vara inställda på den och helst ha tagit till er och accepterat de positiva förändringar som kommer att lyfta er. Uppenbarligen svarar vissa själar inte på de högre vibrationerna, De är helt uppslukade i de lägre vibrationerna utan önskan eller förståelse för behovet att lämna de gamla sätten bakom sig och söka efter bättre. Alla själar som börjar vakna och söker hjälp får det, och det finns många grupper som har kunskap och önskan att hjälpa dem.

Glöm inte att det finns många föreningar och andra sammanslutningar som är medvetna om de förändringar som är på gång och som är redo att hjälpa dem som söker sanningen. En monumental tid är på ingång med målet att manifestera förändringar som lyfter mänskligheten ut ur mörkret in i Ljuset. Det måste komma för det har redan påbjudits av dem som övervakar er utveckling. Nu har klarat av den svåra delen genom att passera markören (2012). Fokusera nu på er framtid. Ta den underbara möjlighet som nu presenteras till att leda dig in på de högre nivåerna, och lägg allt jämmer och elände bakom dig för att aldrig drabba dig igen. Det kan betyda att du bryter dina gamla band med det förflutna, det är oundvikligt om du ska höja dig vid Ascension.

Genomför dina dagliga sysslor med glädje och vet att de goda tiderna närmar sig. Kom ihåg att du drar till dig liknande energier som du ger ut. Med andra ord är det du som har kontrollen över hur ditt liv funkar, även om det måste tilläggas att all karma du skapar blir en del av ditt liv. Karma är inte nödvändigtvis negativ, men människor har en vana att skapa situationer som resulterar i det. Det enkla svaret är att dela din kärlek med alla själar och inte tänka illa om någon, vilket bör leda till ett problemfritt liv. Det är lättare än det låter. Till en början kan ditt ego stå i vägen eftersom det är vant att bestämma. Tänk på följande; om alla själar älskade och var vänliga mot varandra skulle världens problem omedelbart försvinna och lyckan regera.

Att skapa en vacker värld låter så enkelt, men så länge det finns ojämlikhet kommer det alltid att finnas problem. Det finns tillräckligt av allt för att tillgodose människors behov, men tyvärr finns världens rikedom samlad i händerna på en mycket liten minoritet. Detta måste förändras och det kommer det att göra eftersom en sådan situation inte kan tillåtas stå i vägen för framsteg. Var säker på att högre varelser påverkar och inspirerar personer att göra det som är nödvändigt för att få förändringarna till stånd, och de kommer att uppnå sina mål.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Varje dag kommer ni närmare den här periodens fullbordan och när den passerat växer även er medvetenhet. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge