Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 18, 2009

SaLuSa, November 18, 2009

Mycket snart, och från dysterheten av igår, skall komma de första positiva tecknen av de förändringar ni önskar så mycket. Det behövs inte ett jordskalv för att göra detta, men i vilket fall som helst vad som är planerat kommer att föra sanningen om oss in i era liv. Erkännandet av vår existens kommer inte att förvåna de som har varit involverade i frågor relaterade till oss i våra skepp och tidigare kontakter. Det kommer dock att göra ämnet mer acceptabelt och öppet talat om utan rädsla för åtlöje. För första gången kommer människor att få veta om våra intentioner under den kommande perioden, och hur vi kommer att förena våra krafter med era och rätta till problem som förhindrar er att utvecklas. Ni har hållits tillbaka för alltför lång tid och ni kommer att åtnjuta nyttan av de utvecklingar som medvetet har frånhållits er.

Vi önskar att dela med oss med er många avancerade teknologier som ni har blivit medvetna om, inte bara vad ni har sett utav vår förmåga, utan och också från er egna myndigheter. De har utvecklat teknologier som de erhållit från andra utomjordingar för sin egen nytta och makt. Det har funnits avknoppningar för er, men fri energi är till exempel en som skulle ha introducerats på den kommersiella marknaden vid det här laget. Med alla de existerande problemen och de kommande bristerna, behöver ni vara försäkrade om att alla de fundamentala nödvändigheterna görs tillgängliga åt er. När vi tillåts skall vi distribuera kunskapen, och förse behoven för att tillfredställa dessa krav.

I ett samhälle som var baserat på rättvisa och delande skulle det inte finnas någon hunger eller något berövande, och inge skulle lida från hunger eller brist på vatten. Inte heller skulle någon inte vara utrustad för att tåla väder och vind, eller dö på grund av brist på medicinsk vård. Allt ni behöver för att skapa ett samhälle som fungerar som var menat, med hopp om lyckligt och tillfredställande liv, finns redan. Fattigdom kunde raderas ut nu om medlen gavs till dem som redan nu kan lösa dem. Det finns många Kära Själar vars hjärtan gråter av vad de ser händer och sker, och som vet hur lätt problemen skulle kunna åtgärdas. De har inkarnerat vid denna speciella tid, i det speciella syftet att ge sin kunskap och förmåga till godo för alla. När vi kommer kan vi snabbt motivera grupper att bli redo att gå ut i världen och utföra vad de kom hit för att göra.

Gud sitter inte bara och tittar och låter de mörka krafterna gå mot viljan av folket. Guds plan finns och har nått en punkt där dualiteten är balanserad, för att låta Ljuset bestämma var Mänskligheten bär hän här näst. Ingenting kan förbli statiskt för alltid, och er utveckling måste nödvändigtvis ta ett gigantiskt steg framåt. Upplyftningen kommer allt närmare, och det kommer inte att tillåtas att den förhindras att ge varje själ som så önskar möjlighet till upphöjning. Naturligtvis, vad som har hänt vid slutet av tidigare cykler är att det har det blivit nästan total katastrof med stora förluster i liv. Det kommer inte att hända på den skalan, denna gång, och vi vidtar åtgärder för att minimera effekterna av Jordens förändringar vilka är oundvikliga. En del själar har gjort beslutet att gå vidare i förtid, men det kommer att passa in i deras livs kontrakt. Vi vet att en del finner detta svårt att acceptera, men döden är enbart ett sätt för att avsluta ett liv. Var försäkrade om att efter en sådan transformation, tar det mycket lite tid innan lika själar släpper det trauma som har upplevts. De kurerar sig snabbt och återförenas med sina kära, som anlände innan dem.

Mina Kära, var viss om att det finns så många själar som arbetar med en var av er, både på och utom Jorden. Lita på att de vet vad som är bäst för er, och att de hjälper er att slutföra er livs plan framgångsrikt. Varje själ är på Jorden av en speciell anledning, och en del sätter mål för sig själva som är extremt höga, men ni tar aldrig på er mer än vad som är mänskligt möjligt. Guider är alltid närvarande vid era diskussioner innan ni inkarnerar, och beslut fattas baserad på vad ni har uppnått, eller brist på framgång om så är fallet. Ni kommer normalt inte att vara medvetna om de lärdomar som era erfarenheter i livet kommer att leda er till, men de sätts upp för att se till att de äger rum. Ni kan fortfarande använda fri vilja, men ni önskar nog inte att bryta överenskommelser som är där för er spirituella utveckling. Om ni gjorde så skulle de bara återkomma i ett kommande liv. Det är bäst att låta era erfarenheter rada upp sig, med vetskap om att ni var del av skapandet av planen.

Naturligtvis så är ni inte alltid huvudpersonen i era erfarenheter, ofta så är er del att ta del i en annan själs plan och chansen är att de står er nära. Ni tar vilken som helst roll som situationen kräver, och kan vara det ledande ljuset som visar vägen. Ni har mycket att tacka varandra för eftersom inget händer i själva verket av en slump. Tänk därför alltid på det ansvar ni har påtagit er, och försök att alltid se situationen från alla vinklar. Döm inte en själ som ni träffar på, då ni vet inget mer om deras medvetande nivå eller livs plan, än ni vet om er egen. Gör vad som är nödvändigt för att hjälpa någon i nöd, och ni kommer att berikas av en sådan handling. Medlidande är avgörande oberoende av vem som kräver er hjälp, och missa inte en möjlighet där ni kan uttrycka ert eget Ljus och Kärlek. Utveckling kommer från att finna ert andliga själv och uttrycka er kärlek för alla andra livsformer.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan berätta att den Galaktiska Federationen guidas av högre Varelser som finns på nivåer av rent Ljus. De har visheten och Guds makt, och övervakar allt som sker i ert Universum. Deras beslut är baserade på en total förståelse av livet, och en enorm kärlek som omgärdar det hela. Om de skulle uppenbara sig för er, skulle ni tro att ni hade mött Gud, så stor är deras prakt och härlighet. De är Mästarna i Universum som utför Skaparens plan.

Vi har varit med er och följt era framsteg under tusentals år, och vi kommer inte att falla bort nu. Vi kommer att gå hand i hand till slutet av cykeln, och segern blir er såsom förordnat. Vi är av Ljuset och ni är av Ljuset och så skall det för alltid förbli. Tillsammans skall vi överkomma hinder och uppnå upphöjning till de högre dimensionerna. Vi Är En, och det har alltid varit så och kommer att så förbli i all evighet.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge