Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 september 2019


Mike Quinsey - 20 september 2019

Mike Quinsey

Med de unga människorna i världen, som visar mer och mer självständighet och beslutsamhet att åstadkomma förändringar, kan den gamla regimen inte hålla mycket längre. Den måste ge plats för de förändringar som krävs för att leda in mänskligheten på den nya väg som öppnar sig för den. Människor känner att förändringar är nära förestående och är angelägna om att slå in på en ny väg, fri från de gamla föråldrade diktaten. Det finns många själar som just nu har inkarnerat för att betjäna folket och hjälpa dem att förstå vad som krävs av dem. Dessa själar har en annan syn och förståelse för händelserna på jorden och vet att de har en viktig roll att spela för att ge plats för det nya. De gamla energierna gör sina sista utspel för att aldrig mera återkomma. De nya vibrationerna börjar redan lyfta mänskligheten, och är inriktade på att skapa en väg in i den Nya Tidsåldern.

Tiden rinner nu ut för de gamla förvirrade energierna och en ny träder fram som lämnar de gamla vibrationerna längs vägen. Tiden för lidande är på upphällning och inom en nära framtid kommer en ny och hjärtlig inställning att sättas in för att helt få slut på lidandet. Vissa själar är så involverade i de gamla energierna att de har svårt att frigöra sig från dem. Men var säker på att hjälp kommer att ges förutsatt att man svarar på den. De högre varelser som övervakar människans utveckling leder er in på en väg där ni aldrig kommer att se tillbaka. De gamla sätten kan inte längre påverka er framtid såvida ni inte tillåter det, så var medveten om de möjligheter som presenteras för er och ta dem som presenter. Många, många själar arbetar hårt för att få er in på rätt spår.

Många av er vet nu att ni inte är från Jorden och att ni faktiskt kommer från ett antal skilda platser. Ni kom alla till Jorden för att lära er om livet och för att testa om ni kunde hitta vägen tillbaka med hjälp av andlig tillväxt och medvetenhet. Det måste betonas att ni accepterade utmaningen med också att ni visste att ni i slutändan skulle få all hjälp att hitta tillbaka. Vägen har varit tuff och hård. Genom den har ni blivit mer andligt medvetna och fått en förståelse som hjälper er att utvecklas mot en ny högre nivå. I slutändan kommer allt att avslöjas för er men har varit dolt för att låta er utvecklas utan yttre inblandning och störning.

Era regeringar må ha dolt och döljer sanningen om ET: s (ö.a.utomjordingar) för er, men det är helt orealistiskt att tro att de kan fortsätta att göra det. Ni har inte bara ET:s som dolt arbetar bland er, några avslöjar även sin identitet eftersom det snart är dags för en världsomspännande nyhetsutsändning som tillkännager deras närvaro. Endast en liten procent av er är medvetna om sanningen kring detta ämne och det är dags att lägga grunden för upplysning i detta ämne. Det finns en rädsla bland vissa människor som är dåligt informerade om ET:s, och det är därför som hela frågan om att göra ett tillkännagivande nu hanteras mycket noggrant. Ni har gjort observationer och haft kontakter med dem i över 70 år då de första större kontakterna ägde rum. Trots att ämnet i stor utsträckning ignorerats av er press har människor fått kännedom om det. Ni är inte längre isolerade och det är nu dags att träffa några av era närmaste vänner, som de från Plejaderna vilka har väglett era framsteg.

En storslagen tid väntar er när resterna från den senaste tidsåldern har skakats av. Många av er är redan medvetna om att stora förändringar är på gång, men få förstår helheten. Allt du kan önska dig kommer att bli ditt när du projicerar dina önskemål in i framtiden, någon gång kommer de att manifesteras. Så håll ditt fokus på allt som är gott och positivt, och bli inte distraherad av det som händer omkring dig. Förändringar pågår hela tiden runtom och kommer så att fortsätta ännu en tid tills ni fullt ut har kommit in i den Nya Tidsåldern. Det är ingen lätt process eftersom människor tenderar att hålla fast vid det de är vana vid sedan många år. Framstegen marscherar dock på, oavsett Kabalen och deras medlöpare som måste ge efter för det överväldigande behovet att låta mänskligheten njuta av tekniska landvinningar, framsteg som kommer att göra livet så mycket enklare och mer njutbart. Naturligtvis har vissa framsteg redan gjorts, framsteg som inte längre kunnat hållas tillbaka. Men många fler väntar fortfarande på sin introduktion, förändringar som väsentligt kommer att lyfta er livskvalité.

Det är uppenbart att Moder Jorden också befinner sig i massiva stora förändringar som inte längre kan hållas tillbaka, och resultaten kan bli litet obehagliga för er. Jorden har kommit in i ett nytt område i rymden som innebär att hon måste göra vissa justeringar. Hon kommer att göra det på ett sätt som orsakar ett minimum av skador och besvär för er. På lång sikt kommer förändringarna att vara bra för er och välkomna. Era forskare kan förutsäga när de större förändringarna kommer så att ni blir förvarnade och kan vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Naturligtvis kommer framstegen och förändringarna att noga övervakas och riktade varningar kommer att ges om du bor i ett område som ligger inom riskzonen. Var säker på att händelserna på jorden alltid noggrant övervakas.

Det kan tyckas otroligt att ni anses vara mycket framgångsrika bara för att ni har passerat Markören (ö.a: december 2012). Ni inser inte vilken stor prestation det är att mot alla odds ha gjort det. Men det betyder inte att ni gjorde det utan stöd och hjälp. Inte desto mindre är ni alla mycket beundrade för att ni har åtagit er utmaningen att uppleva livet utan minnet av er verkliga bakgrund och öde. Nu är tiden lämplig för att gradvis släppa sanningen, men inte på ett sätt som överväldigar er. Men man måste konstatera att tiden inte längre talar för er och framstegen måste göras snabbt så att ni ligger i fas med dem. En dag kommer ni att se tillbaka och förstå varför saker inträffade på det sätt de gjorde och ni kommer inte att bli besvikna.

I en avlägsen framtid, dock inte alltför avlägsen, kommer ni att inse hur svårt det var att introducera nya framsteg. Dessa svårigheter beror till stor del på dem som har investerat stort engagemang i sakernas nuvarande tillstånd och är ovilliga att acceptera förändringar som påverkar deras nuvarande situation. Det är förståeligt att de efter att ha investerat mycket tid och pengar i att utveckla sina ”monopol” inte tycker om idén om förändring. Som ett mindre exempel kan ni för närvarande se att införandet av elbilen anses vara ett hot mot de branscher som förlitar sig på den nuvarande motorhandeln för sina inkomster.

Alla kommer i slutändan att vinna på de förändringar som kommer att äga rum. Inte minst medicinindustrin kommer att dra stor nytta av förändringarna, liksom allmänheten som kommer att dra nyttan av deras tjänster. Redan nu förändras saker i snabb takt och det är bara "pengar" som försenar införandet av nya behandlingsmetoder. Det är inte första gången som vi nämner att kirurgkniven så småningom kommer att läggas på hyllan, och det borde ge er mycket att tänka på. Framstegen kommer oavsett de förhållanden som råder för närvarande. Så känn glädje och tillförsikt inför framtidsutsikterna och vet att allt kommer att bli bra oavsett hur lång tid det tar.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge