Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 oktober 2019


Mike Quinsey - 4 oktober 2019

Mike Quinsey

Händelser utvecklas nu i snabb takt och förändringar som är för mänsklighetens bästa kommer snart att ske. Det gamla gardet kommer inte att ge upp sin återstående makt utan kamp, ​​men det finns nu nya energier som blir allt starkare och som säkerställer att utvecklingen fortsätter som avsett. Det finns många själar som väntar på att få introducera nya levnadssätt, sätt som kommer att avhjälpa behovet av arbetskrävande och fysiskt tungt arbete. Ni har hållits tillbaka alltför länge och nu är det dags att släppa gynnsamma uppfinningar som ger er mer tid att ägna er åt era egna intressen. Förändringar går inte lätt, men de går inte att stoppa och inget kommer att tillåtas stoppa dem.

Inse att oron över hela världen är ett säkert tecken på att människor är rastlösa och antingen vet eller känner att de har rätt till ett bättre liv och söker de förändringar som leder till det. Vi på vår sida av slöjan känner till potentialen i det som väntar er och som kommer att ge er ett stort lyft. Det smärtar våra hjärtan att se så mycket lidande på jorden, men det behöver inte fortsätta och vi gör allt vi kan för att hjälpa er. Vi säger åter igen att det gamla paradigmet avslutades med inträdet i den Nya Tidsålder, så ni måste fokusera på allt som är bra och önskvärt för att få den i full manifestation.

Förstå att ni har mycket mer makt och förmåga att nå era mål än ni inser. Ni får naturligtvis hjälp av oss och andra avancerade civilisationer som har ert bästa i hjärtat. Så ge inte upp och visualisera allt som är bra så hjälper du att förverkliga det. Var säker på att när tiden är inne för era framsteg står vi där tillsammans med er och hjälper och uppmuntrar. Vi har varit med om alla dessa förändringar tidigare och vet vilken hjälp ni behöver för att fortsätta att fokusera på ert mål.

Mänskligheten är inte unik och många äldre civilisationer har framgångsrikt gått igenom det ni står inför nu och är medvetna om problemen. Du kanske inte ser dem i din närhet men du kommer att känna deras energi och känna deras närvaro. De kommer i kärlek för att hjälpa sina bröder och systrar igenom de lägre vibrationerna så att ni kan inta era platser i de högre vibrationerna. De kommer att skapa fred och frid och i dina meditativa stunder kan de påverka dig, så att du vet vad du ska göra härnäst, men med bästa viljan i världen kan de inte hjälpa dig förrän du är redo eller har bett om det.

Ni är en mycket ung civilisation som bara nyligen har vaknat till er sanna potential, och ni kommer att bli medveten om att ni är mycket mer än era kroppar eftersom ni är andliga varelser. Er historia går långt tillbaka och du har upplevt många många olika liv och står nu som en gammal erfaren själ. Ändå är du för närvarande inte medveten om dem eftersom dessa minnen hålls tillbaka så att du i ditt nuvarande liv kan uppleva fullt ut utan några distraktioner. Längre fram kommer ni att få ta del av er sanna "historia" och utan tvekan kommer ni att bli häpna och förvånad.

Evigt liv skapas av den Högsta Skaparen och åtföljs av den mest exotiska formen av kärlek, en kärlek ni för närvarande inte kan föreställa er. Kärlek är alla energiers energi och en dag när dina resor har avslutats kommer du som alla andra själar att återvända till Den Stora Centralsolen. Du är bara en själ bland otaliga andra som alla delar lusten att återvända till Källan. Den är vad du söker oavsett om du är medveten om det eller inte. Så alla andra livsformer, oavsett i vilken form, är i sin kärna precis som du. Vi är alla ett.

Kan du föreställa dig den enorma mängd erfarenhet du har och ändå skapar du fortfarande nya möjligheter att lära dig mer. Som vi tidigare nämnt är inte evolutionen, som de flesta föreställer sig den, en kontinuerlig rak väg utan rör sig i cirkelrörelse. Det tar dig en enorm tid att slutföra en upplevelsecirkel, och händelser pekar alltid framåt. Så när du åter når startpunkten har allt gått vidare. Det betyder att som upplevelse verkar den kontinuerligt utan några pauser eller några tecken på fullbordan. Tänk på att du lockar till dig händelser genom tankens kraft, och när du utvecklas vidare kommer du att nå en punkt där du omedelbart kommer att manifestera det du önskar.

Livet på jorden är en blek återspegling av det som väntar er. När ni senare tittar tillbaka kommer ni att undra hur ni någonsin kunnat klara av dessa tider, dessa tuffa tester. De av er som lyckats kommer att fortsätta utvecklas i mycket snabbare takt och de tider ni nu befinner er i kommer att verka som ett avlägset minne. Det gamla har liten plats i er nuvarande erfarenhetsperiod och vi uppmuntrar er, när ni nu lägger ut er framtida kurs, att på ett positivt sätt helt fokusera på framtiden. Vi talar huvudsakligen om er andliga utveckling, för när ni stiger upp lämnar ni gradvis de materiella aspekterna och skapar med ren tankekraft.

Du kommer tveklöst att undra hur familjer påverkas av de förändringar som vi nämner, och svaret är att individer kan gå sina egna vägar men länken kvarstår så att kontakt alltid är möjlig. Förstå att själar går samman i familjeenheter efter eget val och för den upplevelse det kan ge. Vissa själar fortsätta att gå samman i samma familjegrupp och intar då olika roller inom den. Det handlar om exakt det du behöver för att göra framsteg i din utveckling. Själen är en fri ande och kan välja sin egen utvecklingsväg, men följer vanligtvis de råd de får från dem som är mer andligt erfarna.

Livet i det Materiella Universumet är avsett att lära er läxor som är nödvändiga för er ständiga utveckling. Ni som lyckats passera markören (ö.a: 2012) är nu på väg till högre områden som ni kommer att finna helt annorlunda än de ni upplever nu. Det kommer att bli mycket mer njutbart och fullt av välkomna överraskningar. Din inledande glädje kommer troligen att vara att du befinner dig i en finare version av din eteriska kropp som inte behöver drabbas av de sjukdomar och problem som du tidigare upplevde i det fysiska.

Ni har i vissa avseenden varit som omhuldade bebisar och har behövt mycket vägledning för att komma igenom era fysiska upplevelser. Ändå är ni redo att ta vägen till de högre världarna. Nyckelfaktorn är att ni successivt kommer att få allt större tankekraft, så sådana tankar måste åtföljas av gott förnuft och kärleksfulla avsikter. Börja nu så blir det lättare att anpassa dig till ett nytt sätt att tänka. Att ständigt tala sanning är en annan faktor, eftersom andra själar så småningom automatiskt kommer att veta när du döljer något och säger något som är mindre än hela sanningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomnad. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och du kan även vara i kontakt med ditt om du så önskar.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge