Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 18, 2010

SaLuSa, August 18, 2010

Ni har större krafter än ni kan tänka er, och när ni nu närmar er slutet på denna cykel så blir det mer uppenbart. Fram till nu så har det i stort sett uttryckts via ert kollektiva medvetande, och det har skapat förhållandena och upplevelserna som ni nu har. Det finns vissa undantag då en själ har kunnat lyfta sina vibrationer, och det vanligaste exemplet är någon med en positiv helande förmåga. Ni kan alla göra det till en viss grad och det är helande med kärleksvibrationer. En moders kärlek för sitt barn är ett typiskt exempel. Det är inte allt för länge sedan som att påståendet att ha helande krafter skulle med största sannolikhet ha blivit förlöjligat. Det kräver en stark tro på er förmåga för att kunna göra sådana ting, och ni är nu inom en period då det blir lättare att göra så. Folk är också mer accepterande av naturliga helande metoder, och en del föredrar dem över ett liv med mediciner med sidoeffekter.

När som ni gör framsteg under de närmaste åren så kommer vibrationerna att öka allt snabbare. Ni kommer att finna att när ni lyfter upp era egna, så drabbas ni mindre utav sjukdomar och andra hälsoproblem. Er kropp blir mer kristallin, och den kan övervinna alla attacker på dess försvarssystem. Ni kommer inte längre att utstå någon form av sjukdom, och så småningom kommer åldringsprocessen att upphöra och bli reverserad. Det finns en punkt som kommer i framtiden när ni kommer att vara i den mest perfekta kroppsformen. Låt oss säga att det är därför som ni aldrig har sett en ”gammal” Rymdvarelse, och när vi pratar om händelser från länge sedan så är det därför att vi ofta har direkt erfarenhet med dem. Vi lever i många hundra år och vi åldras inte såsom ni gör.

När som ni fortsätter att upphöjas så kommer ni att nå än högre dimensioner och till slut bli en Varelse av rent Ljus. Det betyder att ni inte har ett behov av en fysisk kropp, och med era gudomligt förefallande krafter så kan ni skapa vilken form som ni kan ha behov av. Det finns tider då sådana Varelser sänker ned sig i de lägre dimensionerna för att tjäna själarna på den nivån, som till exempel den som ni nu är i. De högre dimensionerna är skapelser av ren kärlek, och de kan inte påverkas av energier av mer ringa sort. De är nivåer som ni skulle finna vara alltför överväldigande för er att vara i, och på grund av Lagen om Attraherande så kan ni i själva verket inte nå dem. En del själar tas dock dit med skydd och hjälp från en Högre Varelse, och det är vanligtvis som en del av deras spirituella utbildning.

För många av er så låter det som just har beskrivits mycket bekant, och en del kommer att ha haft sådana erfarenheter under ett nuvarande liv. Väldigt få av er kan föra fram sådana minnen till ert vakna tillstånd. Så gott som alla själar lämnar sina kroppar under en viss tid under sömnperioden. Ni kommer med största sannolikhet att träffa era kära i de Astrala planen, inkluderande de som har gått bort. Ibland finns det bitar av minnen från sådana möten, men de förefaller helt enkelt som drömmar. Det är en ganska normal erfarenhet, men de som inte tror på livet efter döden eller de andra världarna förblir hängande över deras kroppar. När ni inser hur mycket mer som ni gör än vad ni är medvetna om så kanske ni inser hur begränsade ni är i er förståelse av livet i den tredje dimensionen.

Om ni tar er an livet på bästa möjliga sätt så kan ni ta er igenom det utan att påverkas av de stora utmaningarna ni upplever. Inget av vad som händer er kan bestå, och vid en viss punkt som kommer närmare för varje dag så kommer vi att tillåtas att bli del av era liv. En stor rening kommer snabbt att påbörjas, medan steg tas för att reversera en del av föroreningarna som påverkar mycket stora delar av er Jord. Samtidigt kommer förhandlingar se till att orättvisa lagar och handlingar inte längre är möjliga. Det kommer att resultera i att er suveränitet kommer att återupprättas och att frihet säkerställs för framtiden. Ni kommer snabbt att lägga alla era nuvarande bekymmer bakom er, och det kommer att infinna sig en helt ny typ av välmående som inte har upplevts på en mycket lång tid. Våra planer kommer att delas med er, och många av er kommer naturligtvis att arbeta med oss.

Vi vill att ni känner er som en del av allt som händer, och många länder som tidigare har varit ärkefiender kommer nu samman. Er historia visar att de mörka Tjänarna medvetet skapade spänningar mellan dem, och har uppehållit idén om kontinuerliga krig. Detta var för att uttömma era resurser och att hålla er i ett tillstånd av rädsla, under tiden har de målat upp möjligheten för ett världskrig. I själva verket så om det inte hade varit för vårt handlande så hade de förutsedda Tredje Världskriget börjat för några år sedan. Den Galaktiska Federationen har varit aktiv på detta sätt under en längre tid, för att se till att ni säkert uppnår punkten för Upplyftningen. Ni glömmer ibland att vi står bakom er hela tiden, och att vi kontinuerligt observerar vad som händer på Jorden.

Var förvissade om att vi drar åt nätet runt de mörka Tjänarna, och ju längre som det pågår desto mindre möjlighet har de för att undvika det oundvikliga. De vet att de nu förlorar kampen, men hänger sig fast vid förhoppningen att de kan hålla ut. Deras dagar kommer dock till ett slut och deras planer har fallit isär, och de kan inte undvika dagarna för utvärdering. Gud ger er full frihet, men det betyder inte att ni kan handla precis hur som helst. Ni är alla på Jorden för att lära er era lektioner och utan lagar skulle det helt enkelt bli anarki. Alla erfarenheter är där för att föra er längs vägen mot förståelse, till insikten att allt är baserat på energin av kärlek. När ni finner den sanna Guden kommer ni att inse att allt liv oåterkalleligt förbundet, och det är oändligt.

Det är ok för er att fokusera er på ert eget framåtskridande, då sluttiderna nu rusar mot er. Er medvetande nivå har vid det här laget ökat, och ett resultat av detta är att ni kan se bättre var er framtid ligger. Ni har all kunskap inom er och ni kan lita på era egna beslut. Ibland kommer era guider att hjälpa er, genom att försöka att påverka ert handlande och det är helt tillåtet. De känner till er plan för livet bättre än ni gör, och kommer alltid handla i ert bästa intresse. Se till att ni vet att de är där med er och prata med dem, och så kommer de att höra er.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag njuter av att dela mina tankar och förståelse med er. Jag uppskattar också tillfället att berätta om vår del i er framtid. Vi har förberett er för denna tid sedan mycket länge, och ni är nu väl informerade. Vi uppskattar och tackar er för era välkomnande meddelanden.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge