Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 18, 2011

SaLuSa, July 18, 2011

Med så mycket som väntar på att komma in i era liv för att förbättra dem så kan ni se alla försöka till avbrott som helt meningslösa. Allt sitter uppsatt och redo och vi väntar på signalen som tillåter oss att rusa fram. Er tro på oss och våra allierade är inte felplacerad, och vi kommer att, som man säger, leverera. Vi har varit redo under en ganska lång tid, och kontinuerligt gjort justeringar på grund av förändringar som händer på Jorden. Även under detta år har ni sett en del anmärkningsvärda händelser om avslöjanden av de mörka Tjänarnas aktiviteter. Det kommer att fortsätta och denna gång så kommer de som arresteras att ställas inför rättvisan. Till skillnad från många andra gånger så kommer inte folk att kunna köpa sig en väg ut ur det, och det kommer att tjäna som en varning för andra som är rädda för sin egen frihet. Vi är helt medvetna om vilka huvudaktörerna är på den mörka sidan är, och deras aktiviteter observeras noggrant av oss. Det finns absolut ingenting som har utspelat sig på Jorden som inte kan spelas upp igen, om det skulle behövas. Det är på det sättet som de som lämnar Jorden efter att de har lämnat sin fysiska kropp vid döden kan få en övergång av sitt liv. Att titta in från utsidan är ofta en nyktrande tanke, då människor förefaller att ha föga uppskattning om hur de förefaller för andra.

Upplyftningen kommer i själva verket att täckas av Lagen om Nåd då det gäller karmiska situationer, och vad ni nu behövde uppleva för att klara upp det bör ha inträffat. Era nuvarande liv är sannolika att ge er omedelbart karma, istället för som tidigare då ni sköt det på framtiden. Fullbordan av ert sista liv i duallitet bör innebära att ni går framåt mot Upplyftningen utan ett bagage av ouppklarat karma. Det betyder inte att det i de högre rikena inte finns någon karma, men det är sällsynt och skulle mer vara fråga om bedömande än handlingar som har skett. Kom ihåg att vid den tiden kommer ni att ha fullt medvetande, och vara en Varelse utav Ljuset. Kriminella aktiviteter skulle vara helt felplacerade då det inte finns någon mening med det eftersom ni inte har behov av någonting, och pengar finns inte. I vilket fall som helst de själar som i annat fall skulle delta i negative aktiviteter skulle inte ha tillräckligt höga vibrationer för att nå en sådan hög nivå.

Det är bara på Jorden som ni kan finna en sådan blandning av själar och alla på olika nivåer av medvetande. Det är därför som det är en sådan stor utmaning att leva bland dem, och varför det alltid finns en fara att ni dras ned. Det är egot som ofta kan komma i vägen, och vilja bli förmögen eller att vara en stjärna är ofta orsaken. Många av er drömmer om förmögenheter, men det medför mycket mer ansvar än ni kan tänka er. Sådana drömmar är inte längre nödvändiga i de högre dimensionerna, då alla er behov lätt kan tillgodoses eller så kan ni använda er skapande kraft. Era liv kunde ha varit mycket mer tillfredsställande och belönande om det inte hade varit för Illuminati och deras undersåtar. Fattigdom, död och förstörelse har alltid varit deras sällskap, och ni har allvarligt hållits ned. Det kommer dock snart att förändras, och deras inflytande avtar redan mycket snabbt.

Om allt går väl så är ni bara några månader från ett stort framsteg, som verkligen skulle få fart på det hela. Vi tänker inte på 11.11.11, men det är absolut en stor händelse som kommer att påverka alla själar på Jorden. Det kanske blir den första gången som många av er faktiskt kommer att uppleva en upplyftning. Det är en till anledning till att ert öde är säkrat, och illustrerar bara hur mycket hjälp ni ges. Det kan ses som den verkliga början på Upplyftningen, och som den utlösande händelsen för många andra händelser som är planerade för att föra er framåt. Vi förväntar oss att vara mer aktiva när denna tid anländer, och det blir förspelet till en spännande tid när era önskemål börjar bli infriade. Denna svåruppnåeliga världsfred bör då vara mycket närmare, och även nu så har få en aptit för att fortsätta de krig som nu rasar. Bakom detta finns naturligtvis de ökande medvetandenivåerna av folket som högt och klart har sagt att nu får det vara nog.

Vi vet att Ljusarbetarna driver på med sina ansträngningar för att förbereda folk för vad som snart kommer, och vi kan säga att mer av dem vaknar upp till möjligheten av förändringar till det bättre. Istället för att se förändringarna som om de för in katastrofer, så kan de läsa mellan raderna och acceptera att ut ur det kommer det något gott. Renandet måste fortgå och vår närvaro på Jorden kommer att påskynda aktiviteterna till er stora glädje. Under en alltför lång tid har folk levt bland ruinerna, som har orsakats av de mörka Tjänarnas agenda. Istället kommer ruinerna och allt som inte har någon framtida mening också att försvinna. Början är ett sätt för att uppnå ett slutresultat som kommer att överträffa era förväntningar, och ni kommer att bli glada åt resultatet.

Mina Kära, vi täcker in mycket om den kommande tiden, och upprepar ofta våra meddelanden, men det är nödvändigt för att se till att de koms ihåg. Folk kan lätt förlora förtröstan när saker och ting i deras liv går fel, eller då de inte tillfredsställer deras behov. Vi vet precis vad som kommer att lyfta upp er, och det väntar och är redo för er och skall bli ert så snart som det är en lämplig tid. Håll er själva sysselsatta och se de mörka Tjänarna som själar som börjar dra sig tillbaka, då det vet att deras tid har kommit till ett slut. Jo, de kommer fortfarande att ha oljud för sig och göra ett sista försök, men det blir förgäves. De kan inte tävla med de massor av Ljusvarelser som omger dem. Det är deras tur att känna av hur det är att vara rädda, och inte se någon framtid för sig själva. Deras livsplan spelar ut sluttiderna för dem och de lever fortfarande illusionen, men det är helt annorlunda för dem som går på vägen av Ljus mot Upplyftningen.

Ni är Varelser av obegränsad Kärlek och Ljus, och vi ber bara att ni använder det utan att hålla tillbaka och ger i lika mått till alla själar oberoende. Kom ihåg att på en högre nivå så vet ni att ni är alla En, och vid ett visst stadium så kommer ni alla samman igen. Vi anstränger oss ibland för att förklara att ni är förbundna, och vad som händer med en, händer med alla Varelser. Gör som ni skulle göra för alla själar som behöver föras tillbaka och in i Ljuset – ge Ovillkorlig Kärlek.

Jag är SaLuSa från Sirius, och försäkrar er att slutet är i sikte, och händelserna påbörjas inom kort.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge