Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 17, 2011

SaLuSa, June 17, 2011

Det finns ett enormt stort antal människor som är involverade med att föra förändringarna till ett manifestationsstadium. En del är även omedvetna om att de själva bidrar till vad som äger rum. De har dock attraherats till energierna av förändringar, genom en undermedveten önskan att vara bland de som aktivt gör att det händer. Så, om ni inte har tänkt er att ni gör sådant arbete, så tänk positivt då ni när allt kommer omkring kan vara en som gör så. Om ni känner er uppmanade att träda fram för att sprida Ljuset, var helt enkelt för andra en som bryr sig om och är kärleksfull till era medresenärer. Förr eller senare så kommer det möjligheter för er att tjäna dem. Det kostar er inte nödvändigtvis något mer än en del av er tid, som till exempel då ni gör välgörenhetsarbete.

En del själar engagerar sitt hela liv i tjänst till andra, och i sådana fall så är det redan arrangerat så innan de inkarnerar. De är högst speciella själar, som har utvecklats mycket längre än vad man normalt kan förvänta sig att finna i den genomsnittliga personen på Jorden för närvarande. De kommer i sin tur att behöva assistenter och ofta så är det i samband med grovarbete, vilket trots allt är kritiskt viktigt för att få arbetet gjort. Så sätt inte nödvändigtvis ert sikte alltför högt, och vet att era bidrag är lika mycket uppskattade som någon annan persons. Det är intentionen att göra gått, som är det utmärkande tecknet på en person som söker ett utlopp för deras önskan om att hjälpa andra. Var försäkrade om att när ni väl sänder ut tanken att ni vill tjäna, så blir det uppmärksammat och ni kommer att finna hur ni stöter på tillfällen för att göra så. Det andliga använder alla tillgängliga frivilliga vid denna tid för att skapa det slutliga avstampet, vilket kommer att etablera Ljuset på Jorden på ett sådant sätt att det blir en väg mot Upplyftningen.

Med tiden så kommer jordliga frågor inte att förefalla så viktiga, då ert fokus blir mer centrerat på de aktiviteter som leder mot Upplyftningen. Det är i kunskap om att allt går framåt väl och att en Ny Era kommer till manifestation. Er framtid är inte längre beroende på de gamla sätten, vilka har blivit otillräckliga för den nya vägen som ni nu går på. Gå på den och se skillnaden i era liv, och hur förtvivlan vänds till hopp och lycka. Släpp allt det som helt klart är en rest från den gamla världen och dess vägar som höll er från det sanna Ljuset. En som nu söker kommer att finna ett stort antal informationskällor, för att guida dem till de själar som kan ge dem vad de söker. Ett öppet sinne och en flexibel inställning till nya idéer kommer att tillåta dem att finna en plats med er existerande kunskap. Det som inte längre tjänar er kommer naturligt nog att falla åt sidan, då dess energi inte längre vidmakthålls.

Mycket av vad ni gör görs helt instinktivt, då ert sinne alltid beaktar de senaste fakta som ni har absorberat. Också, när ni är på Ljusets väg så letar ert Högre Självt alltid efter tillfällen för att hjälpa till. Det är nyttigt att ta dessa tysta ögonblick som tillfällen då ni talar med det, och ni kommer helt säkerligen finna att ni får ett svar. Kanske inte omedelbart, men saker och ting kommer plötsligt att komma in i ert medvetande som kommer att guida er. Ibland kommer det vid ert drömtillstånd, så notera om ni kan vad som kommer igenom så vida ni inte glömmer bort det. Om det är symboliskt så bör ni kunna lista ut det hela och finna meddelandet i det.

Vi får gradvis våra politiska ledare att förstå karaktären av de förändringar som måste utföras. Många är glada att vara en del av en rörelse att föra in fred till en värld i uppror. Dit de är förbundna förändras snabbt och för första gången kan de tala om fred, med kunskap om att det kommer och att krigsmaskinen kommer att skrotas för alltid. Liksom ni väntar de på de ledarna som skall dyka upp som kommer att förena sig med oss, och börja introducera den Gudomliga Planen för ert slutliga frigörande från de mörka energierna. Det kommer helt klart att vara tilltalande även för de som vet lite eller inget om det. Det kommer att övertyga massor av själar att lita på oss och ni kommer att lägga märket till en stor förskjutning i det kollektiva medvetandet. Folk kommer att finna dessa positiva utmärkelser som har varit slumrande under en så lång tid, och det kommer att bli glädjande att se Ljuset som växer än snabbare än tidigare. Vi från den Galaktiska Federationen är inte en religion, men enbart Guds representanter för Upplyftningsprocessen. Sanningen tillhör var och en av er, och behöver inte kläs upp i religiös dogm. Förändringar i folks sätt att tänka kommer dock i sinom tid, då vi inte blandar oss i deras nuvarande trosuppfattningar. Vi sätter sanningen framför dem, vilket vi kommer att göra för er hela civilisation. Det är sedan er sak att göra ert val om er ”sanning” behöver modifieras.

Gud är er Fader/Moder och fostrar och guidar hans/hennes barn så att de kan växa upp. I spirituella ord så betyder det att bli En igen med ert Högre Självt. Då kan ni åkalla er Kristenhet och inträda i den rena dimensionen av Ljus. Var och en av er kommer att uppnå sådana nivåer i sinom tid, och för de som är redo så blir det ett speciellt tillfälle då de tar tillbaka sin suveränitet. Ni är i stort sett så mycket mer än vad ni för närvarande tror, och Upplyftningen är det första steget mot en stor framtid som ligger framför er. Er makt kommer att bli enorm och vid det laget kommer ni har nått de nivåer av ansvar som kommer med det. Ni kan helt klart inte släppas lösa tills att ni har bevisat er kapacitet som en medskapare med Gud.

Vi talar om så mycket att ibland måste de uppsluka er, men oroa er inte då ni kommer att växa in i sanningen. För närvarande kan det vara överväldigande, då ni är i process av stora förändringar som är er initiering till de Ljusa domänerna. Vi är redan där, och ni kommer att förena er med oss om ni är från vår familj. I vilket fall som helst så kommer ni att höjas upp, och er första upplevelse kommer att bli i samband med den nya Jorden. Den kommer att vara ganska så annorlunda från vad ni nu känner till. Om det inte är av Ljuset så måste det försvinna, och bara det som är i harmoni och balans kan finnas kvar. Detta gäller också er men var säkra på att alla själar som höjs upp kommer att vara av Ljuset, annars så kan de inte lyftas upp. Ni har nu en sådan kort tid för att få ert sinne att tänka på rätt sätt, men om ni söker Kärlek och Ljus så är det ett tecken på att ni är redo.

Jag är SaLuSa från Sirius, och blir så glad att hjälpa er alla att uppnå fredlig samexistens. Det är så som vi lever, sida vid sida, och fungerar som En i allt vi gör. Försök Mina Kära, det blir svårt men med tiden blir det ert mål.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge