Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 april 2018


Mike Quinsey - 20 april 2018

Mike Quinsey

De nuvarande grälen mellan Väst och Ryssland över de syriska styrkorna och deras påstådda användning av kemiska stridsmedel kommer troligen inte att eskalera eftersom ingen sida är sugen på ytterligare ett krig. Diplomati borde kunna hitta ett sätt att kyla ner situationen, eftersom ytterligare eskalering inte är till gagn för någon, och vi ser en ökning av den globala kraft som inriktar sig på världsfred. Sannerligen har folket haft tillräckligt med krig och har sedan länge uppmanat sina ledare att prestera fredsavtal som leder till permanent fred. Som sagt, det finns en kraftfull energi som snabbt har växt och som vänder folk mot fredlig samexistens. Från vår sida av slöjan skickar vi Kärlek och Ljus till Jorden och dess folk. Er framtid är ljus och möjligheten är stor att ni ska uppnå varaktig fred.

Över hela världen föreligger förvirrande situationer som håller tillbaka framstegen mot fredlig samexistens, men med tiden kommer den att uppnås. Det är er önskan och er längtan efter fred som börjar ge som resultat att makten lämnas över till dem som är av Ljuset. Helt klart är de mörka försvagade och undantryckta, men många av deras anhängare måste tas ur cirkulation för att tillåta världsfreden få fäste. Många, många Ljusarbetare hjälper till att upprätthålla Ljuset på Jorden och den allmänna påverkan är att Ljuset är i stigande och kommer att vara så hela vägen till Ascension. Ingenting kan stoppa Ljusets ultimata framgång, eftersom ni förtjänade rätten att gå hela vägen när ni passerade markören 2012.

De närmaste åren kommer att se en del anmärkningsvärda förändringar. De kan inte hållas tillbaka så mycket längre och är väl förberedda att introduceras när tidpunkten är den rätta. Saker och ting är sällan som de ser ut på ytan, och ofta blir ni vilseledda på grund av behovet av strikt sekretess kring ”de vita hatarnas” arbete. Men med tiden måste sanningen komma fram och där hittar ni svaren på många av era frågor. Försök att inte oroa er över hur saker ser ut ur ert perspektiv, eftersom det verkligen inte återspeglar de sanna förhållandena. Men de energier som skapas av mänskligheten är kraftfulla och har en effekt på framtiden. Eftersom energierna fluktuerar från minut till minut är det faktiskt svårt att förutse resultatet.

Framtiden är dock fortsatt ljus och löftesrik för ni har visat er beslutsamhet att endast använda positiva medel för att uppnå era mål. I detta hittar ni mycket stöd och kan vara säkra på framgång. Det börjar sprida sig en allmän känsla av positiv förändring, men hittills är den inte så märkbar att man kan notera alla fördelar. Ni kommer att upptäcka att det går väldigt snabbt och kompenserar för förlorad tid, och ni kommer snabbt att kunna lägga erfarenheterna bakom er. De svårigheter som många människor upplever kommer att åtgärdas och levnadsstandarden kommer att öka så att de problem som för närvarande upplevs kommer att övervinnas.

Mycket lite som ni nu upplever passar ihop med er framtid. Ni har hållits tillbaka så länge att ni annars skulle ha kunnat avancera cirka 50 år, men nu kommer ni inte att bromsas mycket längre eftersom det är omöjligt för nya innovationer att hållas tillbaka i det oändliga. Ni har nått vägs ände vad gäller de gamla tillvägagångssätten, eftersom de inte längre tjänar era behov. Världen är omtumlande och det är dags att ni får göra de framsteg som driver er in i en tidsålder som avlastar er från många av de bördor som nu ligger på era axlar. Er tid kan då spenderas på mera produktivt och tillfredsställande arbete, som verkligen är värdefullt och fördelaktigt för er. Det mesta av det ni gör är arbetsintensivt och det här är det område som kommer att förändras. Mycket arbetsbesparande utrustning ligger redo att distribueras, och det finns många idéer som medvetet har gömts undan, vilka skulle göra livet så mycket lättare.

Ni känner redan till att ni släppt ut föroreningar som nått hotande nivåer, så mycket så att de förgiftar andra livsformer och skadar deras livsmiljö. Lösningen på problemen är kända och ni kan inte längre blunda för situationer som kräver omedelbar uppmärksamhet. Ni har de tekniker som krävs för att hantera dessa frågor och de högre krafterna kommer att hjälpa er när ni börjar den brådskande reningen av planeten Jorden. Viljan finns där och folket är angeläget om att få hjälpa till, men initiativet måste komma från dem vid makten. Jordens framtid kan inte hållas tillbaka eller mätas i pengar. Ni vet vad som behövs, så gå samman och ta snabbt hand om problemen.

Alla kommer att kunna dra nytta av en rening av Jorden som avlägsnar alla former av förorening på land, till havs och i luften. Naturen kommer att vitaliseras och naturliga hälsosamma livsmedel kommer ymnigt att produceras i en jord som är fri från kemikalier. Det kan genomföras och är det ni måste rikta in er på. Ni måste ställa in era sedvänjor på och starta program som innehåller mer naturliga livsmedel utan tillsatser. Visst har ni redan butiker som är specialiserade på detta, men det måste gradvis bli det normala i stället för det udda.

Ju mer tiden går kommer blir det mer och mer betoning på hälsosam mat, och detta kommer att leda till friskare människor. Skräpmat innehåller många tillsatser som lagras i kroppen, så gå in för det friska alternativet och njut av god hälsa på permanent basis.

Framstegen kan tyckas långsamma, men mycket händer som för er fullt ut in i Den Nya Tidsåldern. Håll fokus på era mål och ge aldrig upp – ni håller på att vinna!

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Kära vänner,

Tiden går snabbt och än en gång förbereder jag mig för min årliga resa till den engelska västkusten för att besöka mina två söner och deras familjer. Jag åker imorgon och efter en fyra timmars resa borde jag anlända till Yeovil, Somerset för att där besöka min vän Walter. Efter en kort vistelse hämtas jag av min yngste son Colin för att resa till Landscove, Devon, varefter jag besöker min äldsta son Alan och hans familj i Teignmouth, Devon. Jag kommer vederkvickt att åter vara hemma i tid för att skicka ut nästa meddelande fredagen den 11 maj.

Förväntningarna växer inför att något stort står på gränsen till att hända, men vi har vant oss vid att saker tar mycket längre tid än vad som först indikeras. Vi får se, mycket verkar cirkulera runt återinförandet av en GuldStandard.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge