Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 april 2018


Mike Quinsey - 13 april 2018

Mike Quinsey

I och med det uppvaknande som nu så sakta äger rum vaknar människor i allmänhet på det sätt som media lurat dem till att göra. De blir också alltmer medvetna om den omfattande censur som använts för att hålla dem permanent i mörker när det gäller hemmiljön och världen i övrigt. Gradvis läcker sanningen ut och med tiden blir den alltmer tydlig och omöjlig att dölja för folket. Framför oss ligger en annan tid när ni bara kommer att kunna berättas sanningen. Allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas kommer det att finnas allt fler människor som, tillsammans med de yngre generationerna, blir en röst som kommer att höras och inte går att avfärda.

Att städa upp i politiken blir inte lätt. Det kan bli nödvändigt att fullständigt rensa ut dem som vägrar att släppa taget om de gamla tillvägagångssätten. Politiken tenderar att bli alltmer korrumperad och stöder knappast folkets rättigheter. Situationen är långt ifrån hjälpt av Illuminaternas agerande, vilka under många år illegalt tillskansat sig pengar för att betala sina militära aktiviteter. Nyligen har många källor som stött dem sinat och de har svårt att fortsätta finansiera sina extremt kostsamma aktiviteter. I kombination med de pågående arresteringarna av deras medlemmar har de försvagats och kämpar nu för att fortsatt få alla sina behov fullt finansierade.

Men som man redan berättat för er är de som arbetar för Ljuset väl förberedda inför den oundvikliga tid då politiken kommer att rensas från alla som har använt sin ställning för egen vinning. I de nya vibrationerna finns det ingen plats för dem som bara tjänar sig själv, och de kommer att ersättas av dem som sätter folkets bästa först. Politiken måste förändras så att den verkligen är representativ för den Nya Tidsåldern som representerar "medkänsla". Saker och ting kommer att förändras till det bättre, och mycket hålls tillbaka tills dess att Illuminaterna och deras anhängare inte längre ses som ett hot inför framtiden.

Förlora aldrig hoppet när förändringarnas tid oundvikligen orsakar kaos, eftersom de gamla tillvägagångssätten upprätthålls av dem som inte släpper taget. Emellertid gör de detta förgävesves, eftersom den Nya Tidsåldern för med sig en annan livsstil som ger mer harmoni och mindre störningar. Människor gillar normalt inte förändringar utan föredrar att behålla det som de är vana vid, men ingen kommer att ångra att man måste se eller uppleva saker och ting i ett annat ljus. Er framtid har planerats under mycket lång tid, och alla resurser kommer att sättas in för att säkerställa att övergången blir smidig och effektiv. Det finns mycket att göra som oundvikligen kommer att ta mer tid än ni troligen föreställt er, men trots förseningarna ligger förberedelserna väl framme. Målet är att ha saker redo för er så att de snabbt kan tillämpas av er när den rätta tiden är inne. Från tid till annan kommer ni nästan säkert att höra vad som är planerat för er, och det kommer att vara goda nyheter.

sanna verkliga historia kommer gradvis att komma ut, och ni kommer att upptäcka att den är något annorlunda än vad ni lärt er. Människans utveckling är nu ifrågasatt på grund av att många olika människotyper har hittats. Det sätt på vilket de levde isolerade från varandra visar på en tydlig avsikt att de skulle utvecklas helt separerade från andra grupper. Ni blir ledda till att hitta er sanna historia, så att ni får en riktig uppfattning om den. Dess betydelse är för stor för att hållas gömd mycket längre. Tittar man på er värld som helhet inser ni snabbt att jordens utveckling bär många tecken på utomjordiskt inflytande och hjälp. De har varit närvarande under alla faser av mänsklighetens utveckling och guidat er och hållit er på rätt väg enligt planen för er utveckling.

Den sista cykeln var ett enormt test på er uthållighet och förmåga att hålla er fokuserade när enbart kaos rådde omkring er. Många själar kunde inte se någon annan framtid än ständig aggression och konfrontation, men de fortsatte och fick tillräcklig styrka att resa sig. Många satte sin tilltro på Gud och fann där styrkan att fortsätta när allt verkade förlorat. Gud finns alltid inom varje själ, och du har en gudscell som alltid kommer att finnas med dig. Du är odödlig och har evigt liv. I er bibel förklaras att människan skapades till Guds avbild, så förstå att var och en av er är en Gud i vardande. När allt kommer omkring har ni säkert hört de historier som berättar att själar skickas ut från Gudomen för att uppleva, och senare återvända med fördelen av att har lärt sig. Kan ni nu se varför ni kallas Gudar i vardande.

Just nu har du börjat gå vägen tillbaka till de högre dimensioner varifrån du en gång kom, och det blir en försmak av vad som komma skall. Inga ord kan beskriva den absoluta salighet du kommer att uppleva i renhetens Ljuset som är ditt sanna hem. Du kanske inte kommer ihåg det, men när du återvänder till Ljuset kommer det att vara med en välbekant känsla. Så ge aldrig upp och förtvivla inte, du har allt att vinna och se fram emot, Du kommer att bli glatt överraskad när du får ta del av det som framtiden håller i beredskap för er. Ascension är självklart ditt nuvarande mål och ett steg på vägen tillbaka till där du utgick ifrån. Dina svårigheter har uppstått genom att du blivit avskuren från sanningen om ditt varande, och nu är det nödvändigt att du hålla dig fokuserad på ditt mål. Nu är du fri från dessa restriktioner och du kan välja vilken väg du vill ta. Det finns de som varsamt håller din hand och bistår med råd om du behöver det.

Ni har hållits i mörkret länge så ni har mycket att ta igen, men det kommer att förbereda er inför nästa steg i er utveckling. Livet handlar om att uppleva och lära, och du är kontinuerlig under utveckling. Du är inte den första själen som beträder den här vägen och kommer definitivt inte att vara den sista. Du har din fria vilja och kan ta beslut om din livsplan, men du får hjälp att fatta dessa beslut så att du inte slösar bort din tid. Du kan ta på dig så mycket eller så lite du vill, men en klok själ beaktar de råd som deras guider ger dem, eftersom de alltid ser den större bilden och förmodligen känna dig bättre än du själv gör.

Håll ditt fokus på det mål du har satt upp för dig och vet att du alltid har hjälp om du behöver det. Du är alltid skyddad utom i karmiska situationer där du kan ha läxor att lära, men in i den Nya Tiden har du inte fört med dig gammal karma, så gå försiktigt fram och undvik att skapa mer. Du befinner dig i en situation där behovet av karmiska läxor omedelbart hanteras. Ju mer du lyfts upp i Ljuset desto mindre kommer du att stöta på negativitet. Så var lugn och fokuserad på ditt mål. Du har all chans att lyckas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge