Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 maj 2018


Mike Quinsey - 11 maj 2018

Mike Quinsey

Mycket händer på många nivåer och en del är så hemligt att det aldrig kommer att avslöjas. Dessa situationer uppstår när olika länder konkurrerar och försöker ta ledningen, särskilt när det gäller tekniska framsteg. Så kapplöpningen om att lägga vantarna på avancerad teknik som ligger begravd under isen på olika platser på Sydpolen förorsakar mycket hemlighetsmakeri kring de olika ländernas resultat. Men hela saken är så stor att det ligger bortom något enskilt land att hålla det hemligt mycket längre. Under det tidiga utgrävningsskedet upptäckte man kroppar av väldigt långa människor infrusna i isen precis så som de var när de överrumplades av en "snabbinfrysning". De var utomordentligt högväxta, längre än de längsta människor vi hitintills känner till, och av en ras skild från alla som nu existerar. Fynden har inte avslöjats för er och detaljerna hålls medvetet hemliga. Men med tiden kommer fakta att avslöjas eftersom hela ämnet är alldeles för stort för att hållas hemligt en längre tid.

Det svämmar över med rykten om ”end time”, tidens slut, som inträffar i anslutning till Ascension. Vissa förväntar sig en "domedag" som signalerar slutet på allt. Förändringar kommer men de följer en logisk händelsekedja som säkerställer framsteg för er alla. Det blir nödvändigt med vissa större förändringar som tillåter dem som har höjt sina vibrationer att stiga upp. De är redo och skulle inte längre ha någon nytta av att vara kvar i jordens nuvarande lägre vibrationer. Ascension är en automatisk process som står öppen för dem som är redo. De själar som inte är redo kommer också att uppleva förändringar och fortsätta sin utveckling på en nivå som är väl anpassad till deras behov. De kommer att uppleva ytterligare en cykel, och med tiden kommer de åter att ges möjlighet att stiga upp. Det är ett rättvist och bra system som garanterar att var och en hittar rätta erfarenheter som för varje persons utveckling framåt.

Ni är alla änglalika varelser som har tillåtit era vibrationer att sjunka så att ni kan uppleva dualitet. Det är alls intet första gången ni har gjort det, eftersom ni regelbundet skickas ut från Gudomen för att uppleva formen på många olika sätt och ta med er kunskapen och erfarenheten tillbaka till Gudomen. Cyklerna fortsätter och Gudomen fortsätter att expandera men är ändå "Allt som är", vilket på er nivå är svårt att förstå. Du är odödlig och ett frö av Gud som genomströmmas av den energi som är Guds Högsta Kärlek. Därför kan ni så mycket mer än vad ni kan föreställa er, och är för närvarande bara en blek återspegling av er sanna potential. När ni nu växer och går framåt kommer era förmågor gradvis att flyta upp till ytan och användas i stor skala på många olika sätt. Förneka inte den storhet som ni verkligen besitter. Med tiden, kanske en bit in i framtiden, kommer ni att bli de Mästare som ni verkligen är.

I stort sett fortskrider saker och ting som förväntat och förändringarna ligger väl i fas så att hela frågan om revalvering av ekonomin kan realiseras. Återigen det uråldriga problemet att välja rätt tidpunkt, eftersom revalveringen innebär en stor förändring som för med sig många fler i släptåg. Det är viktigt att den medför stabilitet och ser till att det finns samma möjligheter för alla länder att dra nytta av den. Så tålamod är en dygd att behövas, revalveringen är värd att vänta på, eftersom den är en viktig vändpunkt för hela mänskligheten. Naturligtvis blir det en hel del arbete under genomförandet, men när ni är på rätt väg finns det inget som kan stoppa era framsteg från att gå snabbt och smidigt. Er framtid vilar i säkra händer och var säker på att händelserna övervakas av Ljusets Högre Krafter som säkerställer ett lyckosamt slut.

Utan tvekan lever ni i en kaotisk tid, men människor vaknar nu upp till sanningen och kräver förändringar och möjligheter att till fullo leva sina liv. Mycket få är medvetna om att det bakom kulisserna sker mycket för att få positiva förändringar till stånd, början på en ny era. Den gamla kommer att ersättas och det kommer inte att råda någon tvekan om att stora förändringar är på gång och medför möjligheter som hittills har förnekats er. Förändringarna ligger mycket nära att manifesteras. Ni kan vara säkra på att många Ljuskällor hela tiden har arbetat för er frigörelse från de mörka influenserna. Den ostoppbara vibrationshöjningen känns redan och kommer att resultera i att ett mer fredligt samhälle växer fram.

Var tålmodiga och fast i beslutet att vandra i Ljuset oavsett kaoset runt omkring er. Er framtid beror mycket på er förmåga att behålla en lugn och fridfull attityd i alla sammanhang. Ni kommer att ställa er över alla försök från de mörka att hålla er tillbaka. För närvarande förlorar de mycket snabbt sin kraft, och med förlusten att kunna finansiera sina projekt befinner de sig i en svår knipa. Detta har till stor del hänt som ett direkt resultat av Ljusstyrkornas aktioner och att det Ljusa nu har tagit över befälet. Träd till verket med fullt självförtroende och vet att du är starkare än någonsin och väl skyddad.

Med hjälp av en ny förståelse av er historia kan ni ompröva de delar som tidigare visat sig inte vara tillförlitliga och nu kan ses i en ny tolkning. Till exempel har bevis på att jättar existerat på jorden länge varit ignorerade eller omtvistade. Upptäckterna av många jätteskelett under de senaste hundra åren har nu avslöjats, och deras existens kan inte längre förnekas. De har en plats i ert förflutna som visar att människan gått igenom många faser av fysisk tillväxt. Med ert sätt att mäta tid ser vi här perioder på ett antal 10.000 år, och säkerligen mycket längre tillbaka. Det verkar som om det funnits en motvilja att erkänna jättarnas existens, men bevisen för dem är nu obestridliga. Sanningen om ert förflutna möjliggör en större förståelse för er historia som i sin tur är viktig för att förstå er framtid.

Ni har redan informerats om att den tiden kommer då bara sanningen kan existera. Den är ännu inte här men bland er kan man märka de första tecknen hos själar som helt önskar vara sanningsenliga. De finner det svårt att vara något annat än sanningsenliga hela tiden, eftersom något mindre går emot deras sanna natur. I takt med att vibrationerna höjs kommer det gradvis att sprida sig till samtliga själar, men det kan dröja ett bra tag. Men det skulle hjälpa er utveckling att försöka, och ni skulle lära er att det inte är så svårt som det kanske först verkar. Som barn kan du ha blivit utskälld för någonting och upptäckte att genom att dölja sanningen kunde du uppnå ett bättre resultat. Människor förändras nu så sakta vilket leder till en mer medkännande och kärleksfull syn.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er vägen till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge