Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 mars 2020


Mike Quinsey - 13 mars 2020

Mike Quinsey

Som vanligt rusar tiden fram och ni märker hur den går allt fortare, och ni inser att tiden inte är en konstant. När ni gör era färder utanför Jorden och till och med utanför solsystemet blir det ännu tydligare. Till slut upphör ni att mäta tiden på ert sätt och blir vägledda genom astronomiska tecken. En människas liv är uppbyggt runt tiden men om ni var mer spontana och kunde tillåta saker bara att hända, skulle ni bli förvånade av hur väl synkroniserat allt sker. Ni har ett talesätt om hur ”gamla vanor sitter som berget” och vi förstår att det kommer att ta ett tag för er att låta er föras fram av händelsernas flöde. Ni behöver inte bli slav under händelser i ert liv, men försök att ibland vara lätt och ledig. Det erkänns förstås att när ni är anställda kan ni ha mål att uppfylla, och har inte lyxen av att framstegen kommer naturligt.

Allt ligger i förändringens process och har sin grund i de fortgående höjda vibrationerna. Det finns mycket på Jorden som är av lägre vibrationer och som inte kommer att ha någon plats efter det att rensningen har skett. Om ni bara förstod att Jorden ibland har varit ett riktigt helvete, och fastän detta har många själar klarat att hålla fast vid sina högre vibrationer och komma igenom perioder som har varit några av de största utmaningar de stått inför. All heder åt dessa själar som stod fast i ”stormen” och nu står vid vad man kallar för himmelens portar. I era nuvarande erfarenheter har ni aldrig rört vid de högre vibrationernas skönhet och perfektion men det kommer med Uppstigningen.

Förstå att ingen kan tvinga sig in i de högre dimensionerna, men det har funnits tillfällen när någon själ har under beskydd av en Högre Varelse kommit dit, mer som en rundtur eller upptäcktsresa. Vi säger det igen,varje anstrrängning ni gör för att stiga uppåt blir så värt det, och ni skulle bli så nöjda över att ni fokuserade och skärpte er för att komma dit. Denna inkarnation kan verkligen bli er sista i de lägre vibrationerna eftersom när ni väl stigit upp finns det inget mer behov av att uppleva dem igen.

Folk frågar om hur de ska kunna veta om de är på rätt spår och medan det inte finns något enkelt svar, så är det ett sinnestillstånd där ni alltid känner er avslappnade och i full kontroll över era känslor. Ni kan konversera med människor utan att bli kritiska eller högdragna. Era åsikter är färgade av er vänlighet och på intet sätt talar ni med ren kritik. Det kommer att bli svårt att ändra, från vad ni skulle kalla en normal konversation, till en där ni inte försöker dominera utan istället talar från ett neutralt läge. Gamla vanor sitter hårt men som allt annat kan förändringar komma med övning, och ni skulle snart sedd som en behaglig person som alltid pratar gott om andra. Utan kontroll över sina känslor tenderar folk att bli irriterade och snart utveckla en argumentation där allt kan hända.

Människor gillar att kritisera och det är troligen roten till många problem som människor har sinsemellan. Var snäll och varlig med folk och kom ihåg att ni alltid kan gå iväg från ett samtal som verkar gå överstyr. Alla förändringar har börjat någonstans någon gång och de har sitt ursprung i avsikten att förändra. Era Guider hejar på er och ger er all uppmuntran, och när ni kommer ihåg det, ta då nya tag och försök igen om ni inte lyckas genast.

Kära Ni, ni kommer att få många föräranden för er beslutsamhet att övervinna livets utmaningarn genom de lägre vibrationerna. Ändå tog ni upp utmaningen att övervinna hindren och prövningarna utan att ha en aning om vad det skulle likna. Det måste ha varit en chock för många själar som varit vana vid lugn och frid, men de stod på sig och var fast beslutna att stå ut med händelsernas förlopp som prövade dem till bristningsgränsen.

”Slutet gott, allting gott” är ett talesätt ni har och i en alltför avlägsen framtid ska ni lämna de lägre vibrationerna och komma tillbaka till kända nivåer som ni är vana vid och med ett återupprättat minne. Genom era erfarenheter kommer ni att ha mycket att erbjuda dem som följer er i fotspåren och ni kommer att veta att ni kommit tillbaka som en större varelse än ni var förut.

Vi lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och alla själar har den samma inre förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge