Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 januari 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 20 januari 2017

Mike Quinsey

Ni bör alla nu har en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att bli. Tidpunkterna för händelserna ligger inte fast utan är ganska flexibla, och grundar sig på det bästa tillfället att åstadkomma respektive förändring. De kommer utan tvivel, så bli inte oroliga om tidpunkten inte motsvarar era förväntningar. De som har planerat er sista tid har kraft och befogenhet att göra det som är nödvändigt för att säkerställa genomförandet i enlighet med slutet på den här tidscykeln. Ni upplever redan ytterligare en period då tidsuppfattningen ökar i tempo och så kommer det att fortsätta. Låt inte yttre händelser påverka din egen resa, eftersom många grupper genomlever egna behov för att rensa sina lägre energier vilket måste göras om de ska ha någon chans att lyfta upp sina vibrationer. De som inte kan höja sig i takt med förändringarna kommer helt enkelt att följa en annan väg som är i överensstämmelse med deras behov.

En del av er väntar på valutaförändringar som kan ge er stor vinst. De flesta människor är omedvetna om sådana möjligheter, men var säkra på att snart kommer många valutor att stiga i värde. Så småningom är det tänkt att avskaffa fattigdom och nöd, och faktiskt ligger detta inte så långt borta. Under tiden kommer många att kämpa sig igenom förändringarna men kommer förhoppningsvis att lyftas upp av vetskapen att allt fortskrider på ett bra sätt. Er framtid är mycket ljus och för de flesta bortom era vildaste drömmar. Så håll ögonen på löftena om er framtid och var medvetna om att den i själva verket är helt säker och skyddad för att säkra er framgång.

De mörka Tjänarna kan inte längre hålla sina aktiviteter hemliga och sakta men säkert avslöjas deras handlingar vilket hindrar dem från att trappas upp. De trodde att de var oövervinnerliga, men utgick ifrån att Mänskligheten var utan det stöd som har kommit från utanför ert Solsystem. Ni för långt ifrån en hopplös kamp och när Ljusets Styrkor visar sina kort är segern säkrad. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många Ljusvarelser som övervakar era aktiviteter, och så långt som karma tillåter hjälper de er att uppnå den seger som ni blivit utlovade. En stor del av verksamheten och striderna mellan de Mörka och Ljusets krafter sker utom ert synhåll, och sker både inom och utanför Jorden.

Lyckligtvis överträffar de som arbetar för Ljuset kraftigt i antal de mörka Tjänarna som motsätter sig dem. Som ni säkert vet, bidrar Ljusarbetarna tyst till spridningen av Kärlek och Ljus och använder på intet sätt försåtliga eller negativa metoder. Kärleken är den mest kraftfulla energin i Universum och ondskans vibrationer kan inte förstöra den eller existera i dess närvaro. Så, kära vänner av Ljus, vackla aldrig i ert arbete med att sprida Ljuset, och ni kommer att uppnå betydligt mycket mera än ni kan föreställa er. Om tillräckligt många människor kommer samman i en hög kärleksvibration, skulle alla omedelbart lyftas upp utom räckhåll för de Mörka Tjänarna.

Såsom själar av Ljuset kan ni sprida det vitt och brett helt enkelt genom att gå bland dem som finns omkring er. Beroende på hur höga dina vibrationer är kommer du att ha viss effekt på dem som du i vissa fall kan känna. Åtminstone ger du säkert ut en "må bra”- energi och det är därför människor tycker om att vistas omkring dig. Din auraenergi kan ha många färger, som när den ses av en clairvoyant person beskrivs som mycket ren och ljus. Det är på det sättet en person som ger ut kärleksenergi skulle beskrivas. Din aura är din obestridliga ”ljussignatur" som visar hur väl och hur långt du har utvecklat dig andligt.

Det finns få, om någon, som läser en sådan kanalisering som är omedveten om att du har en eterisk kropp, och att det är din Ljuskropp som ibland kallas din Ljussignatur. Ju renare energi desto mer andlig är du och det innebär inte nödvändigtvis i religiös mening. Det är den gradvisa utvecklingen när en utvecklad själ ser alla andra som en del av helheten och därför Allt som Ett. Det är insikten om att alla är en aspekt av Universell Kärlek, "du är jag och jag är du". Det är ett mål som ska uppnås och att bli Ett med Gud. Det finns säkert en hel del att tänka igenom men med en sådan förståelse kan man hitta fullständig frid. Den är värd stort övervägande och kan lyfta upp er i de högre vibrationerna.

Livet är ett ständigt sökande efter Sanningen och de flesta själar söker svaren utanför sig själv, men hela tiden ligger den inom dig. Det kan ta tid att komma fram till den slutsatsen, och acceptansen kommer eftersom alla vägar leder till denna Enda Sanning. Det tar tid att hitta de svar som tillfredsställer din längtan efter en sådan förståelse, och alla själar kommer i något skede att följa en sådan väg till full förståelse. Längs vägen finns de som erbjuder en hjälpande hand när det behövs, och inte ber om någonting i gengäld. Deras glädje och lycka ligger i att ha hjälpt en annan själ under dess resa att finna vägen hem.

När du är redo att våga dig ut vet du det bortom allt tvivel, och forsar fram mot nästa steg i ditt äventyr. Många, många själar har gått före dig och vägen ligger klar och leder till uppfyllelse. Den för med sig fullkomlig glädje och en kärlek som saknar motstycke. Den smärta och det elände som du har upplevt kommer att passera, vilket kommer att kännas konstigt eftersom du kom från de högre världarna och föll in i dualitetens värld för att hjälpa till att visa andra vägen framåt.

Under dina tysta stunder kommer du absolut att veta att du inte är din kropp, utan en vacker själ som tagit sig an en inkarnation i de lägre vibrationerna för att hjälpa andra. På grund av detta har du fått mer erfarenhet och kan förstå det fysiska livets natur och kan hjälpa andra slutföra sin resa. Att tjäna andra är nyckelordet till utveckling allteftersom du inser att Allt är Ett. I en värld så full av oro och fara är det svårt att se vägen ut och hitta en väg som leder till frid och lycka. Men så är det, när de gamla tillvägagångssätten inte fungerar och inte vill ge plats för det nya. Så många själar har nu funnit Ljuset och deras förenade energi hjälper andra att vakna upp inför sanningen.

Tiden fortsätter att gå snabbare, så se till att du är förberedd inför Ascension (Uppstigningen) som ligger mycket nära, och kommer att inträffa i denna livstid för de flesta av er. Du bör vid det här laget veta hur mycket du har utvecklats och om du är på väg att göra uppstigningen. Håll blicken stadigt riktad framåt och låt ingenting distrahera ditt fokus. Hjälp finns alltid till hands så kalla på dina Guider närhelst du behöver hjälp, och var säker på att den kommer att ges. Det kanske inte blir exakt så som du bett om, men det kommer att hjälpa till att lösa dina problem. Dela dina tankar med dina Guider eftersom de tycker om att vara en del i dina livsupplevelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och över er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge