Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 januari 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 13 januari 2017

Mike Quinsey

Ni behöver bara se er omkring för att se att så mycket sker med er värld att den fullständigt sjuder av aktivitet. Sakta men säkert finner de som har att göra med de olika aspekterna av krig att det är svårt att fortsätta aktiviteterna med någon säkerhet, eftersom deras stöd inte är lika starkt som det var. Även Ljusets krafter är mer aktiva och uppnår mycket mer framgång än man tidigare väntat sig. Deras självförtroende växer och många är nu medvetna om att de får stöd av Ljuset. Så därför ökar deras framgång, vilken kommer att bli ännu större så snart de kan införa moderna eller ännu mer avancerade metoder.

En stor del av ert fokus ligger på den kommande revalveringen av era valutor, som nu har påbörjats. Dess påverkan kommer att bli enorm och resulterar i en världsmarknad (World Market Place) där alla länder har samma möjlighet att handla med varandra. När ni till slut kan hävda att alla existerar i en bekymmersfri värld, där fred har etablerats, sätter endast himlen gränsen för era ambitioner. Då kommer de mörka inte längre att finnas på Jorden och strålande fred och lycka regerar. Så fortsätt med ert goda arbete och tvivla aldrig på att resultatet blir något annat än det ni gillar.

Trots vad som kan tyckas ske fortlöper allting väl, och alla aktiviteter på er Jord övervakas ständigt av oss. Som vi tidigare har påpekat för er, tillämpas den fria viljan på alla själar men med den följer helt klart ansvaret för era handlingar. Det är därför ni alla vid livets slut får göra en tillbakablick för att se hur väl ni följde er livsplan, och var ni eventuellt missade den. Var medvetna om att varje episod kan spelas upp igen precis som den faktiskt hände, och mer i detalj visa era sanna avsikter och åtgärder. Vi upprepar att ingen dömer dig utom du själv. Resultatet blir att du kommer att ha bestämt dig för hur du ska tackla den erfarenheten igen, och då på ett sätt som ger dig möjlighet att lyckas utan att lämna dig med mer karma. Du får också all hjälp så att du kan övervinna alla problem som kan uppstå.

Var så säkra på att karma inte bara gäller negativa frågor, eftersom "goda gärningar" kan vägas mot negativa saker. Ingen är ute efter att lura dig eller skapa trubbel för dig, långt därifrån, eftersom dina guider alltid finns med dig och är redo att ge dig goda råd och hjälp. De kommer aldrig att straffa dig eller visa dig något annat än fullständig kärlek och vänlighet. Ingen själ behöver någonsin känna att de befinner sig bortom räddning, eftersom närhelst en själ bestämmer sig för att återvända till Ljuset, kommer deras guider gärna att hjälpa dem att komma helt tillbaka. "Att ge Service till Andra" är nyckelorden medan ni förflyttar er upp genom de högre dimensionerna.

Under den tid du befinner dig på Jorden tenderar du att få de uppgifter, som kommer att lyfta upp dig när de slutförts framgångsrikt. Men när du inte längre behöver erfarenheterna från de lägre dimensionerna för att utvecklas, kommer du att få mer att säga till om vad gäller i vilken riktning du går. Det bör dock påpekas, att du kan ha kommit till Jorden speciellt för att hjälpa de själar som kämpar, och i så fall, kan du automatiskt återvända till din hemplanet när du har avslutat ditt kontrakt. De av er som har kommit till Jorden för detta ändamål kommer normalt att vara medvetna om det och vet att ni är här på ett undervisnings-uppdrag. En hel del människor finns för närvarande på Jorden av den anledningen och kan med auktoritet inta positioner där deras kunskaper och erfarenheter kan bli mycket användbara.

En del av ert språng in i den Nya Världen kommer att föra er i kontakt med alla typer av uppfinningar som för er in i den Nya Tidsåldern. En del finns redan och har hållits gömda från er av dem som föredrar att hålla er i mörkret. Men vissa uppfinningar finns klara och gäller distribution, men innan de säkert kan introduceras kommer de naturligtvis att hållas tillbaka. Förarlösa bilar kommer så småningom att ta över och tiden närmar sig då bensin inte längre behövs för förbränningsmotorn. Ni står på randen till många stora förändringar som under tiden bara kan ges antydningar om.

Var förvissade om att så snart det är praktiskt genomförbart kommer många uppfinningar som förbättrar er livskvalitet att införas. Till exempel kommer förändringar inom transportmedlen att bli en underbar uppenbarelse. Avstånd blir då inte längre något problem eftersom hastigheten blir så snabb att den ligger bortom er föreställningsförmåga. Mängder av uppfinningar är redo att introduceras, uppfinningar som stoppats av de mörka och i själva verket har använts av dem till er nackdel. En del har dock släppts igenom, men bara om de även har varit till nytta för dem.

Ni håller precis på att lyfta er upp ur de mörka tidsåldrarna och det kommer inte att dröja länge innan ni glömmer de svårigheter det inneburit att leva i den här nuvarande tidscykeln. Sakta men säkert kommer nya innovationer att dyka upp, vilka erbjuder lösningar på era problem och i sin tur ger dig mer fritid till "dig själv". Dagar då ni praktiskt taget arbetar hela ert liv för att överleva, är räknade, och med tiden kommer också era penningsystem inte att behövas. Allt är på väg mot en total förändring i sättet ni nu lever, och ingenting kommer att tillåtas ta den möjligheten ifrån er.

De yngre generationerna bland er var redan "New Age" när de kom till Jorden, så ni förstår att om de bara får möjligheten så kommer de snabbt att ta er in i "det förlovade landet". De Högre Väsen som övervakar Jordens utveckling är väl medvetna om era behov, och har redan stakat ut er väg mot en underbar framtid genom Ascension. Absolut ingenting kan hindra er från att njuta av allt det som kommer och som ni med all rätt gör anspråk på. Livet kommer att anta ett helt annat utseende och på kort tid förändras och ha få likheter med det ni för närvarande upplever.

Era kollektiva tankar hjälper till att skapa framtidens mönster, så det är viktigt att tänka och agera positivt hela tiden. Faktum är att med tiden kommer talet att bli onödigt, eftersom det blir snabbare och mer effektivt att använda tankekraft. Den tiden ligger för närvarande långt borta, men det ger er en uppfattning om hur saker och ting kommer att utvecklas. Så du har allting att se fram emot, även om du befinner dig i den senare delen av ditt liv. Resan det här året kommer att bli full med agerande som hela tiden leder er vidare till slut på krig och till varaktig fred i världen.

Njut av framtidslöftena och var medvetna om att allt kommer att manifesteras inför er och att villkoren kommer att förändras efter ert tycke och nöje. Var och en av er har bidragit till utformningen av de gåvor som väntar er, och många vänner från många livstider kommer också att välkomna er med öppna armar och med välsignelser. Vilken glad och lycklig tid som kommer! Firandet börjar allteftersom ni återkommer hem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge