Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 3 februari 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 3 februari 2017

Mike Quinsey

Man behöver knappast nämna att saker och ting på Jorden snabbas upp och redan nu ger de kommande förändringarna blandade reaktioner. Om ni inte kan se bortom de omedelbara händelserna är det mycket svårt att förstå det nödvändiga i mycket av det som pågår. Målet är först och främst att förbereda er inför Uppstigningen (Ascension), och uppmuntra er att upprätthålla en fridfull inställning oavsett vad som händer runt omkring er. Reningen kommer ibland att förorsaka kaos, men den är nödvändig för att leda mänskligheten till en högre nivå, vilket är önskvärt för att verkliga framsteg skall göras. Människor håller på att vakna upp till det som har hänt och medvetna om Illuminaternas plan. Den verkliga makten ligger hos folket och de börjar utöva sitt inflytande, och det kommer att göra en markant skillnad.

För närvarande pågår en maktförskjutning bort från auktoriteter, och det är upp till er att ta tillfället i akt och göra er röst hörd. De vet att ni kan få vem som helst på fall om ni så önskar, så därför kommer de att ta notis om era krav. Med tiden kommer beslut inte att fattas utan allmänhetens medgivande. Men glöm inte det slutgiltiga målet, att höja er till en högre medvetandenivå, så att ni är helt förberedda inför er höjning. Energierna ökar redan i allt snabbare takt och det finns ingen anledning till varför ni inte ska kunna lyfta ert medvetande i samma takt. Var fokuserade och låt er inte distraheras av det som händer runt omkring er, även om ni stöter på kaos. Det kommer inte att ta lång tid att förverkliga fördelarna med förändringarna, så se framåt mot det önskade resultatet.

De högre krafterna spelar allt större roll i er framtid, och utan att gå emot ert fria val dirigerar de er längs den väg som leder till uppfyllelse. Ingenting kan nu stoppa utvecklingen mot ert mål, eftersom ni som ett kollektivt medvetande redan har valt den kurs som skall tas. Det kanske inte blir varje själs val, men de som valt en annan väg kommer också att hedras. Slutet på den här solcykeln kommer att bli en tid för fest eftersom så många själar kommer att ha lyckats höja sina vibrationer under sin förberedelse inför Ascension. Möjligheten kommer att återkomma, men utesluter inte någon själ från att höja sig vid varje given tidpunkt, om den är redo.

Många själar kommer att bli helt förvirrade eller till och med oroliga över de händelser som äger rum. Medan den gamla tidsålderns fundament faller sönder och kaos verkar råda överallt är det svårt att se vad som höjer sig vid den nya horisonten. Det kommer oavsett vilka åtgärder som görs för att fördröja eller förhindra det från att hända. Det gamla har tjänat sitt syfte och snart kommer ni att hämta in den tid som förlorats, efter det att ni har hållits tillbaka och förnekats de nya teknologier som skulle ha sett er redan ca 50 år före där ni är nu. Emellertid kan inte de nödvändiga förändringarna hållas tillbaka längre, och många själar inväntar rätt tillfälle för att bli befriade från sina jordiska erfarenheter.

Den tid då ni lärt er om Illuminaternas planer på att kontrollera Mänskligheten har kommit och ni kan med rätta anta att deras frånfälle inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle. Människor kommer att bli chockade över att få veta vad som var planerat för er framtid, allteftersom Fängelset Planeten Jorden nu nått till den punkt där ni kan övervakas individuellt från rymden. Ja, vem som helst skulle kunna plockas ut och till och med deras samtal skulle kunna följas. Framsteg inom teknologin har gått så snabbt att det skulle vara riktigt att säga att ni lever och arbetar i det förflutna. Ni skulle redan ha kunnat leva i en miljö fri från sjukdom och helt oberoende av många uppfinningar som ni fortfarande använder. Därför kommer, så snart ni kan avancera in i den Nya Tidsåldern alla dess fördelar successivt att göras tillgängliga för er. För närvarande är ni slavar under ert arbete och har lite tid för personliga sysselsättningar, men som ni börjar förstå kommer ni så småningom att bli fria och få gott om tid för alla era intressen.

Era liv på Jorden har inte på något sätt varit ett slöseri med tid, eftersom ni på grund av de tuffa utmaningarna har upplevt att ni är redo att hjälpa andra som följer i era fotspår. Allteftersom själar samlar in olika upplevelser specialiserar de sig ibland inom vissa områden, och blir Mästare på egna meriter. Men ingen erfarenhet är någonsin bortslösad och det finns alltid andra civilisationer som följer i era fotspår som behöver hjälp. Ni har härdats i strider med de mörka Tjänarna och står nu segrande även om striderna ännu inte är avslutade. Allteftersom ni förflyttar er in i de högre dimensionerna kommer det att finnas andra som vill dela era erfarenheter och dra nytta av dem. Tänk på att ni villigt föll ner i de lägre dimensionerna för att hjälpa dem som fångats i dem, och ni visste att er hjälp skulle klara dem igenom.

En del själar kan inte tro på att de erbjöd sig att falla ner i mörkret för att hjälpa själar som var instängda i det. Ni gjorde verkligen det, och skulle inte ha valts ut om ni inte ansågs lämpliga inför kommande uppgifter. Det ligger mycket tillfredsställelse i att hjälpa era bröder och systrar att finna Ljuset, och därmed påbörja sin resa tillbaka hem. Ni är alla Ett så vad kan vara mer naturligt än att vilja lyfta upp dem. Tänk på din egen situation och den hjälp du får från dina Guider, utan den skulle du behöva mycket längre tid för att utvecklas. Alla står inför utmaningarna tillsammans och om du tror det eller ej, finns det alltid hjälp i närheten men det kan finnas orsaker till varför du måste gå igenom dina egna erfarenheter. Din livsplan har redan diskuterats med dig innan du inkarnerade och dina Guider kommer att göra sitt bästa för att se till att du följer den.

Livet på Jorden kan vara underbart och spännande, eller olyckligt och smärtsamt men ändå är allt erfarenhet som kommer att tjäna dig väl någon gång i framtiden. Det är naturligtvis din erfarenhet som räknas när du hjälper en annan själ att lösa problem. Det finns absolut ingenting som kan jämföras med verklig erfarenhet, och du kommer att bli tackad och lovordad för sådan generös användning av din tid. Att tjäna andra i dualitet är det sätt på vilket du utvecklas mycket snabbt, särskilt under era nuvarande omständigheter när det finns ett stort mått av osäkerhet och små tecken på någon framtida förändring som kommer att lyfta upp er.

De flesta av er är erfarna resenärer som är öppna för förslag på hur ni bäst använder era talanger. Ni är i själva verket Mästare på egna meriter vilka används för att möta de olika utmaningar som själar under utveckling möter. En annan gång kan du välja annorlunda erfarenheter eftersom det är du som gör det ultimata och slutgiltiga valet. Det är klart at livet är lugnare och mer avkopplande i de högre dimensioner som du återvänder till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge