Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 18, 2010

SaLuSa, January 18, 2010

Ni är vackra människor som börjar inse er sanna potential, och när som ni accepterar er makt hjälper ni att skapa en ny realitet. Allt för länge har ni hållits i mörkret, men nu växer ni snabbt i medvetande. Ni börjar till sist att accepterar att framtiden ligger i era händer. Det har alltid varit så, och ni skapade era erfarenheter i de lägre vibrationerna. Nu riktar ni medvetet era tankar på ett sådant sätt att ni skapar förutsättningarna för er erfarenhet i de högre dimensionerna. Det är tillräckligt att ni koncentrerar era tankar på allt vad som är kärlekens skapelse.

Plötsligt och inom bara ett par år har ni ökat Ljus kvoten på Jorden så att slutresultatet är garanterat. Vägen mot Upplyftningen är upplyst hela vägen till fullbordan, och inga försök från de mörka att förhindra det kommer att lyckas. Därför kan ni ta er igenom dessa sista år utan att känna att er framtid är hotad. De mörka kanske skapar smärre problem, men de blir inte kvar värst mycket längre i sina maktpositioner. Deras cykel av erfarenheter kommer också att ta slut, men de som alla andra själar kommer att fortsätta sin utveckling på nivåer som är förenliga med deras vibrationer.

När förändringarna är fullbordade kommer ni att inte ta något med er förutom er värdefulla erfarenhet. På grund av era skapande krafter, som kommer att öka tiofaldigt kommer alla era behov att tillfredställas. De höga vibrationerna av den 4/5 Dimensionen gör det möjligt för er att omedelbart manifestera vad ni vill ha, och det blir ett perfekt uttryck av vad ni visualiserat. Lycka och glädje kommer att åtfölja er vart än ni går, och harmonin av alla livsformer ökar ert åtnjutande. Känslan av Enhet kommer att bli en sötma som kommer med den ovillkorliga Kärleken som alla känner.

Vi vill att ni bryter era band med det gamla då det inte längre gagnar er, och det kommer att låta er gå fria från dess effekter. Med Ljuset som ert skydd kan de lägre energierna inte längre göra er illa, eller få er att avvika från er bana. Att stanna inom ert ljus är en disciplin som ni kommer att lära er, som också kommer att hålla er säkra inför psykiska attacker. Var alerta, då kommer ni inte att sänka garden som en respons till sådana attacker, och vet att dessa kan komma från icke inkarnerade Varelser. Ert ljus attraherar en hel del intresse och inte alltid från de mer utvecklade själarna.

Mina Kära, under en så lång tid har ni gradvis blivit försedda med mer och mer information för att förbereda er för sluttiden. Det finns enbart lite till att ge er, åtminstone inte tills att förhållandena på Jorden tillåter återvändandet av högt utvecklade varelser såsom Mästarna. Då skall ni lyftas upp genom att få sanningen röjd för er, så att ni kan gå igenom sluttiden fullt medvetna och med en förhöjd medvetenhet. Ni skall själva bli Mästare, och det kommer att återföra er till nivåer som ni gick igenom för att delta i dualiteten. Var och en av er har en sådan kapacitet, och ni kommer att vid en viss tid i framtiden att återvända dit. I era nuvarande lägre vibrationer är det svårt att beakta hur det kommer att se ut, men vi kan garantera att det kommer att förefalla helt naturligt för er.

Mycket händer runt omkring er, även om det inte ser ut att bidra till kommandet av positiva förändringar. Våra allierade gör dock alltid framsteg, och det är ett fall utav ”sakta men säkert”. Förändringar betvingar de mörka Tjänarna, som hålls sysselsatta av dem. När som ljuset fortsätter att ta överhanden så växer möjligheten för Avslöjandena allt starkare. Det är vändpunkten som kommer att ge ljusarbetarna en klar signal, och då skall ni se så mycket som kommer ut öppet. Alla aktiviteter som för in fred och välstånd till Jorden är en prioritet och kommer att ta stor del av vår tid. Det blir dock inte något problem, då vi är väl förberedda för vilka utmaningar som helst som kan uppstå. Våra resurser är outtömliga och fart kommer att bli vårt mål i alla projekt vi åtar oss.

Under senare år har ni blivit preparerade för dessa tider, och ni har svarat extremt väl på kallelsen att spela er roll att föra denna cykel till sitt slut. Vad som en gång i tiden verkade så långt borta från er är nu redo att slungas ut på scenen. Titta och lyssna noga, så kommer ni att kunna se indikationerna som signalerar början till slutet för de mörka Tjänarna. De vet att det blir så, men försöker ändå att undvika det självklara slutet till deras dominering av folket på Jorden. Ni kommer snart att bli frisatta från deras inflytande och så uppfriskande det kommer att bli för er alla, att ha folk till makten som genom sina ord och handlingar blir kända för att vara sanna och pålitliga.

Webben visar sig vara en underbar källa av information, även om den används av dem som stödjer de mörkas agenda. Ni bör vara tillräckligt väl informerade vid det här laget utan att bli missledda och ha förmåga att lita på er sanna intuition. Kom ihåg att allt av Ljuset kommer att resonera med er, och om inte sätt det åt sidan. Detta har varit ert sätt att utvecklas, och att upptäcka genom personlig erfarenhet vad som kan litas på. Er andliga förståelse uppnås på detta mycket pålitliga sätt, då det som vad någon annan tror inte kanske är för er. När allt kommer omkring så är ni vid olika stadier av utveckling och ni måste söka er egen väg.

Under lång period har ni haft några underbara lärare som har kommit till Jorden, så ni har inte blivit försummade eller lämnade på egenhand. Framstegen är ordnade så att det största antalet av er kan hålla er ajour med det, och föra förståelse in i era liv. Vad som värmer hjärtat är det stora antalet bland er som har kunnat följa ord med handling, och leva era liv som en som har upptäckt hur ni kan gå fram i ert Ljus. Genom att göra så har ni också hjälpt andra som har berörts av det, vilket har tillfört till upplyftandet av det allmänna medvetandet.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag är nöjd att våra ansträngningar under åren har resulterat i positiva förändringar i ert tänkande. De utfördes mycket tålmodigt för att införa en ny förståelse då det gamla paradigmet visade sig otillräcklig. Ni var tvungna att starta att skapa en mer passande sådan, och ni har varit framgångsrika med att göra så. Vi säger ”Bra Gjort” eftersom ni skall gratuleras till vad ni har uppnått.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge