Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 oktober 2018


Mike Quinsey - 12 oktober 2018

Mike Quinsey

Ni når nu en punkt där ni inte kan misslyckas med att uppnå era framtida mål. Det spelar ingen roll i vilken riktning du är på väg så får du stöd och hjälp att uppnå målet för din strävan. I takt med att du fortsätter att utvecklas kommer du att förvärva alla de talanger som du behöver för att lyckas, men hjälp det på traven genom att koncentrera dig på ditt mål. Du kommer alltid att ha dina guider runt dig, så kalla på dem om du behöver hjälp. Förstå att när du föddes kom du till världen medförande kärnan i det du syftar att uppnå. Du ska veta att under olika stadier i din utveckling finns det viktiga punkter där du får hjälp att komma rätt.

Det inbegriper även avsedda möten med andra själar som du kommer att arbeta tillsammans med eller som kan ge dig de möjligheter du behöver. Stöd och hjälp kan naturligtvis komma från din egen familj, och att du då valde dem av den anledningen. I en annan situation placeras vissa själar bland dem som kan gynna deras själsutveckling, ibland behöver de lära sig läxor som hjälper dem på deras väg mot Ljuset. Du ska veta att framförallt är din själsutveckling det viktigaste målet hela tiden. Vissa lektioner i livet kan vara väldigt tuffa, men var säker på att du kan hantera varje utmaning du ställs inför. Du kommer att finna att hjälp alltid finns till hands när den behövs.

Den Nya Tidsålder ni nu gått in i är en period som innehåller ett kraftfullt vibrationsmässigt lyft och er evolution kommer nu att fortskrida snabbare än någonsin. Några av förändringarna kommer därför att ni nått ett stadium där det finns mindre negativitet runt er som håller er tillbaka. Framtiden är uppfyllandet av era drömmar att leva i fullkomlig fred och frid och med kärleksfulla själar runt er utan rädsla för störningar, eftersom de mörka kommer att ha uppnått er utvecklingsnivå. Det är normalt vid slutet av en tidsålder när cykeln är klar. I stället för att starta på ny kula marcherar ni på med alla era egenskaper och färdigheter. Negativa aspekter existerar helt enkelt inte.

Glöm aldrig att ditt öde är att bli ett galaktiskt väsen med full medvetenhet, och att du redan går på framgångens väg. Bli vän med tanken att du kommer att kunna resa inom Universum. Utvecklade Varelser gör redan det. De lever ombord på sina rymdskepp som bokstavligen har blivit deras nya hem. Dessa skepp innehåller allt som normalt skulle behövas för en mångårig resa i rymden, enligt ert sätt att mäta tid och beskriver det. Dessa skepp är självförsörjande, de har teknik att producera allt som behövs. Betänk att dessa Varelsers kroppar är av så hög vibration att de åtnjuter perfekt hälsa och inte upplever någon form av sjukdom som ni.

Kära, ni kan knappast föreställa er vilka härligheter och intressanta upplevelser som väntar er, och allt efter ert eget val. Det finns emellertid ett övergripande behov att säkerställa att dina erfarenheter stöder din andliga utveckling, och det finns absolut ingen anledning till varför de inte skulle bli uppfyllda. Du kanske känner att en vistelse i rymden under så lång tid skulle innebära att vara borta från familj och vänner alltför länge, men avstånd är inte avgörande eller blockerande för att fortfarande hålla kontakten med dem. Redan nu har ni ju er tv som kan anpassas för att skicka bilder och ljud över långa avstånd.

Var säker på att rymdresor kommer att ge er de mest underbara upplevelser, speciellt när ni träffar andra humanoider och dela med er av era kunskaper och erfarenheter. Utan tvekan tänker några av er att språkförståelse blir ett problem när vi möter hittills okända varelser, men de som är utvecklade och avancerade kommer sannolikt inte längre att behöva använda det talade ordet utan använder istället tankeöverföring. Det går helt klart mycket snabbare än att prata och försöka övervinna språkproblem. Kan ni nu se hur era erfarenheter är förplanerade för att säkerställa att ni är utrustade med den nödvändiga kunskapen och förmågan och väl förberedda för bland annat rymdresor. De första stegen närmar sig, dagen då historia skrivs och ni har den första officiella kontakten med era rymdvänner. Den kommer att arrangeras så att ni får träffa varelser som liknar er, så att upplevelsen inte blir en chock för ert system. Ni har redan haft besök av varelser från ert eget solsystem. De kom från Venus och hade en ganska utdragen kontakt. Venusianerna är troligen de som mest liknar er. Bortsett från en högre panna är de mycket lika både vad gäller egenskaper och utseende. Ni har haft många besökare på Jorden men hittills inget ni skulle kalla ”officiellt besök". Om er sanna historia inte hade raderats eller förstörts skulle ni redan vara ganska bekanta med några av besökarna från ert solsystem. Tidigare har de även uppfört byggnadsverk på Jorden och ni kan fortfarande se resterna.

Er sanna historia skiljer sig väldigt mycket från den ni har blivit indoktrinerade att tro på. För er är det högst lämpligt och användbart att känna till er sanna historia nu när ni går in i en högre vibration. Runt omkring på er jord finns det bokstavligen bevis på utomjordiskt besök i ett avlägset förflutet, det är först nu som det finns tillräckligt med öppet--sinnade människor som kan läsa tecknen på deras närvaro och är beredda att öppet tala om det. Många människor är rädda inför tanken att varelser från yttre rymden besöker er och har visioner av de mest skrämmande och konstiga Varelser, medan de i själva verket alla är humanoider. De kan skilja sig i utseende från er, men de är verkligen inga monster. Naturligtvis står de andligt på en annan nivå än ni, vissa är mindre utvecklade men många är mycket mer avancerade och har mycket att erbjuda mänskligheten.

Under den kommande perioden kommer många förändringar att se dagens ljus, när det gamla släpps och det nya introducerades. Det tar tid och kan verka kaotiskt, men i det långa loppet kommer allt att fungera perfekt. Dessa noggranna förberedelser måste göras så att allt fungerar smidigt i slutändan. Försök se de långsiktiga fördelarna när ni nu tas in i Den Nya Tidsåldern som erbjuder så mycket mer än tidigare. Det kommer att finnas motstånd från dem som av personliga skäl inte vill förändras, men framstegen kan inte längre hållas tillbaka och måste nu genomföras. Den Nya Tidsåldern betyder exakt det, en ny tidsålder, och det finns ingen plats för gamla föråldrade system eller metoder. Var säkra på att ni så småningom kommer att vara helt nöjda med de förändringar som sker.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge