Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 16, 2009

SaLuSa, October 16, 2009

Som förväntat har nyheterna om deklarationen som skall göras angående erkännandet av existensen av era Rymdvänner orsakat uppståndelse. En del av er accepterar det försiktigt, och det är alltid önskvärt då andra händelser kan komma i vägen. Som en hög punkt i vår plan kan det dock tas som ett positivt steg som kommer att äga rum, såvida övervakarna bestämmer annorlunda. Ni har väntat på en likt första steg utan att veta från var det kunde komma. Nu är det nästan här, låt inte era förväntningar rusa i väg med er. Det är bara det första av en hel kedja av händelser som är planerade. Kom ihåg att alla våra handlingar är ämnade att förse er med det som redan är ert utav gudomlig proklamation. De är baserade på sanningen angående ert ändamål för att vara här, och för att se till att ni är fullt förberedda vid tidpunkten då Upplyftningen skall äga rum.

Vad som snart kommer att vara uppenbart är att de nya tiderna öppnar upp många nya möjligheter att tjäna Ljuset för många av er. En del av er har sökt efter ett sätt att göra så under en längre tid, och er önskan att tjäna har inte ignorerats. Det kommer att finnas mycket att göra när som sanningen kommer fram och nya projekt kan börja starta. Alla här vid denna tid har varit medvetna om vad som kan begäras av er och kom till Jorden just av denna anledning. Naturligtvis har väldigt få något minne av vad deras livs kontrakt är, men känner en iver att kliva fram och bli utvalda. Vi känner till allt om er och har era profiler på våra datamaskiner. Om vi så skulle behöva kan vi till och med lokalisera er oberoende av var ni är vid vilken tidpunkt som helst. Era myndigheter har planerat att använda sin teknologi för att kontrollera alla era steg, men vi kan säga att det inte kommer att gå längre än så här. Fri förflyttning och fritt tal ligger högt upp på listan i våra planer, för att frigöra er från de drakoniska lagar som nu reducerar er till inte mycket mer än slavar.

Era drömmar om en Utopisk stat på Jorden är inte alls orealistiska, och med tiden kommer ni att se att allt som står i vägen kommer att avlägsnas. Tillåt tid dock för att de goda krafterna att sätta in och bli operativa. Teknologin och utrustningen är färdig och våra skepp med förnödenheter har enorma kapaciteter för mer än vad ni har behov. Era tillverkande industrier har blivit sargade av det ständiga sökandet efter mer vinst, vilket har resulterat i kontrakt till andra nationer. Den ekonomiska och finansiella situationen leder också till en brist på arbete, men även om vi skulle behöva användningen av era industrier skulle de inte klara av att leverera. Att vi är fullt medvetna om era problem betyder att vi har sett till våra egna behov och vi kommer också att hjälpa er uppdatera era maskiner och metoder.

När förändringarna väl startar kommer ni att finna att det sker med en ständigt ökande hastighet. Fart kommer att krävas för att hålla eventuella besvär för er till det absolut minimala. Glöm mänsklighetens sätt eftersom våra är så avancerade att trots mängden av förändringar som krävs, så kommer de inte att vara arbetsintensiva. Till och med våra robotar kan programmeras att utföra komplexa uppgifter. Vi är redan en mycket mer avancerad datachip teknologi, och vi har mycket avancerade modeller som är mycket smarta och kan lösa problem. Våra moderskepp fungerar nästan helt via datamaskiner till mycket höga nivåer, nästan så att de är oberoende av oss. All denna teknologi kommer att bli er när som ni når vår nivå av förståelse, och när ni kan litas på att använda den för enbart till godhet för alla. Att dela sinsemellan går ihop med kärlek och i tjänsten i det goda för varandra. Det finns inget personligt ägande involverat, eller pengar som byter hand.

Vi vet att i hjärtat är ni vackra själar som naturligt kommer att passa in i ett nytt sätt att leva. Separationen från varandra som ni har genomlevt genom många tusentals år, kommer att helt försvinna och ni kommer att undra hur det kunde existera. Härskarna på Jorden har medvetet satt er upp mot varandra, för att hålla er under sin kontroll med ofta förekommande kaos. Freden kommer och när de gamla vanliga hoten avlägsnas kommer ni att se hur lätt folk kan sätta åt sidan sina skillnader och bli vänner. Den andliga aspekten av livet kommer åter och blir förstådd, och det kommer att inses att ni kan bli era egna lärare genom att titta inombords. Schismerna som har åstadkommit så mycket problem i det förgångna kommer att slängas på soptippen. Det är möjligt för olika trossystem att leva sida vid sida under förutsättning att de inte pådyvlas andra. Sanningen kommer att föra er samman och det kommer att erkännas att det enbart finns en Gud.

Mina Kära, var beredda att tänka på nya sätt och öppna er för nya idéer. De som vägrar att kommer att tillåtas fritt val, men de kommer att förbli kvar i de lägre vibrationerna som de håller fast vid. Alla nödvändiga möjligheter kommer att presenteras för själar som söker en väg att tillfredställa sina behov, och samtidigt finna en väg mot Upplyftningen. Det finns inget att vara rädda för, då ni kommer att förlora lite och har mycket mer att tjäna än ni kan tänka er. Tänk på hur ni skulle vilja hoppa framåt tusen år i tiden och åtnjuta den nya standarden och dess fördelar. Detta är realistiskt vad ni nu kan uppnå, och inte minst ett upplyftande till en nivå av fullt medvetande.

Äventyret skall strax starta på allvar och ny kan nypa er själva för att se om det är verkligt. Ni lämnar gradvis illusionen av tung materialism och går mot en förfinad varelse. Ni graviterar mot en mer realistisk dimension som blir mer konsistent med era högre vibrationer. Planen var aldrig att ni skulle förbli i 3:e dimensionen, utan ta plats som Galaktiska Varelser i ert nästa steg i er utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att vi till slut kan tala om införandet av en viktig utveckling som kommer att lyfta era själar. Ni kan se fram emot mer spännande nyheter under den stundande tiden, eftersom när bollen väl börjar rulla blir det omöjligt att stoppa den. Ljuset har plötsligt ökat och tagit en ny sväng uppåt, vilket glädjer oss och länge må det fortsätta. Välsignade är ni i namnet av Skaparen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge