Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 juli 2019


Mike Quinsey - 12 juli 2019

Mike Quinsey

Det råder ingen tvekan om att mänsklighetens vibrationer har höjts avsevärt under åren som följt efter 2012, det år den Nya Tidsåldern officiellt började. Det är speciellt noterbart bland den yngre generationen som har ett försprång eftersom de redan höjt sina vibrationer före sin inkarnation. Deras inflytande har hjälpt många att nå nya nivåer av Ljus, så att de mycket snabbare kan uppnå sina mål. Mycket av deras fina arbete uppskattas men får ingen publicitet och de söker heller inget erkännande. Rent generellt söker Ljusarbetare ingen belöning för sitt arbete utan är nöjda med att utföra ett arbete för mänsklighetens bästa vilket är deras primära fokus. Ändå, om ert arbete skulle uppmärksammas, så är det inte mer än rätt med tanke på den effektivitet och det engagemanget ni lägger ner i arbetet.

Varje själ som inkarnerar på jorden kommer hit utrustad med möjligheterna att framgångsrikt genomföra sin uppgift. Bland möjligheterna hittar vi råd och vägledning för att hålla dig på rätt väg, och vid olika tillfällen under ditt liv kommer själar att hjälpa dig med dina uppgifter för att säkerställa din framgång. Oundvikligen måste offer göras, men du kommer att ha kommit överens om dem före din inkarnation. Men med din fria vilja kan du enkelt skjuta upp ditt arbete eller ignorera det helt och hållet utan att det medför någon diskriminering. En liknande uppgift kommer då med stor sannolikhet att dyka upp längre fram längst vägen för att testa din avsikt att utföra ditt arbete enligt plan.

Vissa frågar varför Ljusarbetare inte alltid identifierar sig när de arbetar för Ljuset? Svaret är att det ofta är det bästa sättet att avvärja oönskad uppmärksamhet så att de kan fullfölja sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. De mörka gör sitt yttersta för att störa ert arbete, eftersom deras motiv är att skapa så mycket förvirring som möjligt. Naturligtvis kan ni inte helt undvika publicitet, men ni är skyddade i ert arbete. Hemligheten bakom er säkerhet är att hålla era vibrationer så höga som möjligt hela tiden. Ljuset skyddar er från de lägre energierna.

Oavsett vilken ansträngning du lägger ner för att höja ditt Ljus så lönar det sig. Du har uttryckt din avsikt och det gynnar dig. Det du fokuserar på dras med tiden till dig, så det är klokt att alltid hålla koll på sina tankar. Du kan till exempel hjälpa andra som behöver hjälp genom att skicka helande färger enligt deras behov. Ju renare färger desto starkare verkan. Med det nya sättet att uttrycka saker i den Nya Tidsåldern behöver du inte skicka specifika helande energier upprepade gånger, det är tillräckligt att skickat dem en gång.

Ni är för närvarande i ett fantastiskt förändringsskede. Nya sätt och metoder finns tillgängliga och väntar på att introduceras. Det kommer att ta tid men i slutändan bli de framgångsrika. Allt sker enlighet er önskan att gå vidare och lämna en period med långsam förändring och tillväxt. Framstegen har avsiktligt hållits tillbaka. Det har alltid funnits en plan för er utveckling och de som övervakar era framsteg ser till att den följs. Det är er rätt att dra nytta av de framsteg som gjorts under många år, men även om vissa har läckt igenom inom områden som medicin och elektronik så har många avsiktligt förnekats er. Den situationen kan inte få fortsätta en längre tid eftersom allt fler kräver att informationen släpps till gagn för hela mänskligheten. När du till exempel blir medveten om att kirurgens kniv inte längre behövs, och att "operationer" kan utföras utan att använda kniv, inser du hur långt efter ni ligger i medicinska frågor. Man kan ifrågasätta varför en sådan situation fortfarande tillåts? Det beror på att vi måste respektera er frihet att ta hand om ert eget öde.

Man kan säga att Jorden ger en bild av "Livet genom Tidsåldrarna". Exempel på detta kan hittas över hela världen. Det var inte avsiktligt men oundvikligt eftersom skilda grupper, själar på olika utvecklingsnivå, har inkarnerat på Jorden. De låg på mycket skilda nivåer och hölls isär för att möjliggöra att respektive grupp fick göra de framsteg som passade gruppens behov. Under tidens gång har dessa själar utvecklats men är nödvändigtvis inte redo att ta ett stort steg framåt. Återigen, de som har avancerat ligger nu ofta längre fram än någonsin tidigare jämfört med de yngre grupperna. I vissa fall har det varit en avsiktlig politik att hålla dem i okunniga så att de mer eller mindre har kunnat användas som slavar. Det är klart att de själar som hålls tillbaka måste få hjälpa att gå framåt, precis som ni i den närmaste tiden också får möjlighet att gå upp på en högre nivå.

Ni har hållits i mörkret under många tidsåldrar och genomlidit många obehagliga upplevelser. Men ni har kommit igenom och är nu mycket starkare och har dykt upp som själar som kan uttrycka sig i kärlek och glädje likt personer som har sett "Ljuset". Genom ert exempel, efter att ha sett den frid och det ljus som ni utstrålar, kommer andra att följa i era fotspår. Även nu gör en del av er detta och strålar ut ert ljus till alla och hjälper till att höja vibrationerna. Generellt sett har utvecklade väsen en instinktiv känsla och lust att hjälpa andra själar att höja sig, och när ni är redo för detta kan ni vara säker på att era talanger kommer att användas.

Oavsett din roll under det här livet kan du vara säker på att du på något stadium kommer att uppmanas att hjälpa andra att utvecklas. Det handlar om att använda din kunskap och erfarenhet för att hjälpa en själ som kan dra nytta av din erfarenhet. När du tagit ytterligare ett steg kanske du vill bli lärare inom andliga ting, antingen inom eller utanför de organiserade religionerna. Du förstår då att du bara ger en själ så mycket som den är redo att ta emot och kan förstå, eftersom alltför mycket kan förvirra dem.

Jag lämnar er i kärlek och välsignelser och må era drömmar bli uppfyllda och må ljuset lyser upp era dagar. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge