Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 19, 2010

SaLuSa, July 19, 2010

Att vara känd och rik ses som en prestation, vilken är önskvärd; dock är det ofta svårt att hantera. Er privathet inskränks och bokstavligen talat så är ert liv inte ert eget. En del människor är redo att hantera en sådan förlust, för att leva sina låtsas liv under omständigheter som inte är någon garanti för lycka. Artistvärlden är full av glamor och behovet av framgång, och misslyckande upplevs ofta med en otröstlig sorg. Så, vem kan leva ett så kallat vanligt liv och finna lycka och tillfredsställelse. Majoriteten av folket lever liv där de kämpar för att få det hela att gå ihop, och till och med för att överleva. En del lyckas dock att finna en mening i livet som ger tillfredsställelse, och det är genom att tjäna andra. När ni har funnit en väg att hjälpa andra, så ger det en inre känsla av att hittat en sann väg, som tillåter er att uttrycka er kärlek och uppleva tillfredsställelse.

Det finns inom var och en av er önskan om att älska och bli älskad; men inte alla kan uttrycka detta och fritt ge av dem själva. Kärlekens energi är mäktig och kan orsaka mirakler, och det kostar inget att dela med andra. När det ges utan att söka en belöning och utan villkor då har ni kommit en god bit på vägen mot att kunna ge ovillkorlig kärlek. Detta bör vara målet som ni arbetar emot, och om ni har svårigheter att uppnå det så bekymra er inte alltför mycket. Med den allt mer ökande upphöjningen av vibrationerna så kommer ni att naturligt attrahera högre energier till er själva, och det blir mycket lättare att hålla kärleksvibrationerna. Alla kan arbeta mot sådana nivåer, och de som är framgångsrika söker sällan kändisstatus eller fördelar bortom vad som behövs för deras omedelbara behov. Ljusarbetare känner till sitt livs plan och distraheras inte utav sökande efter berömdhet och kändisstatus, men ibland kommer de med framgång. Det är vetandet om hur man kontrollerar det som förhindrar att det tar över ert liv, så att ni kan fortsätta med full fokusering på ert arbete.

Att vara i tjänst till andra ses inte nödvändigtvis som en attraktiv sysselsättning, men dess belöning är mångsidig. Ni kan inte ta något med er när ni avslutar ert livs plan, men ni kommer att ha den inre tillväxten och glädjen av att ha tillbringat det på ett välgörande sätt. Det kräver inte att ni blir ett av de ledande ljusen, och varje bidrag hur litet det än är hjälper att lyfta upp det kollektiva medvetandet. Det kapitalistiska sättet att tänka tenderar att leda till girighet, men det finns naturligtvis en del framgångsrika människor som eftersom de är välsignade på det sättet, inte glömmer att dela med sig av sina rikedomar. På grund av detta så uppnår de ibland exceptionella nivåer av generositet, men det är inte storleken som är viktig utan tanken bakom det. Detta exemplifieras av den bibliska historien om änkans skärv, när som hon gav när hennes behov var lika stora som någon annans.

Vart leder vårt meddelande och varför nu, och vi säger er att förändringarna på Jorden blir mer utredda, och de lämnar många människor i diger nöd av hjälp. Denna situation kommer att förvärras utav en mängd olika anledningar, och detta vädjar till er att tills att det förändras till det bättre så försöker ni att lindra andras nöd. Dessa tiders utmaningar sätter stor press på er, men ni kan söka att förhindra att det blir kaotiskt genom att komma samman och organisera någon slags lättnad. Det kommer att ge ett svar tills kommandet av verklig hjälp, och förändringarna i era regeringar som påbörjar en era av gynnsamma förändringar på en global skala.

Var förvissad om att vi hela tiden fortsätter att kontrollera Moder Jords välbefinnande, men er Upphöjning i tankarna. Det finns en balans som vi är ansvariga för, och det förhindrar att saker och ting helt spårar ur. Ni kommer att avsluta denna cykel såsom uttalat och i den meningen spelar det ingen roll vad de mörka Tjänarna försöker att göra, de kommer inte att förhindra fullbordan såsom planerat. Trots allt Mina Kära, ni kanske tänker er att ni har Gud på er sida, och Ljuset är allsmäktigt. I verkligheten så favoriserar inte Gud någon, utan tillåter alla själar att uppleva såsom de önskar, men användandet av den av gud givna fria viljan. I själva verket så älskar Gud alla själar och väntar på att välkomna dem tillbaka till Källan, och vid den tiden kommer ert Ljus att ha blivit helt återställt.

Såsom medresenärer beundrar vi er övertygelse och envishet med vilken ni har tagit er an dualitet, då det är långt borta från de underbara nivåerna av Ljus som ni kom ifrån. Nu är ni vid slutet av er resa och inser knappt vad ni har uppnått. Att ha lämnat ert hem av absolut skönhet och lycka bland stjärnorna, och ett hållbart existenstillstånd inom kärleksvibrationerna var ett enormt beslut. Ni var medvetna om karaktären på utmaningen, och tog det till hjärtat att vad som än hände så skulle ni inte bli förlorade. Ni utlovades hjälp och handledning, så att oberoende av hur lågt ni gick i de lägre vibrationerna så skulle ni resa er igen. Detta löfte har uppehållits, och ni har redan tillräckligt lämnat mörkret bakom er för att se er egen gudomlighet och förbindelse till Ljuset. Uppvaknandet fortsätter att accelerera och ni börjar känna utvidgningen i ert medvetande. Nu är Upphöjningen i sikte för er och så nära att äga rum, att ni bara har ett par år till att innan ni lyfts upp med Moder Jord.

När ni ser till den större bilden så inse att ni kan ignorerar vad som pågår runt omkring er eftersom det inte kan pågå värst länge, och ni träder in på en ny väg som lämnar det hela bakom er. Det nya paradigmet tar nu form, och när ni fokuserar er på framtiden så genomsyras det med kraften för att manifestera. Ni skapar hela tiden, men nu har ni de mäktiga energierna riktade mot Jorden, och de är mycket mäktigare än någonsin tidigare. På grund av denna latenta makt så är det i själva verket en bra rutin att observera era tankar och känslor, och rikta dem enbart mot det bästa för alla. Med tiden kommer ni att hjälpas att hantera en sådan grad av kontroll, och det är en av våra uppgifter när vi anländer på Jorden. Vi kommer för att göra mycket som är av fysiskt natur, men vi glömmer inte att er upphöjning är för er spirituella utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius, och känner redan glädjen vid tanken på att resa med er under den sista biten på er resa. Vi kommer som vänner och för många så är vi också familj, men mer väsentligt som era spirituella handledare och guider. Ni skall känna vår kärlek som vi ovillkorligt ger, och det kommer att lyfta er upp och bort från oron och bekymmer som ni kanske fortfarande har.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge