Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 16, 2010

SaLuSa, July 16, 2010

Ni hör från många källor att er verklighet är en illusion, men för er är den ganska så reell eftersom ni upplever fysikalitet i den 3d dimensionen. Det är dock en illusion i det att den inte är er sanna verklighet. Av denna anledning så har det korrekt blivit relaterad till som ett experiment, som ni gladeligen erbjöd er själva att delta i. Medvetandet av All Som Är, vilket ni refererat till som Skaparen, önskade att veta hur en gnista av Gud skulle hantera separation såsom upplevs i dualitet. Er del i detta kommer till ett slut då cykeln tar slut, och så vida ni inte vill fortsätta att uppleva i de lägre dimensionerna så kommer ni att lyftas upp igen. Undermedvetet så har ni minnen av er tid i de högre dimensionerna, och det är därför som, för de flesta av er, att Upplyftningen är välkommen. En del själar har så vant sig vid er nuvarande dimension och de kan inte tänka sig något bättre och är rädda för förändringar. Problem uppstår när det gäller vad som skall hända med er familj och vänner, och ni har naturligtvis ängslan för deras välbefinnande. Var förvissad att varje själ har sin egen väg att gå, och ni kanske förs samman i familjer, men det är inte en permanent situation. Ni attraherar varandra därför att ni har vissa erfarenheter ni önskar er, och ni alla gynnas av familjekonstellationen. Det finns naturligtvis vissa vackra kärleksfulla relationer, och det högst sannolikt att ni kommer att träffa dem igen i kommande liv. Även i situationer som visar sig labila så finns det ofta själar som redan känner varandra och på grund av kärleken de hyser så offrar de den för att hjälpa varandra att utvecklas. Tro det om ni vill, men när ni väl återgår till den ”andra sidan” så kan era upplevelser på Jorden sättas åt sidan, och kärlek återuppstår mellan de som var stridande på Jorden.

Vad vi försöker att göra är att få er att se hur föga som er tid på Jorden liknar er sanna hemvist. I dualitet så är det naturligtvis en utmaning för det mesta, på grund av avsaknaden av Ljus, även om detta nu snabbt förändras då ni skapar en väg mot Upphöjningen. På grund av kontrasterna mellan mörkret och Ljuset har ni dock en del belysande erfarenheter som kan vara helt extatiska och upplyftande. Jorden är absolut stället för att testa er själva, och det är i själva verket anledningen till att ni antog utmaningen. Om ni vill så kan ni sitta på ett moln och spela er harpa i all evighet, men det finns så mycket ni kan göra för att föra kunskap och förståelse till er själva. Det är naturligt för er att söka och expandera ert Ljus, när som ni finner er väg tillbaka till de högre dimensionerna. Som uppstigna Varelser så söker vi också fortfarande, och vi har Galaxen inom vilken vi kan ha nya erfarenheter. Förena er med oss och vi skall resa vitt och brett, och hemma blir varhelst vi är stationerade eftersom vi tar det med oss. Vi tänker här naturligtvis på de enorma Moderskeppen, vilka är som gigantiska städer, och ger er allt ni kan tänkas ha behov av.

Vi vill att ni blir upplivade av tanken att bli Galaktiska Varelser, eftersom det kommer att bli er själva i framtiden när ni blir fullt medvetna Varelser. Planen för er tillväxt till en sådan Varelse finns redan, och ni kommer att bli överlyckliga över möjligheterna när ni väl känner till detaljerna. Vi kommer att delta i ert avancerande, och Upphöjningen är det första riktiga steget mot det. Med tiden så kommer er tid i dualitet att förefalla så långt borta, att minnena snart kommer att glömmas bort. När allt kommer omkring så höjs ni upp med den nya Jorden, i all sin prakt och fullt återställd till sitt ursprungliga skick, så varför skulle ni tänka på henne på något annat sätt. Det finns naturligtvis prakt på Jorden nu, men det är en blek reflektion av vad hon snart kommer att bli, så att ni har en idé om vilken härlighet som ligger och väntar på er.

Det förefaller att finnas mycket aggression på Jorden, både av en fysisk natur och i ord och gester. En del av det kommer ifrån folk som störs av de högre energierna som kommer in, eftersom de inte kan hantera dem. De blir förvillade och slår ut i ilska och förvirring. I kontrast mot detta så blir de av Ljuset mer serena och glädjefulla då det fortsätter att upphöjas. Ljuset skiljer vetet från agnet, men det finns ingen skam eller skuld tillskriven de som utvecklar sig sakta. Utsorteringen är oundviklig, men den är nödvändig så att själar finner sig själva där de bäst kan utvecklas. Det händer hela tiden, eftersom utveckling är en progression av steg som tar er mot nivåer som är rätta för er erfarenhet och utveckling.

Nu ser ni slutet på cykeln av dualitet, och tidvis kommer det att bli tumult, men det är slutet på en era som har fört er till djupet av mörker och ni har överlevt. Till sist så har Ljuset brutit igenom och det finns bara en väg framåt och det är uppåt. Lämna dualiteten bakom er försök att inte få den att influera er, eftersom ert sikte bör vara på vad det nu är som ni behöver för att stå stadigt på vägen mot Upphöjningen. Dörren till er framtid öppnas brett, och framtiden kommer att inhysa alla själar som har ambitionen att bli en del av det.

Vi från den Galaktiska Federationen är helt redo för handling och vi har fördelen av att veta precis vad era behov är, genom vårt utbredda övervakande av er och er planet. Vi respekterar er enskildhet, men om vi så behövde kunde vi se rakt in i era byggnader och fokusera oss på vem som helst. Vi kan höra era samtal och även läsa era tankar, vilket är användbart när det gäller att hantera de mörka Tjänarna. Det är därför som deras planer aldrig kommer att ha framgång, eftersom vi vet alltför mycket om dem. Vi vidtar motåtgärder och våra allierade är mycket aktiva i dessa roller. Vi tycker inte om konfrontation eller hot, och vår inställning är diplomatisk men fast.

Varje dag som går för er närmare till fullbordan, och närmare till vår öppna kontakt med er. Men först det inledande, och även om uttalandena som vi eftersträvar inte än har gjorts, så finns det nu många individer som gör sina röster hörda. Det sätter tryck på auktoriteterna som inte kan hålla det tillbaka värst mycket längre. Vi skulle vilja börja innan nästa vår, så vi kommer att göra allt vi kan för våra allierade för att detta skall ske. Vi har naturligtvis fortfarande en tidsfrist, vid vilken vi skall ha startat och helt klart så är den inte så långt in i framtiden.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det finns en härlig känsla från vår sida eftersom vi har rest med er under en lång tid, och vi är nöjda att ni har nått sluttiden. Det var tidvis oklart, men ni har ridit up stormen och fredfulla tider kommer då Kärlek och Ljus skall råda.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge