Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 17, 2010

SaLuSa, May 17, 2010

Med en känsla av att ni aldrig har tillräckligt med tid varje dag för att göra allt ni behöver så är det inte överraskande att Människan i allmänhet ses om otålig. Med tanke på att era förväntningar har lyfts många gånger utan att se de förutspådda resultaten så lovordar vi er för att ha använt stor själsstyrka och ser framemot tiden för fullbordan. Med allt sagt och gjort, så är hela anledningen till allt vad som händer riktad mot ett tillfredsställande avslut till cykeln av dualitet. Er tid i den är nästan slut men under den återstående tiden kommer ni att se den snabbaste serien av händelser som stundvis kommer att få er att kippa efter andan. I sanning så har ni stadigt gjort framsteg mot Upplyftningen, under många, många år. De senaste har lovat mycket utan synbara tecken på framsteg, ni har dock hela tiden krypigt närmare de oundvikliga förändringarna som måste äga rum. Nu upplever ni kaoset som kommer med renandet av det gamla systemet, och ibland får det olyckliga konsekvenser. Det är emellertid förspelet till introduktionen av nya sätt att hantera problemen som har uppstått. Var förvissade om att allt kommer att bli till er tillfredsställelse, och i många fall överskrider det era förväntningar.

Vi står redo och ivrar på våra allierade att gå framåt och de gör så med försäkringar om vår assistens vid varje hörn. Vi gör mycket mer av detta än vad som kanske är uppenbart, och en högst väsentlig funktion är det kontinuerliga observerandet av Moder Jord. Vi ser till att de finns en pågående balans för att undvika extrema konsekvenser och vi är särskilt observanta på områdena som kan uppleva jordbävningar. Vi kan med noggrannhet förutsäga var och när de kan uppstå, och även om vi inte kan ingripa när det gäller nödvändiga förändringar så kan vi lindra effekterna. Vi har under många år långt tillbaka i det förra århundradet hanterat många problem som uppstår från föroreningar och radioaktivt avfall. Vi har begränsat föroreningarna för att så mycket som möjligt undvika genetiska skador på framtida generationer. Människan använder dock olika energier för att driva sina uppfinningar som sänder ut skadeverkande strålar för er hälsa. Det mesta av detta är redan bekant för er, men de som gör pengar på detta bryr sig föga. Våra teknologier kommer att ta sig an dessa problem och vi kommer att introducera er till rena, hälsosamma och säkra enheter.

Det sorgliga med era stympade framsteg när det gäller teknologi är att så många av de nyttiga upptäckterna har avsiktligt blivit lagda på hyllan. Ni har blivit förnekade uppfinningarna som skulle ha förbättrat er livskvalitet enormt. Ni har onödigt blivit placerade i en situation där ni har lidit igenom bristen på framsteg och blivit tvingade att leva på en mycket låg uppehållsnivå. Allt detta kommer dock att förändras när vi väl öppet kan anlända på Jorden. Ett antal möjligheter öppnar nu upp sig som kommer att påskynda denna händelse, och vi väntar med intresse för att se vem som blir först att uttala avslöjandena. Det är nära att hända, men om det försenas ännu en gång så har vi auktoritet att träda in och själva se till att det händer. Vi föredrar att ni själva sätter upp uttalandena, eftersom vi inte vill se ut som att vi framtvingar frågan. Den Gudomliga Planen tillåter dock inte fortsatta förseningar och det finns ett slutdatum vid vilket handling krävs. Universum höjs upp och allt fortskrider väl och som planerat, men vi kan inte tillåta lilla Jorden att diktera tidpunkten. Viktiga som ni är för det hela så är ni fortfarande en relativt liten kugge i ett mycket stort hjul.

Vi noterar att trycket ökar för en komplett finansiell utvärdering, med sikte på att introducera ett totalt nytt system. Vi uppmuntrar sådana utvecklingar eftersom de gamla har visat sig vara otillräckliga och fungerar inte för att gynna folket. Ert banksystem har gradvis urholkat era hårt förtjänade pengar, och de bryr sig ringa eller inte alls om svårigheter resulterar från deras snikenhet. Denna makt bortförs nu, men enbart en komplett förändring kommer att tjäna era verkliga intressen och etablera ett rättvist och ärligt system. Ni kommer att bli belönade när som ett överflöd återinför välstånd och ett rättvist delande av era tillgångar. Ni kommer gradvis att förflytta er in en ny fas av livet som kommer att bli ett förspel till Upplyftningen, och föra er närmare till Enheten som ni kommer att åtnjuta. Mina Kära, vi har inga behov av pengar eftersom allt delas, och varje själs behov tillgodoses för att se till att de har den bästa möjliga levnadsstandarden. När ni inte har sådana behov är livskvaliteten idyllisk, och tillåter gott om tid för att fullfölja personliga intressen. Slitet i livet som ni nu upplever det kommer inte längre att existera, och ni kommer inte att behöva slita och dra er fram bara för att existera. Det har enbart varit girigheten för makt och rikedomar av de rikaste familjerna i er värld som har begränsat era framsteg mot ett sådant samhälle på Jorden.

Ni har hela tiden tillåtits fri vilja under era upplevelser i dualitet. Ni kan därför kanske reflektera på det faktumet att ni oskyldigt har tillåtit er själva att ge upp det till dem som är makten bakom i stort sett alla beslut som påverkar era liv. Detta är dem som ni känner till som Illuminati grupperna och de är inte längre lika mäktiga nu tack vare det storartade arbetet från våra allierade. Vi har naturligtvis alltid guidat händelser på vägen som har varit gynnsamma för dem, och detta stöd är helt acceptabelt då Ljuset tillåts att konfrontera de Mörka Tjänarna. På Jorden blir kampen alltmer uppenbar och det är ett speglande av en än en större kamp som fortsätter i de högre rikena. De mörka energierna genomtränger Universum, och attraheras till de lägre vibrationerna var helst de finns. Det är som att ni signalerar att ni är redo att engagerar er med dem, och det är vad som har hänt på Jorden. Sedan forntider har ni varit under deras inflytande, och som en konsekvens har varelser av låg vibration infiltrerat er Jord. Nu har vibrationerna förhöjts kraftigt, och Jorden är inte längre en passande plats för dem. När som det fortsätter att höjas så minskar deras inflytande och de förlorar sin makt över er. Till slut kommer de inte att ha något annat val än att lämna Jorden, och den tiden närmar sig snabbt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det är inte underligt att vi har en sådan beundran för er. Ni har varit mitt i slagfältet mellan Mörkret och Ljuset under en sådan lång tid. Er seger över dem närmar sig fullbordan, och Himlen fröjdas. Sänd ut era Ljus strålar till alla, även till de bland er som ni känner igenom som mörka Varelser. Var generösa med att dela er kärlek med dessa vilsna själar av mörkret, de behöver er hjälp på vägen tillbaka mot Källan, en resa som varje själ genomgår.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge