Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2010

SaLuSa, April 16, 2010

Var själ ges möjligheten att upplösa all kvarvarande karma, och eftersom ni är i ert sista liv på Jorden så har en del av er hektiska liv. Karma upplöses normalt när de bästa förhållandena är på plats, och det sker inte nödvändigtvis i livet som direkt följer livet i vilket det skapades. Detta är en avgörande faktor som avgör er livs plan och vanligtvis är det relaterat till personliga förhållanden. Ni startar alla livet med att söka efter lycka och tillfredsställelse, men ofta blir ni besvikna. Mina Kära, om ni misslyckats att nå framgång i vissa avseenden i ert liv beakta möjligheten att detta var planerat och menat att ge lektioner som är av värde till er. När allt kommer omkring så händer inget som är viktigt för ert livs plan av en tillfällighet.

Vid vår dimensionsnivå har vi sedan länge överkommit behovet av karma, och om vi väljer fel inser vid det omedelbart och gör rättelser. För oss är personliga förhållanden baserade på kärlek och respekt för varandra. Vi inser vår Enhet med allt som är, och erkänner den gudomliga grundsubstansen som allt liv innehar. Vår försiktighet hänför sig till beslut som görs vilka påverkar många själar, såsom vår inblandning i er framtid. Slutresultatet är inte alltid klart, men baserat på vår erfarenhet och förmåga att läsa framtida möjligheter så är vi säkra på att mycket litet kan bli fel. När en avancerad civilisation blandar sig i med en som fortfarande är under utveckling, krävs mycket omsorg för att se till att det inte utgör inblandning med deras utvecklingsväg.

På Jorden har ni nästan ständigt beslut att fatta och ni bygger lätt upp karma. När ni väl förstår meningen med livet och erkänner det faktum att ni alla är En, kommer ni dock att hantera livet med en större förståelse. Detta finns inte nödvändigtvis i religiösa trossystem, då dessa ibland kan ha den motsatta effekten genom att isolera er från andra människor. Återigen så arbetar dessa själar på sin karma via sådana erfarenheter, och som en del av det hela blir varje erfarenhet ett tillägg till ert totala medvetande, vilket ackumulerar genom alla era liv.

När ni slutligen upphöjs kan ni vara helt säkra på att ni har lyckats att övervinna dualiteten, och ni kommer att ses som absoluta Mästare. Ni är bland de mest modiga av själar som har slipat ert spirituella medvetande genom att genomgå varje erfarenhet personligen. Ni kanske undrar vad som händer med dessa minnen av de negativa erfarenheterna då många har sårat er för resten av livet. Var snälla och kom ihåg att när ert medvetande förhöjs kommer ni att sätta åt sidan sådana minnen och till sist kommer ni bara ihåg era triumfer och framgångar. Ni kan i själva verket inte föra de lägre vibrationerna in i de högre nivåerna, och det är Lagen. Var helst som ni för era brustna hjärtan och nedstämdhet, kom ihåg att det inte varar för alltid och att energierna av kärlek och lycka kommer att förbyta dem.

Livet kan förefalla grymt och orättvist, men kom ihåg att ni har skapat er egen verklighet. Ni kan inte undfly den Universella Lagen, men detta kommer inte på något sätt i form av bestraffning. I själva verket så är de baserade på den mäktiga energin av Kärlek och Ljus som är livskraft för Allt Som Är. Era framsteg ligger i era händer, men som vi ofta påminner er så är vägen som ni väljer den som ni har beslutat er för. Det är i enlighet med den fria viljan som ni har blivit berikade med, så att ni inte är begränsad i era val. Ni är dock inte förväntade att nödvändigtvis veta vad som är den bästa vägen att ta och det finns alltid större Varelser med vishet och förståelse som kommer att guida er om ni ber om det. Även nu, fastän vi är fullt medvetna Varelser, så konsulterar vi dem om vi är osäkra på hur vi skall handla. Kom ihåg att det handlar om framtiden för planeter och deras civilisationer, precis som med er. Det är ett mäktigt ansvar och våra beslut måste avvägas med omsorg. Vid denna tid så står ni på vägen mot Upplyftningen, och när väl förändringarna kommer som kommer att föra in den, så måste de ta er med er med så få olägenheter som möjligt. Det är helt klart att med tanke på de förändringar som skall göras så vill vi att det skall gå smidigt och det är därför som vår plan omvärderas ganska ofta. Tidpunkten måste vara korrekt och vi kommer inte att agera förrän det kan sägas med säkerhet att det kommer att lyckas.

När ni tänker på de globala problemen som finns och utsträckningen av de förändringar som kommer får ni beakta att det är en stor uppgift, till och med för oss. Vi har dock obegränsade resurser och vi har fullt självförtroende i vår förmåga att genomföra planen. När vi väl öppet kan besöka er kommer era tvivel och frustrationer att försvinna, då ni snabbt kommer att inse att vi är Skaparens representanter på ett gudomligt uppdrag. Er framtid är förbundet med det totala upplyftandet av Universum, och ni är lika viktiga som alla andra delar av planen.

Ert deltagande i förändringarna kräver inte mer än ert engagemang med att visualisera lyckan och glädjen som de kommer att införa till allt liv på Jorden. Håll er i Ljuset och lev era liv så bra ni kan, såsom om ni redan har blivit upphöjda. Sprid kärlek och harmoni där ni går och när ni kan, och låt all negativitet passera vid sidan om er. Ni kan inte bekämpa det genom att närma er det hela på samma vibrationsnivå, utan ni höjer er utöver det och omfamnar det i kärlek. På detta sätt kommer ni att bidra till den kollektiva vibrationen på Jorden, och ni kommer att i högsta grad att hjälpa den att förhöjas. Ni kommer att finna att ju mer ni tänker och handlar i Ljuset, desto lättare kommer det att bli att vidmakthålla er plats i de högre nivåerna.

Kom ihåg Mina Kära att ni är en del av renandet av Jorden och det är ert ansvar att göra allt ni kan föra att reversera all den skada som har uppstått under många år. Vi gör naturligtvis vår beskärda del även om ni inte nödvändigtvis är exakt medvetna om vad det är vi gör. En stor del av vårt arbete märks inte och det kommer inte att ske öppet med er kunskap om det tills att vi kan arbeta tillsammans. Moder Jord fortsätter att skaka och väntar på att slutföra hennes egna förberedelser inför Upplyftningen. Det blir därför viktigt att hon tillåts att fullborda det mycket snart. Det finns anledningar, som är relaterade till er säkerhet, som håller tillbaka ett ökande av reningsoperationerna, vilka måste slutföras för att vara redo inför Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och välsignar er alla och omger er i Ljuset. Med förhoppning om att ni nås av det och att ert medvetande vaknar upp till en högre nivå än tidigare. Många högre Varelser fokuserar sitt Ljus på Jorden och det ökar i takt med er förmåga att jorda det.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge