Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 januari 2018


Mike Quinsey - 12 januari 2018

Mike Quinsey

Jag kan inte nog betona vilken fantastisk prestation det var av er att passera markören under 2012. Från i dag och framöver kommer ni att se tecknen på positiv förändring runtomkring er, och ju mer vibrationerna ökar desto snabbare kommer förändringarna att manifesteras. Generellt sett hör en del av de viktigaste förändringarna som kommer att påverka er samman med den allmänna vibrationshöjningen. Den högre energin kommer att omvandla de lägre energierna så att negativa handlingar börjar förlora sin kraft, och det ultimata blir när endast högre vibrationer kan existera. Då är ni fysiska Änglar med fullt medvetande vilket förutspåddes för länge, länge sedan. I en avlägsen framtiden kommer ni slutligen att flytta in i den Inre Jorden och dess Kristallstäder. Det här är händelser väl inne i er framtid, men hur underbart och upplyftande måste det vara att veta att stora förändringar väntar er. Samtidigt har alla livsformer av lägre energi följt sin egen väg efter en annorlunda cykel, för att fortsätta utvecklas.

Om tanken på att leva inne i Jorden verkar konstig för dig, kom då ihåg att det är en normal utveckling hos alla avancerade mänskliga livsformer. Det är faktiskt mycket säkrare än att bo och leva på ytan, och med avancerade teknologier kan en "ny Jord" skapas där betingelserna inte är särskilt mycket annorlunda än för levet på ytan. Den omedelbara vinsten är att ni kontrollerar alla aspekter av er miljö, så att ni aldrig utlämnas på nåd och onåd till de extrema väderförhållanden som ibland upplevs på ytan. Inse också att när ni är så avancerade kommer ni att skapa nästan allt ni behöver genom er tankekraft. Bara inse att er väg till Ascension (Uppstigningen) redan är utstakad. Det du kan påverka är det sätt på vilket du når Ascension, eftersom det beror på dig själv, men att du kommer att nå den kan du vara säker på, det är redan beslutat. Med båda fötterna på jorden tycks den beskrivna framtiden ligga långt bort, men i verkligheten börjar du ge tankeenergi till den skapelsen och den börjar ta form eftersom potentialen redan finns.

Vissa av er är redan medvetna om att ert öde är att bli galaktiska människor och också en Stjärnnation. Om ni någonsin undrat varför er jord verkar ha lockat till sig så mycket uppmärksamhet på senare år beror det på att er utmaning att stiga upp (assend) med era nuvarande fysiska kroppar är unik. Nu när ni är inne på upploppssträckan och ser målsnöret är det tydligt och klart att ni klarar av hela vägen mot att stiga upp i era fysiska kroppar, och det blir en högst anmärkningsvärd ”första gång någonsin” prestation. Ni är alla högt vördade och älskade för er beslutsamhet att lyckas, och när ni passerar målsnöret kommer det att firas med gudomligt jubel i himlen. Det bli stora festligheter runt om och nyheten om er framgång kommer att fara kors och tvärs i Universum. Ni kommer med rätta att kunna sola er i era framgångar, och Guds välsignelser kommer att följa er.

Mycket händer fortfarande runt om på er jord och genom historian har det varit mycket våldsamt ibland. Jordens kontinenter verkar alltid vara på glid men jordbävningar verkar sällan bli exceptionella. Med era moderna utrustning och instrument kan ni nu exakt förutsäga var stora jordförändringar sannolikt kommer att inträffar och förbereda er för dem. San Andreas Fault Line är känd för att vara på gång när som helst nu, men människorna verkar beredda och tar chansen att stanna kvar på sina platser, i hopp om att bli förvarnade om att en större jordbävning sannolikt är på gång. Med tiden kommer förändringarna i sådana områden att resultera i att de måste evakueras permanent. Det verkar dock ligga väldigt långt borta och bör inte utgöra någon fara under er livstid. Återigen, över en längre tidsperiod kommer havsnivån att stiga ganska avsevärt och de låglänta områdena vid kusten kommer att bli obeboliga. Men med tanke på de framsteg som görs med tidiga varningssystem finns det ingen anledning till varför människor ska bli tagna på sängen.

Efter att ha lyft era tankar till sådana höjder känns det lite ledsamt att behöva återvända till mer vardagliga saker. Men som ljusarbetare har ni fortfarande era individuella utmaningar att hantera, och då ni tagit in på en ny väg måste ni ta varje tillfälle att sprida ljuset. Hittills har ni uppmuntrats att prata med människor på den nivå de befinner sig, men nu är uppstigningen i sikte och relativt sett - tiden är kort. Så utvidga det som du skulle gjort i normala fall, och var säker på att det frö av kunskap som nu planteras bär frukt i de tider som kommer. Helt klart, för själar som har potentialen att gå hela vägen till Ascension kommer deras guider att göra sitt bästa för att hålla dem på rätt väg. Det som är på gång är en chans som inte får missas, eftersom det i så fall betyder att man får börjar en annan cykel utan garanti för Ascension. Men som ni tidigare har informerats om är ingen kunskap bortkastad eller förlorad och det ni lär er under en inkarnation följer med till nästa.

För vissa är tanken att de inte är sin kropp ganska skrämmande, och frågan uppstår vad du verkligen är när du är ute ur kroppen. Oavsett om du har lämnat din kropp tillfälligt, som de flesta gör under sömnen, eller har "dött" ifrån den, kommer du att befinna dig utanför det som tycks vara din fysiska kropp. Du kan till och med finna dig i en situation där du titta ner på din kropp som sover djupt. Om du råkar ha dött kommer du snabbt att lämna den scenen och bli hälsad av dem som på en högre nivå har väntat på din ankomst, och det är nyckeln till din upplevelse. När du lämnar din fysiska kropp befinner du dig omedelbart i en annan identisk kropp. Men vad som nu är så annorlunda är att den "nya" kroppen, som kallas den eteriska kroppen, samtidigt som den är identisk med din fysiska kropp är en finare version med högre vibrationer och inte drabbas av någon av den sjukdom eller brist som du kanske har haft. Det verkar som om du har blivit fullständigt föryngrad. Med tanken kan du förändra din kropp till att bli yngre till utseendet igen och utan några av de funktionshinder som du kanske haft tidigare.

De som fullt förstår "liv efter döden" förstår att döden inte är något att frukta, och dina vänner och släktingar kommer att veta om när du förväntas gå över till "den andra sidan" och vara redo att hälsa dig välkommen. Så mycket mysterium och rädsla har byggts upp runt döden och sannolikt har det gjorts av dem som haft en svår övergång. Men döden i sig är bara som att ta av sig en kostym och klä sig i en annan. Övergången är på inte sätt något traumatisk eller smärtsamt och så enkel att många själar inte ens inser att de har "dött". Att ta bort alla felaktiga framställningar av fakta är svårt eftersom många har uppfostrats att tänka annorlunda, och eftersom tankens makt är stark kommer du att uppleva döden som du trott att den skulle bli. Om du är ateist är allt som kommer att hända att du vet att du fortfarande lever, i övrigt upplever du "ingenting" tills dina tankar öppnar sig inför andra möjligheter. Det finns fortfarande mycket att känna till i ämnet, men om du tycker att det är för mycket att acceptera så lägg det helt enkelt åt sidan för att senare ta upp det till nytt övervägande. En sak är säker, vad som än kommer i din väg så kommer sanning alltid att bestå när dimmorna lättat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa på era dagar och på vägen till fullkomlighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge