Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 17, 2011

SaLuSa, January 17, 2011

Det Nya Året är nu på väg och det kommer att finnas mycket som kommer ta er tid i anspråk, då ett klimax för de nuvarande förändringarna kommer. Med allt som händer blir det uppenbart att ni upplever det sista av ansträngningarna från de mörka Tjänarna att hålla sig fast vid makten. De kommer inte att ändra er framtid eller öde att lyftas upp, vilket är säkrat. Vad som kommer att hända är att de händelser som de nu driver fram kommer att visa deras likgiltighet inför mänskliga liv och dess rättigheter. Det kommer att resultera i att föra mer människor samman och in i Ljuset, och desto behov för att handla emot dem. På det sättet kommer ert fortsatta tilltagande av era medvetandenivåer att se till det blir en reaktion, och ni kommer att förstå vad det är som händer. NI uppmanas att fortsätta att koncentrera er på ett positivt slutresultat och ni kommer att göra er del tillsammans med andra, för att göra slut på alla försök att förvilla er och stoppa era framsteg.

Det är nu dags för Ljuset att bli mer aktivt runt omkring er, och många, många grupper av människor går samman för att agera. Det kommer att börja smått och gradvis öka till en stor kraft för det goda. Det kommer att ha en tendens att dra folk samman i enlighet med om de har upplevt ett uppvaknande. Tills att dualitet har överkommits kommer det alltid att finnas en viss skillnad mellan olika grupper som har olika uppfattningar och åsikter, men det är en hälsosam situation. Utan utmaningar skulle ni inte nödvändigtvis utvecklas, enbart mycket långsamt. Med sluttiderna så är det därför möjligt att göra stora steg framåt. Karma kan också klaras upp snabbare, och oupplösta ting kommer att tas an innan ni lyfts upp.

Tiden går som alltid allt fortare, och det kommer att förefalla som ingen tid alls innan detta år också går förbi. Ni kan vara säkra på att det kommer att ge många överraskningar, och kommer att ha gått vidare med att lägga vägen på plats mot Upplyftning. Det kommer att se till att er resa är fullbordad med lätthet och i en atmosfär av glädjefullt accepterande. För närvarande finns det mycket oro runt omkring er, men det dröjer inte länge innan våra allierade visar sin förmåga att överkomma de mörka Tjänarnas planer. Ni kommer att bli den sista biten som fullbordar bilden, och sedan kommer hela Universum att vara redo att lyftas upp till en högre nivå. Det kommer att bli början på den Gyllene Åldern, vilken kommer att infria allt vad som ni har lovats, vilket kommer med Upplyftningen. En smak av vad som kommer börjar visa sig innan året är slut, men ni måste se till hur mycket arbete som behövs för att nå folk runt hela världen.

Era behov kommer att helt och hållet bli tillgodosedda och vi kan förse er hela befolkning. Vi har inga svårigheter att producera masskvantiteter, och våra resurser är obegränsade. När allt kommer omkring, Mina Kära, så har vi haft mer än tillräckligt med tid för att förbereda för detta stadium i er Upplyftning. Ni kommer att finna att när de väl startar så blir förändringarna mycket snabba. Vi vill ta oss an fattigdom och brister som kommer att återställa något av er värdighet i livet, och göra er självförsörjande. Vi har många specialistgrupper som är erfarna med olika färdigheter och expertis, som kan hantera de mest komplicerade behoven. Allmänna föroreningar kommer till exempel att bli uppklarade inom veckor och inte månader, och det är ett område som vi prioriterar. Hälsa och välstånd kommer gradvis att återkomma, och bristen som nu upplevs kommer att upphöra och aldrig igen återkomma.

Oberoende av alla framsteg vi gör så kommer det tyvärr att finnas dem som har blivit rädda, på grund av förutsägningarna om nedgång och undergång. För dem så har det blivit en del av deras fasta övertygelse om ett katastrofalt slut av eran, och händelser på Jorden kommer att förefalla stödja det. Det kommer dock inte att bli värre varefter månaderna går, och inte på något sätt nå apokalyptiska proportioner. Moder Jord måste ha sitt att säga till om vad som händer och också höja hennes vibrationer, men hennes målsättning är inte att skapa lättsinnig förstörelse. De negativa energierna som har jordats på Jorden under många århundraden måste rensas ut, och avslutas innan Upplyftningen. Vår närvaro betyder att vi kan hjälp med att lindra utsträckningen till vilken skada uppstår, och kan erbjuda skydd till de som kan bli påverkade.

Era vädersystem fortsätter att förändras och oberoende om de är naturliga eller inte så kommer de så småningom att lugna ned sig och bli mer balanserade. De extrema punkterna som ni nu upplever kommer att bli mindre frekventa, och temperaturer kommer att bli komfortabla i alla avseenden. Jorden kommer att bli återinplanterad när det gäller djur och andra livsformer, och skönhet kommer åter till områden som Människan har förstört. Återigen, så är dessa uppgifter lätta för oss att hantera och den Galaktiska Federationen kommer att sätta inför er all sin teknologi och kunskap. Vid det laget kommer mörkret inte längre att kunna blanda sig, och kommer att ha förts till platser där de inte har någon auktoritet eller makt. De har konstruerat sitt eget öde, och kan inte undvika konsekvenserna.

Vi beundrar de bland er som idogt söker efter meningen med livet och har funnit era svar. Så länge som ni erkänner Guds hand i allt som finns runt omkring er, så kommer sanningen snart fram att ni är Alla En. Ni kanske inte till fylles förstår sanningen, men med tiden kommer ni att lära er mycket från oss och Mästarna som kommer att tala med er. NI kommer att finna ut att det är ni som har skapat de uppdelningar som finns mellan er. Alla hinder som finns mellan er kommer snart att bli övervunna, och ni kommer att erkänna alla själar som bröder och systrar. Hindren kommer att falla åt sidan och ni kommer att ta varandra till era hjärtan. Det är naturligtvis nödvändigt att skapa ett klimat av fullt samarbete, och ras och färg kommer inte att vara ett spörsmål längre.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser ner på Jorden från högt ovan och ser hur Jorden blir en planet av Ljus. De skimrande Ljuspunkterna flyter ihop och utstrålningen är vacker att se. Jo, det finns många mörka punkter, och de blir sakta transmuterade då de inte kan motstå Ljuset. Så skall det fortsätta till att de lägre vibrationerna knappt finns kvar, och då kommer ni att vara nära sluttiderna och Upplyftningen. Varje själ kommer att gå vidare i enlighet med deras medvetandenivå, och alla kommer att finna sig själva precis vid den nivån som kommer att ta dem till nästa steg på deras resa. Ni kommer att ha gjort era val då det gäller vilken er förståelse skall bli, och ert spirituella avancerade kommer att fortgå. Vet att allt blir bra och Gud kommer som vanligt att göra er sällskap varhelst ni är, och alltid att vara er handledare och ert sällskap. NI älskas alltid mer än ni någonsin vet, och så kommer det att bli i all evighet.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge